Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki
Plan pracy na 2018 rok   400.676 KB

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki
Plan pracy na 2017 rok   382.501 KB

Plan pracy na 2016 rok

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa na 2016 rok

Załączniki
Plan pracy   123.991 KB

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N P R A C Y
 
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa na 2014 rok
 
L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2014 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 2.
Marzec
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2013 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola realizacji inwestycji szkolnych planowanych na 2014 rok,
- Kontrola stanu dróg gminnych,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za  I półrocze 2014 roku,
 
 5.
Grudzień
- Ocena wykonania dochodów i wydatków w 2014 roku,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy  i Komisji na 2015 rok.
 
 
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające  z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Plan pracy na 2013 rok

 

P L A N P R A C Y
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa na 2013 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2013 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Imielnie,
 
 
 2.
Marzec
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2012 rok.
 
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola realizacji inwestycji szkolnych planowanych na 2013 rok,
- Kontrola stanu dróg gminnych,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 5.
Grudzień
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2013 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2014 rok),
 
 

 
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

Plan pracy na 2012 rok

 

P L A N P R A C Y
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa na 2012 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2012 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Imielnie,
 
 
 2.
Marzec
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2011 rok.
 
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola realizacji inwestycji szkolnych planowanych na 2012 rok,
- Kontrola stanu dróg gminnych,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 5.
Grudzień
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2012 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2013 rok),
 
 

 
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 

Plan pracy na 2011 rok

 

P L A N P R A C Y
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa na 2011 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2011 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Imielnie,
 
 
 2.
Marzec
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2010 rok.
 
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola realizacji inwestycji szkolnych planowanych na 2011 rok,
- Kontrola stanu dróg gminnych,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 5.
Grudzień
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2011 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2012 rok),
 
 

 
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan pracy na 2010 rok

 

P L A N P R A C Y
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa na 2010 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2010 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 
2.
Kwiecień
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie, 
- Kontrola organizacji pracy   w bibliotekach,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,
 
 3.
Czerwiec
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2009 rok,
 
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 5.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2010 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2011 rok),
 
 

 
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2009 rok

 

 
 
P L A N P R A C Y
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa na 2009 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Marzec
- Budżet Gminy Imielno na 2009 rok – omówienie,
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok,
 
 
2.
Kwiecień
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2008 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2008 rok,
 
 
 3.
Maj
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku,
 
 
 5.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2009 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2010 rok),
 
 

 
 
Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan Pracy na 2008 rok

 

P L A N P R A C Y

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa na 2008 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok,

- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2007 rok,

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

 

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2008 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2009 rok),

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Plan pracy na 2007 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa na 2007 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2006 rok,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu            w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku,

 

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów            i wydatków w 2007 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów       i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

___________________________________________________

Plan pracy na 2006 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa na 2006 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2005 rok,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu            w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku,

 

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów            i wydatków w 2006 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2007 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok,

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów       i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

Plan pracy na 2005 rok

P L A N P R A C Y

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa na 2005 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok,

- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2004 rok,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,

 

 

  4.

Listopad

- Ocena planowanych dochodów   i wydatków na 2006 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2006 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006 rok,

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy

P L A N P R A C YKomisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,Finansów i Rolnictwa na 2003 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok (analiza realizacji zadań gospodarczych za 2002 rok),- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2003 rok, 2.Maj- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2003 rok, 3.Sierpień- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku, 4.Listopad- Ocena planowanych dochodów i wydatków na 2004 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2004 rok),Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________P L A N P R A C YKomisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,Finansów i Rolnictwa na 2004 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok (analiza realizacji zadań gospodarczych za 2003 rok),- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2003 rok, 2.Maj- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 rok, 3.Sierpień- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, 4.Listopad- Ocena planowanych dochodów i wydatków na 2005 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2005 rok),Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________