Ankieta - badanie poziomu satysfakcji mieszkańców

Ankieta

Witam przesyłamy Państwu link do ankiety w celu zbadania poziomu satysfakcji mieszkańców. Bardzo prosimy o zamieszczenie linku na Państwa stronie internetowej.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3afb2498&&b=8dfa2f383&&c=5f13c53e.

Pozdrawiam

Anna Stradomska

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 41-14

NIP 656-228-52-12

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

 

Załączniki
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - Komunikat   462.604 KB
Plakat   2.519 MB
Plakat   2.437 MB
Plakat   1.190 MB

Zaproszenie - szkolenie rolników

ZAPROSZENIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Jędrzejów  uprzejmie zaprasza na szkolenie rolników i członków ich rodzin, które odbędzie się dnia 22.11.2017r. o godz. 9:00 w Remiza OSP Imielno

 Tematem  szkolenia  będą  podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników indywidualnych oraz ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. 
Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony konkurs testowy, laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.

Kierownik KRUS PT J-ów   

Michał Molenda                                                   

 

 


 

 

Ogłoszenie o uprawie maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych w 2018 roku

 

 Ogłoszenie o uprawie maku niskomorfinowego

 

oraz konopi włóknistych w 2018 roku

Urząd Gminy w Imielnie informuje, że na uprawę maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii/Dz. U. 2017, poz. 783/.

Rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego na cele spożywcze lub nasiennictwa oraz konopi włóknistych w 2018 roku, proszeni są o zgłoszenie areału do uprawy, w terminie do dnia 17 listopada br. do Urzędu Gminy w Imielnie.

 

Informuję, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

 

Wójt Gminy Imielno

 

Zbigniew Huk

Informacja o szkoleniach z JPK

Informacja o szkoleniach z JPK

Załączniki
Informacja o szkoleniach z JPK   257.474 KB

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

 

Załączniki
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA   470.796 KB

I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

 

Załączniki
Plakat   204.817 KB
Komiks Nie jesteś na sprzedaż   16.375 MB
Scenariusz do zajęć z uczniami   360.259 KB
Ulotka handal ludźmi   166.685 KB

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz"

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego ,,Potrzebuję rodziców od zaraz"

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/upload/20171010080635i1mizq0z8cpj.jpg

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez
pełnomocnika, z dnia 29.05.2017, pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.07.2017r., znak: CK-DK78-MO-292/2017, z dnia 20.07.2017r., znak: CK-DK78-MO-311/2017 oraz z dnia 27.07.2017r., znak: CK-DK78-MO-333/2017,została wydana decyzja Nr 14/17 z dnia 20.09.2017r., znak: SPN.III.7820.1.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 211+650 do km 212+370 w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie
gminy Imielno w miejscowości Motkowice.

 

Załączniki
Obwieszczenie   109.021 KB

Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon od samochodów osobowych

Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon od samochodów osobowych

 

Ogłoszenie - Pomoc żywnościowa

  Ogłoszenie

 Od sierpnia 2017 roku trwa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie). Osoby do udziału w w/w programie kierowne są na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kierownik GOPS w Imielnie

Urszula Będkowska


Załączniki
Ogłoszenie - Pomoc żywnościowa   210.772 KB

ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie informacyjno- konsultacyjne, dotyczące promocji operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Komunikat

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).  

Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:

Oddział Terenowy KOWR: ul. Piaskowa 18                 25-323Kielce   tel. (41) 343-31-90
fax (41) 368-70-49
                                  (dawna siedziba  ARR OT w Kielcach)

Sekcja Zamiejscowa KOWR:   Pl. Obrońców Pokoju 21,   27-500 Opatów                 tel. (15) 869 14 04

 

Załączniki
Komunikat Agencji Rynku Rolnego   218.143 KB

Regionalne Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż w dniu 22 września 2017r.
(piątek) w godz, 10.00-13.00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanislawa
Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49 odbędą się Regionalne Targi Pracy
pod patronatem Marszałka Województwa Swiętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Załączniki
Regionalne Targi Pracy - zaproszenie   491.318 KB

Informacja

Wójt Gminy Imielno

informuje, że w związku z uczestnictwem pracowników Urzędu Gminy w Imielnie  w pogrzebie byłego Wójta Gminy Zygmunta Brzezińskiego

w dniu 17 sierpnia 2017 roku (czwartek) od godz. 1200 do godz. 1400  Urząd Gminy w Imielnie będzie nieczynny.

Odpracowanie nieobecności pracowników nastąpi w poniedziałek 21 i 28 sierpnia 2017r. w  godz. od 700 do 800

  Wójt Gminy

(-) Zbigniew Huk

 

 

 

Załączniki
Informacja   18.950 KB

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 13 sierpnia 2017 roku zmarł w wieku 64 lat

były długoletni Wójt Gminy Imielno

Zygmunt Brzeziński

 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie

w czwartek 17 sierpnia 2017 roku o godzinie 12:00

w kościele św. Józefa Robotnika w Motkowicach,

po czym nastąpi odprowadzenie

na Cmentarz Parafialny w Imielnie

 

Wójt Gminy Imielno

 Zbigniew Huk

 

Obwieszczenie w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej w Motkowicach

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 78 w Motkowicach od km 211+650 do
km 212+370, w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych", na terenie gminy lmielno.

Załączniki
Obwieszczenie   2.773 MB

KOCHAM, WIĘC BADAM Badania USG dzieci - profilaktyka onkologiczna