główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działka nr 826 o pow. 0,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KIIJ/00034000/2
 

artykuł nr 2

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Imielno informuje, że Gmina Imielno posiada do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Imielno jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha,   w Sobowicach zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

Wszelkich informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, pokój nr 11, I piętro w godzinach pracy Urzędu Gminy, bądź telefonicznie pod numerem 41 385 12 10 wew.38.

Wójt Gminy Imielno

Zbigniew Huk

Dostępne kategorie:
2017 rok
2019 rok