Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki
Plan pracy na 2018 rok   400.676 KB

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki
Plan pracy na 2017 rok   382.501 KB

Plan pracy na 2016 rok

  Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2016 rok

 

Załączniki
Plan pracy   123.256 KB

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2014 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2014 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 2.
Marzec
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok – analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach i Mierzwinie,
- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie Gminy – omówienie,
 
 3.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku,
- Omówienie stanu przygotowania szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 
 4.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów i wydatków  w 2014 roku,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy  i Komisji na 2015 rok.
 

 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Plan pracy na 2013 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2013 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2013 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 2.
Marzec
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012rok – analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
3.
Czerwiec
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie,
- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie Gminy – omówienie,
 
 
 3.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku,
- Omówienie stanu przygotowania szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 
 
 4.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów  i wydatków w 2013 roku (przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2014 rok),
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok.
 

 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

Plan pracy na 2012 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2012 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2012 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 2.
Marzec
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011rok – analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach  i Mierzwinie,
- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie Gminy – omówienie,
 
 
 3.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku,
- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 
 
 4.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów  i wydatków w 2012 roku (przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2013 rok),
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2013 rok.
 

 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2011 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2011 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2011 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 2.
Marzec
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok – analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 3.
Czerwiec
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie,
- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie Gminy – omówienie,
 
 
 3.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku,
- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 
 
 4.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów  i wydatków w 2011 roku (przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2012 rok),
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012 rok.
 

 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2010 rok

 

 
 
P L A N   P R A C Y
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2010 rok
 
L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2010 rok – omówienie,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
 
2.
Kwiecień
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie, 
- Kontrola organizacji pracy   w bibliotekach,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,
 
 3.
Czerwiec
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok – analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku,
- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 
 5.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2010 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2011 rok),
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 rok,
 
 
 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

 

Plan pracy na 2009 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2009 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Marzec
- Budżet Gminy Imielno na 2009 rok – omówienie,
- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok,
- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
2.
Kwiecień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2008 rok – analiza,
 
 
 3.
Maj
- Kontrola organizacji pracy   w bibliotekach,
- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,
 
 4.
Sierpień
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku,
- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 
 5.
Listopad
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2009 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2010 rok),
 

 
 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 

Plan Pracy na 2008 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

na 2008 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok – analiza,

- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

 

  2.

Maj

- Kontrola organizacji pracy   w bibliotekach,

- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2008 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2009 rok),

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Plan pracy na 2007 rok

 

P L A N    P R A C Y

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

na 2007 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – analiza,

- Ocena realizacji dożywiania dzieci     w szkołach,

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

 

  2.

Maj

- Kontrola organizacji pracy                      w bibliotekach,

- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia   na terenie gminy – omówienie,

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku,

- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów                  i wydatków w 2007 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

Plan pracy na 2006 rok

 

P L A N    P R A C Y

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

na 2006 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok – analiza,

- Ocena realizacji dożywiania dzieci     w szkołach,

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

 

  2.

Maj

- Kontrola organizacji pracy                      w bibliotekach,

- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia   na terenie gminy – omówienie,

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku,

- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów                  i wydatków w 2006 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2007 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok,

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

Plan pracy na 2005 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

na 2005 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok – analiza,

- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

 

  2.

Maj

- Kontrola organizacji pracy   w bibliotekach,

- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,

- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

  4.

Listopad

- Ocena planowanych dochodów   i wydatków na 2005 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2005 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006 rok,

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

Plan pracy

P L A N P R A C YKomisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnychna 2003 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok – analiza,- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, 2.Maj- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2003 rok, 3.Sierpień- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku,- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego, 4.Listopad- Ocena planowanych dochodów i wydatków na 2003 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2003 rok),Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________P L A N P R A C YKomisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnychna 2004 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok – analiza,- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, 2.Maj- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy – omówienie,- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 rok, 3.Sierpień- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku,- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego, 4.Listopad- Ocena planowanych dochodów i wydatków na 2004 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2004 rok),Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________