Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki
Plan pracy na 2018 rok   400.676 KB

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki
Plan pracy na 2017 rok   382.501 KB

Plan pracy na 2016 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

Załączniki
Plan pracy   69.693 KB

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2014 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
 
 2.
Marzec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok z wnioskiem  o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2013 rok,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola wykonania budżetu  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie,
 
 4.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2014 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2014 roku na terenie gminy,
 
 4.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów i wydatków w 2013 roku,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2015 rok.
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Plan pracy na 2013 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2013 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
 
 
 2.
Marzec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2012 rok,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 3.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2013 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2013 roku na terenie gminy,
 
 
 4.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg  w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2013 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2014 rok),
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

Plan pracy na 2012 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2012 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
 
 
 2.
Marzec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2011 rok,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 3.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2012 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2012 roku na terenie gminy,
 
 
 4.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg   w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2012 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2013 rok),
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2011 rok

 

 
P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2011 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,
 
 
 2.
Marzec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2010 rok,
 
 3.
Czerwiec
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 3.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2011 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2011 roku na terenie gminy,
 
 
 4.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg  w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2011 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2012 rok),
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy na 2010 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Styczeń
- Budżet Gminy Imielno na 2010 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,
 
2.
Kwiecień
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 
 3.
Czerwiec
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok,
- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2009 rok,
 
 
 4.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2010 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2010 roku na terenie gminy,
 
 5.
Grudzień
- Analiza zastosowanych ulg   w podatkach na rzecz gminy,
- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2010 roku (przy opracowywaniu budżetu gminy na 2011 rok),
 
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2009 rok

 

P L A N   P R A C Y
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Uwagi
 1.
Marzec
- Budżet Gminy Imielno na 2009 rok – omówienie,
- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,
 
2.
Kwiecień
- Analiza sprawozdań finansowych za 2008 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno,
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2008 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
 
 3.
Maj
- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,
 
 4.
Sierpień
- Kontrola realizacji dochodów gminy,
- Wykonanie budżetu gminy za 
 I półrocze 2009 roku – analiza,
- Kontrola realizacji inwestycji w 2009 roku na terenie gminy,
 
 5.
Listopad
- Analiza zastosowanych ulg   w podatkach na rzecz gminy,
- Analiza wykonania budżetu gminy za 2009 rok,
- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy   o zamówieniach publicznych,
 

 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan Pracy na 2008 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdań finansowych za 2007 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2007 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,

- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Kontrola realizacji dochodów gminy,

- Wykonanie budżetu gminy za 

 I półrocze 2008 roku – analiza,

- Kontrola realizacji inwestycji w 2008 roku na terenie gminy,

 

 

  4.

Listopad

- Analiza zastosowanych ulg   w podatkach na rzecz gminy,

- Analiza wykonania budżetu gminy za 2008 rok,

- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy   o zamówieniach publicznych,

 

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy na 2007 rok

P L A N    P R A C Y

Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdań finansowych za 2006 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2006 rok               z wnioskiem o udzielenie absolutorium,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu            w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Kontrola realizacji dochodów gminy,

- Wykonanie budżetu gminy za 

 I półrocze 2007 roku – analiza,

- Kontrola realizacji inwestycji           w 2007 roku na terenie gminy,

 

 

  4.

Listopad

- Analiza zastosowanych ulg              w podatkach na rzecz gminy,

- Analiza wykonania budżetu gminy za 2007 rok,

- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy          o zamówieniach publicznych,

- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

 

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy na 2006 rok

P L A N    P R A C Y

Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdań finansowych za 2005 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2005 rok               z wnioskiem o udzielenie absolutorium,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu            w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Kontrola realizacji dochodów gminy,

- Wykonanie budżetu gminy za 

 I półrocze 2006 roku – analiza,

- Kontrola realizacji inwestycji           w 2006 roku na terenie gminy,

 

 

  4.

Listopad

- Analiza zastosowanych ulg              w podatkach na rzecz gminy,

- Analiza wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy          o zamówieniach publicznych,

- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok,

 

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy na 2005 rok

P L A N   P R A C Y

Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdań finansowych za 2004 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2004 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu   w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Kontrola realizacji dochodów gminy,

- Wykonanie budżetu gminy za 

 I półrocze 2005 roku – analiza,

- Kontrola realizacji inwestycji w 2005 roku na terenie gminy,

 

 

  4.

Listopad

- Analiza zastosowanych ulg   w podatkach na rzecz gminy,

- Analiza wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy   o zamówieniach publicznych,

- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok,

 

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan pracy

P L A N P R A C YKomisji Rewizyjnej na 2003 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Analiza sprawozdań finansowych za 2002 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2002 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium, 2.Maj- Kontrola wykonania budżetu w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, 3.Sierpień- Kontrola realizacji dochodów gminy,- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2003 roku – analiza,- Kontrola realizacji inwestycji w 2003 roku na terenie gminy, 4.Listopad- Analiza zastosowanych ulg w podatkach na rzecz gminy,- Analiza wykonania budżetu gminy za 2003 rok,- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy o zamówieniach publicznych,Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________P L A N P R A C YKomisji Rewizyjnej na 2004 rokL.p.TerminTematykaUwagi 1.Marzec- Analiza sprawozdań finansowych za 2003 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2003 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium, 2.Maj- Kontrola wykonania budżetu w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,- Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, 3.Sierpień- Kontrola realizacji dochodów gminy,- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2004 roku – analiza,- Kontrola realizacji inwestycji w 2004 roku na terenie gminy, 4.Listopad- Analiza zastosowanych ulg w podatkach na rzecz gminy,- Analiza wykonania budżetu gminy za 2004 rok,- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy o zamówieniach publicznych,Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________

Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy