główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie - susza Gmina Imielno

obrazek
OGŁOSZENIE
W związku z prowadzonym monitoringiem suszy  i zgodnie z ósmym okresem raportowania  opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na terenie Gminy Imielno wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza. Wobec powyższego Gminna Komisja przystąpi do szacowania strat w uprawach rolnych.
Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są do pobrania w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Imielnie oraz na stronie internetowej.
Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędu Gminy w Imielnie do dnia 21 sierpnia 2019 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Do wniosku należy dołączyć: 
  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji
    o powierzchni gospodarstwa rolnego.
  2. Kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
  3. Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie – informacja o przetwarzanych danych.
Szczegółowe informacje dostępne są w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu oraz pod numerem telefonu 041 38 51 210  w. 43
Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polu.
 
                                                                                            Wójt Gminy Imielno
(-) Zbigniew Huk
artykuł nr 2

Nabór wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Ogłoszenie o naborze wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Załączniki:
Ogłoszenie 160 KB
artykuł nr 3

Zmiana terminu odbioru odpadów

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Załączniki:
Ogłoszenie 120 KB
artykuł nr 4

Usuwanie azbestu

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Edycja 2019 - ogłoszenie o naborze wniosków

 

Załączniki:
Ogłoszenie 537 KB
artykuł nr 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie - informacja

PCPR – 6010.5.2019
Urzędy  Gminne
wszystkie z terenu Powiatu Jędrzejowskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie przypomina o realizowanym w br. przez naszą instytucję wsparciu dla mieszkańców naszego powiatu w postaci:
- programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ( od ubiegłego roku prowadzone są dwie równoległe grupy: dla mężczyzn - w czwartki i dla kobiet – w soboty )
- bezpłatnych dyżurów adwokata i psychologa, którzy udzielają bezpłatnych porad osobom poszkodowanym wskutek przemocy domowej lub zagrożonym przestępstwem.
W załączeniu przekazujemy Informację zawierającą grafik dyżurów specjalistów w miesiącu lipcu 2019 r. oraz Informację o realizacji Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie osób zainteresowanych. Przekazujemy również ulotki w powyższych sprawach, celem udostępnienia osobom zainteresowanym, a także o ich dystrybucję wśród podległych publicznych placówek służby zdrowia..
W przypadku zapotrzebowania na większą ilość ogłoszeń i ulotek niż przekażemy, prosimy o ich skserowanie i rozdystrybuowanie.
Ponadto informujemy, że w związku z ograniczoną ilością godzin dyżurów specjalistów, zgłoszenia są dokonywane za pośrednictwem PCPR-u – telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy.
Bardzo dziękujemy za przychylne potraktowanie naszej prośby.
Z poważaniem
  Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski
 
 
Dostępne kategorie:
2019 rok