Ogłoszenie

 
O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z uchwałą Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że spis członków Izby Rolniczej w Imielnie uprawnionych do głosowania w okręgu nr 12 w Imielnie jest do wglądu w Urzędzie Gminy - pokój Nr 12.
 
Wójt Gminy Imielno
 
(-) mgr Zbigniew Huk

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach

Załączniki
Obwieszczenie   265.947 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   336.647 KB

Komunikat

Komunikat

Załączniki
Komunikat   219.403 KB
Uchwała   671.798 KB
Uchwała   220.186 KB
Załączniki   431.815 KB