Uchwała Nr XXVIII.200.2018 w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki
Uchawał Nr XXVIII.200.2018   166.751 KB
zał. do XXVIII.200.2018   105.767 KB

Uchwała Nr XXX.185.2014

 

Uchwała Nr XXX.185.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XV/101/12  w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki
Uchwała Nr XXX.185.2014   254.790 KB

Uchwała Nr XV/101/12

 

Uchwała Nr XV/101/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 26 września 2012 roku
 
w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki
Uchwała Nr XV/101/12   460.388 KB