główna zawartość
artykuł nr 21

Wytyczne dla żłobków i przedszkoli !!!

PILNE PILNE PILNE

Szanowni Państwo,
informuję, że na stronach BIP GIS zostały opublikowane wytyczne dla
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Poniżej załączam wykaz adresów stron internetowych, na których wytyczne te
zostały zamieszczone celem możliwie jak najszybszego przekazania
otrzymanych informacji wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, aby organy
te mogły przesłać je podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.

1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki
instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020
https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/
2. Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
3. Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Abramska
Główny Specjalista
Zespół do Spraw Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: +48 22 601 47 35 | fax: +48 22 845 67 57
mswia.gov.pl<http://www.mswia.gov.pl/> | malgorzata.abramska@mswia.gov.pl<mailto:malgorzata.abramska@mswia.gov.pl>
[MSWiA logo wersja podstawowa]
artykuł nr 22

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
artykuł nr 23

STOP POŻAROM

KP PSP w Jędrzejowie przesyła informację dotyczącą pożarów traw

13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na 40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:
Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/ />Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/ />TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP />
Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych:
https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/ />Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl />TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP />Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP
artykuł nr 24

Ogłoszenie - zmiana terminy odbioru odpadów segregowanych

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Imielnie informuje, że odbiór odpadów segregowanych z miejscowości Bełk, Grudzyny, Imielno, Kawęczyn, Mierzwin, Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, Zegartowice, Stawy, Wygoda  który przypada w dzień wolny od pracy 01 maja 2020r. (piątek) odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020r. (czwartek).
 
Wójt Gminy Imielno
(-) Zbigniew Huk
artykuł nr 25

Informacja - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie

Informacja - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie nr konta bankowego do wpłat
Dostępne kategorie:
2020 rok