główna zawartość
artykuł nr 1

Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki:
Plan pracy na 2018 rok 401 KB
artykuł nr 2

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki:
Plan pracy na 2017 rok 383 KB
artykuł nr 3

Plan pracy na 2016 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

Załączniki:
Plan pracy 70 KB
artykuł nr 4

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2014 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
 
 2.
Marzec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok z wnioskiem  o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2013 rok,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola wykonania budżetu  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 4.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2014 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2014 roku na terenie gminy,
 
 4.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów i wydatków w 2013 roku,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2015 rok.
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

artykuł nr 5

Plan pracy na 2013 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2013 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
 
 
 2.
Marzec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2012 rok,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 3.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2013 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2013 roku na terenie gminy,
 
 
 4.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg  w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2013 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2014 rok),
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy