główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM 

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Imielno

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Imielno

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Imielno

 

Poniżej szczegółowe informacje;

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 34.2020

Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Załączniki:
Zarządzenie Nr 34.2020 139 KB