ZAGINIONY - OGÓREK KAZIMIERZ

ZAGINIONY - OGÓREK KAZIMIERZ

Załączniki
ZAGINIONY - OGÓREK KAZIMIERZ   95.564 KB

Kampania "Białej wstążki"

Jędrzejów, dn. 23.11.2018 r.


PCPR – 070.58.2018

Burmistrzowie i Wójtowie

z terenu Powiatu Jędrzejowskiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że Powiat Jędrzejowski po raz piąty włączył się w ogólnoświatową kampanię ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i obchody ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”.

W ramach V Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki” zaplanowaliśmy: m.in.:

- akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję ulotek i plakatów w urzędach, instytucjach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, w parafiach, na stronach internetowych powiatu i PCPR-u oraz ogłoszenia w mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać

- dodatkowe bezpłatne porady psychologa i adwokata;

- dystrybucję białych wstążeczek wśród społeczności lokalnej oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów, promującą ideę kampanii 16 dni

- oraz wspólne dyżury pracowników w instytucjach.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przyłączenie się Państwa instytucji do wspólnych obchodów kampanii poprzez wydrukowanie przekazanych drogą elektroniczną materiałów dotyczących kampanii ( w postaci plakatu i ulotki ) oraz zamieszczenie ich w widocznych miejscach w Państwa instytucji wraz z Informacją o terminach bezpłatnych dyżurów psychologa i prawnika w m-cu grudniu br. zawierającą dodatkowe terminy dyżurów uruchomione w ramach obchodów V Powiatowej Kampanii „Białej wstążki” oraz przekazanie do podległych jednostek oświatowych i służby zdrowia, celem uwrażliwienia społeczności lokalnej w Państwa Gminie na problematykę tegorocznej kampanii 16 dni.

Dodatkowo przekazujemy informację o realizacji bezpłatnych dyżurów i Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w formie ulotek, które prosimy udostępniać osobom zainteresowanym.

Zachęcamy również do podejmowania własnych działań w ramach przedmiotowej Kampanii i ewentualną informację zwrotną.

Z góry, bardzo dziękujemy za przyłączenie się Państwa instytucji do obchodów w/w Kampanii.

Z poważaniem


  Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
  mgr Tomasz Kowalski


Załączniki
Plakat   7.793 MB
Ogłoszenie o progranie korekcyjnym   298.310 KB
Ogłoszenie dodatkowe dyżury specjalistów   298.310 B
Ulotka   161.040 KB
Ulotka o dyżurach specjalistów   365.811 KB
Ulotka biała wstążka   166.731 KB
Informacja   322.105 KB

Ogłoszenie o uprawie maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych w 2019 roku

 Ogłoszenie o uprawie maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych w 2019 roku

Urząd Gminy w Imielnie informuje, że na uprawę maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
/t.j. Dz. U. 2018, poz. 1030/.

Rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego na cele spożywcze lub nasiennictwa oraz konopi włóknistych w 2019 roku, proszeni są o zgłoszenie areału do uprawy, w terminie do dnia 29 listopada br. do Urzędu Gminy w Imielnie.

Informuję, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

Wójt Gminy Imielno

(-)Zbigniew Huk

 

 

 

Lekcje z ZUS - poznaj ubezpieczenia społeczne

Lekcje z ZUS – poznaj ubezpieczenia społeczne

 

Wydawanie paczek żywnościowych - pomoc żywnościowa

O G Ł O S Z E N I E

Wydawanie paczek żywnościowych /I – sza tura/ dla osób objętych programem pomocy żywnościowej Caritas, skierowanych przez GOPS IMIELNO oraz MGOPS  JĘDRZEJÓW odbędzie się w dniu 15.11.2018r. w godz. od 13-tej do 17-tej z magazynu na terenie tutejszej parafii.

 

 

Jasionna 02.11.2018 r.    Zespół CARITAS

 

 

OGŁOSZENIE - zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE - zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2018

Uzupełniający nabór ankiet - OZE

  Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Imielno zainteresowanych udziałem  w projekcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych o możliwości  składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego.

Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygnacji z udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników projektu. Nabór ankiet prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania listy – Zestawienia instalacji. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia ankiet.

Deklaracje wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno. Druki deklaracji, zestawienie wolnych instalacji oraz Regulamin uzupełniającego naboru dostępne są na stronie internetowej  http://www.bip.imielno.akcessnet.net zakładka Prawo lokalne – Odnawialne Źródła Energii oraz w pokoju nr 12 (I piętro) w Urzędzie Gminy Imielno. Więcej informacji na temat naboru udziela Włodzimierz Węglowski, pokój nr 12, tel. 41 3851210 wew. 43.

 

Imielno, 10.10.2018r.

    Wójt Gminy Imielno

  Zbigniew Huk

"Mała Książka - Wielki Człowiek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie została zakwalifikowana do projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek", skierowanym do trzyletnich czytelników biblioteki. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki
"Mała Książka - Wielki Człowiek"   557.197 KB

Spotkanie - Czyste powietrze

W imieniu Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka oraz Zarządu WFOŚiGW w Kielcach zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji w Państwa Gminach na temat spotkań dotyczących programu Czyste Powietrze oraz o zamieszczenie informacji o spotkaniach na Państwa Stronach internetowych, profilach Facebookowych itp.

W załączeniu dołączamy plik z terminami szkoleń, dostępnymi również na stronie http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-czyste-powietrze/harmonogram-spotkan-szkoleniowych-w-gminach

Ponadto dołączam materiały promocyjny – broszury informacyjne, banery, plakaty itp.

Mam serdeczną prośbę o udostępnianie/polubienie informacji na facebooku – tą drogą docieramy do coraz większej grupy Mieszkańców.

https://www.facebook.com/wfosigw.kielce/photos/a.150155912377198/297779284281526/?type=3&theater

Z góry dziękuję za współpracę i proszę o kontakt w razie pytań.

Pozdrawiam,

Piotr Berentowicz

Dyrektor ds. Edukacji i Doradców Energetycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

al.ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce

p.berentowicz@wfos.com.pl

www.wfos.com.pl

tel.kom 666025717 

tel.413335233


Załączniki
Terminarz spotkań   449.189 KB
Plakat   2.004 MB
Plakat   5.446 MB
Ulotka   774.038 KB

Internetowa giełda pracy

Pracodawco, szukasz pracownika?

Jeśli korzystałeś już z wielu tradycyjnych sposobów poszukiwania kandydatów do pracy i nadal masz problem ze znalezieniem zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, zgłoś swoją ofertę pracy na Internetową Giełdę Pracy (IGP) http://gielda.wup.kielce.pl , która odbędzie się w dniach
24-26 września 2018 r.

Internetowa Giełda Pracy jest uzupełnieniem tradycyjnych targów pracy. Tu w przestrzeni wirtualnej pracodawcy mają możliwość spotkać się z osobami poszukującymi zatrudnienia.

Giełda jest otwarta dla wszystkich kandydatów do pracy niezależnie od miejsca zamieszkania
i wykształcenia oraz wszystkich przedsiębiorców, firm, instytucji, urzędów i innych organizacji poszukujących pracowników. Wystarczy zarejestrować się i wypełnić formularz oferty pracy
w zakładce http://gielda.wup.kielce.pl/pracodawca/index.php lub wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać na adres: igp@wup.kielce.pl

Twoja oferta pracy zostanie bezpłatnie upowszechniona w czasie trwania IGP. Warto wiedzieć, że poprzednią edycję giełdy odwiedziło około 1 300 osób.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Pracodawców!

 

Załączniki
Plakat   2.242 MB
Informacja   295.454 KB

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie całej Gminy Imielno

 

Załączniki
OGŁOSZENIE - zbiórka   194.109 KB

ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

 

Plakat - cytomammobusa ŚCO

Zaproszenie do bezpłatnych badań profilaktycznych - cytomammbobus ŚCO

Załączniki
Plakat - cytomammobus ŚCO   8.734 MB

Komunikat ZUS - Ważna informacja dla dzieci i młodzieży dotycząca renty rodzinnej!

Komunikat ZUS - Ważna informacja dla dzieci i młodzieży dotycząca renty rodzinnej!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, konkurs fotograficzny „Polskie kadry"

Załączniki
Plakat   9.489 MB
KOWR "Polskie kadry"   15.279 KB

Nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR w Świętokrzyskiej Rybackiej LGD

Nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR w Świętokrzyskiej Rybackiej LGD.

Trwa nabór na stanowisko pracy - Specjalista ds. realizacji LSR w Świętokrzyskiej Rybackiej LGD. Ogłoszenie w linku: http://swietokrzyskalgr.pl/art,175,nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-realizacji-lsr Biuro ŚRLGD

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Informacja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach promocji polskiej żywności w kraju i za granicą, organizuje misję handlową i stoisko na targach PRODEXPO w Mińsku (BIAŁORUŚ) -  (22-26.10.2018 r.).

 

Poniżej link do wszystkich aktualnych ofert Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

http://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/targi-i-misje-handlowe.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Kielcach

ul. Piaskowa 18

25-323 Kielce

tel. 413433190

www.kowr.gov.pl

 

 

 

Załączniki
Zaproszenie do udziału   430.561 KB
Formularz zgłoszeniowy   368.520 KB
Profil przedsiębiorcy   633.348 KB

Budowa dostępowej sieci światłowodowej

Budowa dostępowej sieci światłowodowej

Załączniki
NEXERA- plakat informacyjny   1.135 MB

KRUS - Bieg Rolnika

KRUS - Bieg Rolnika