Protokół Nr 21.2018 Kom. Oświaty i Kom. Bezpieczeństwa