Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok

Plan pracy na 2018 rok

Plan pracy na 2018 rok

Załączniki
Plan pracy na 2018 rok   400.676 KB

Plan pracy na 2017 rok

Plan pracy na 2017 rok

Załączniki
Plan pracy na 2017 rok   382.501 KB

Plan pracy na 2016 rok

Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok

Załączniki
Plan pracy   71.677 KB

Plan pracy na 2014 rok

 

P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2014 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2014 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2013 roku,
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
- Kierownik GOPS,
 
 
- Kierownik GOPS,
2.
Marzec
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach i Mierzwinie, 
- Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok,    
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 2.
Czerwiec
 - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
4.
Sierpień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku,
- Zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
- Analiza oświadczeń majątkowych,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
- Kierownik GZOEAS,
 
 
5.
Listopad/Grudzień
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2015 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy  i Komisji na 2015 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
 

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym i będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
___________________________________________________________________________
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Plan pracy na 2013 rok

 

P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2013 rok
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2013 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki  i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2012 roku,
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2013 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
- Kierownik GOPS,
 
 
- Kierownik GOPS,
2.
Marzec
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach i Mierzwinie, 
- Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok,
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
 2.
Czerwiec
 - Rozpatrzenie sprawozdania   z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2012 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
4.
Sierpień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku,
- Zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014,
- Analiza oświadczeń majątkowych,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GZOEAS,
 
 
5.
Listopad/Grudzień
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2014 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2014 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

Plan pracy na 2012 rok

 

P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2012 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2012 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki  i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2012 roku,
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2013 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
- Kierownik GOPS,
 
 
- Kierownik GOPS,
2.
Marzec
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie, 
- Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok,
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
 2.
Czerwiec
 - Rozpatrzenie sprawozdania   z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
4.
Sierpień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku,
- Zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
 
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
- Analiza oświadczeń majątkowych,
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GZOEAS,
 
 
- Kierownik PP,
 
5.
Grudzień
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2013 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2013 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________

Plan pracy na 2011 rok

 

 
P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2011 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2011 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
2.
Marzec
- Rozpatrzenie sprawozdania   z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2010 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
 2.
Czerwiec
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie, 
- Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok,    
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
4.
Sierpień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku,
- Zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
- Analiza oświadczeń majątkowych,
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GZOEAS,
 
- Kierownik PP,
 
5.
Grudzień
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2012 rok,
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2012 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok,
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2011 roku,
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012 rok.
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2012 rok.
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
 
- Kierownik GOPS,
 

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 
 

Plan pracy na 2010 rok

 

P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2010 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Styczeń
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2010 rok,
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
2.
Kwiecień
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie, 
- Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok, 
 
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
 
- Skarbnik Gminy,
 2.
Czerwiec
- Rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2009 rok,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
 
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
 3.
Sierpień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku,
- Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
- Analiza oświadczeń majątkowych,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GZOEASz,
 
- Kierownik PP,
 
 
 
4.
Grudzień
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2011 rok,
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2011 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2011 rok
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki    i Przeciwdziałania Alkoholizmowi   w 2010 roku,
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011 rok.
 
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
 
 
- Kierownik GOPS,
 
 
- Kierownik GOPS,

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan pracy na 2009 rok

 

 
P L A N   P R A C Y
Rady Gminy w Imielnie na 2009 rok
 
 

L.p.
Termin
Tematyka
Odpowiedz.za przygotowanie materiałów
1.
Marzec
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2009 rok,
- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku
- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok
- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie,
- Skarbnik Gminy,
 
- Pełnomocnik Wójta Gminy,
 
 
- Pełnomocnik Wójta Gminy,
 
- Kierownik GOPS,
 
2.
Kwiecień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2008 rok - analiza,
- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
 2.
Czerwiec
- Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok,   - Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,
- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach   i Mierzwinie, 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GOZ,
 
- Kierownik GBP,
 
 
 
 3.
Sierpień
- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 roku,
- Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok,
- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010,
- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Kierownik GZOEAS,
 
- Kierownik PP,
 
4.
Grudzień
- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2010 rok,
- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2010 rok,
- Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok,
- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2010 rok
- Skarbnik Gminy,
 
 
- Skarbnik Gminy,
 
- Skarbnik Gminy,
 
 

 
Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.
________________________________________________________________
 
 
 
 

Plan Pracy na 2008 rok

 

P L A N   P R A C Y

Rady  Gminy w Imielnie na 2008 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedz.za przygotowanie materiałów

1.

Marzec

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2008 rok,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok,

- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,

- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy,

 

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy,

 

- Kierownik GOPS,

 

  2.

Czerwiec

- Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok,   - Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,

- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach   i Mierzwinie, 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GOZ,

 

- Kierownik GBP,

 

 

 

 3.

Sierpień

- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 roku,

- Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok,

- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GZOEAS,

 

- Kierownik PP,

 

4.

Grudzień

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2009 rok,

- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2009 rok,

- Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok,

- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2009 rok

- Skarbnik Gminy,

 

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

 

 

Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

Plany Pracy na 2007 rok

 

P L A N    P R A C Y

Rady  Gminy w Imielnie na 2007 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedz.za przygotowanie materiałów

1.

Marzec

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2007 rok,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,

- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy,

 

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy,

 

- Kierownik GOPS,

 

  2.

Czerwiec

- Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok,                                                       -- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,

- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach, 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GOZ,

 

- Kierownik GBP,

 

 

 

 3.

Sierpień

- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 roku,

- Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok,

- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GZOEAS,

 

- Kierownik PP,

 

4.

Grudzień

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2008 rok,

- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2008 rok,

- Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok,

- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2008 rok

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

- Skarbnik Gminy,

 

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

 

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy

 

Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N    P R A C Y

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,

Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska na 2007 rok

 

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

 1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – analiza,

 

 2.

Maj

- Kontrola sprawności bojowej jednostek OSP oraz ocena pracy tych jednostek,

- Kontrola wysypisk śmieci w zakresie ochrony środowiska,

 

 3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

 

 4.

Listopad

- Plan wydatków w poszczególnych działach na 2008 rok (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy  na 2008 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

 

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N    P R A C Y

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

na 2007 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – analiza,

- Ocena realizacji dożywiania dzieci w szkołach,

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

 

  2.

Maj

- Kontrola organizacji pracy w bibliotekach,

- Funkcjonowanie ośrodków zdrowia   na terenie gminy – omówienie,

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku,

- Omówienie sytuacji w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów i wydatków w 2007 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest planem otwartym, Komisja będzie rozpatrywać sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N   P R A C Y

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,

Finansów i Rolnictwa na 2007 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok,

- Analiza realizacji zadań gospodarczych za 2006 rok,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku,

 

 

  4.

Listopad

- Ocena wykonania dochodów   i wydatków w 2007 roku (przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok),

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok,

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów       i Rolnictwa jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N    P R A C Y

Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 

L.p.

Termin

Tematyka

Uwagi

  1.

Marzec

- Analiza sprawozdań finansowych za 2006 rok oraz zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

- Opracowanie opinii z wykonania budżetu gminy za 2006 rok               z wnioskiem o udzielenie absolutorium,

 

 

  2.

Maj

- Kontrola wykonania budżetu            w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie,

 

 

  3.

Sierpień

- Kontrola realizacji dochodów gminy,

- Wykonanie budżetu gminy za 

 I półrocze 2007 roku – analiza,

- Kontrola realizacji inwestycji           w 2007 roku na terenie gminy,

 

 

  4.

Listopad

- Analiza zastosowanych ulg              w podatkach na rzecz gminy,

- Analiza wykonania budżetu gminy za 2007 rok,

- Kontrola działalności Komisji Przetargowej w świetle ustawy          o zamówieniach publicznych,

- Zapoznanie się z Gminnym ProgramemProfilaktyki                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

 

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest planem otwartym, Komisja rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan Pracy na 2006 rok

 

P L A N    P R A C Y

Rady  Gminy w Imielnie na 2006 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedz.za przygotowanie materiałów

1.

Marzec

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2006 rok,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,

- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki                              i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy,

 

 

- Kierownik GOPS,

 

  2.

Czerwiec

- Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok,                                                        - Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,

- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie           i filii bibliotecznych  w Motkowicach, 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GOZ,

 

- Kierownik GBP,

 

 

 

 3.

Sierpień

- Wykonanie budżetu gminy                 za I półrocze 2006 roku,

- Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok,

- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

 

 

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GZOEAS,

 

- Kierownik PP,

 

4.

Grudzień

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2007 rok,

- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2007 rok,

- Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok,

- Ustalenie planu pracy Rady Gminy     i Komisji na 2007 rok

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 rok,

- Skarbnik Gminy,

 

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

 

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy

 

Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

Plan Pracy na 2005 rok

 

P L A N   P R A C Y

Rady  Gminy w Imielnie na 2005 rok

 

 

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedz.za przygotowanie materiałów

1.

Marzec

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2005 rok,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok,

- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,

- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Imielnie,

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy,

 

 

- Kierownik GOPS,

 

  2.

Czerwiec

- Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok,   - Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,

- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych  w Motkowicach i Opatkowicach Murowanych,

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GOZ,

 

- Kierownik GBP,

 

 

 

 3.

Sierpień

- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,

- Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok,

- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006,

- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,

 

 

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Kierownik GZOEAS,

 

- Kierownik PP,

 

4.

Grudzień

- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2006 rok,

- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2006 rok,

- Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok,

- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2006 rok

- Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006 rok,

- Skarbnik Gminy,

 

 

- Skarbnik Gminy,

 

- Skarbnik Gminy,

 

 

 

- Pełnomocnik Wójta Gminy

 

Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy

P L A N P R A C YRady Gminy w Imielnie na 2003 rokL.p.TerminTematykaOdpowiedz.za przygotowanie materiałów1.Marzec- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2003 rok,- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok,- Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy Imielno,- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,- Uchwalenie Statutu Gminy Imielno po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym,- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,- Pełnomocnik Wójta Gminy,- Kierownik GOPS,- Sekretarz Gminy, 2.Czerwiec- Zmiany w budżecie gminy na 2002 rok, - Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Opatkowicach Murowanych,- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,- Skarbnik Gminy,- Kierownik GOZ,- Kierownik GBP,- Pełnomocnik Wójta Gminy, 3.Sierpień- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2003 roku,- Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok,- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004,- Informacja o działalności Komisariatu Policji w zakresie zwalczania przestępczości,- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,- Kierownik GZOEAS,- Komendant KP,4.Grudzień- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2004 rok,- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2004 rok,- Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok,- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2004 rok.- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________P L A N P R A C YRady Gminy w Imielnie na 2004 rokL.p.TerminTematykaOdpowiedz.za przygotowanie materiałów1.Marzec- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2004 rok,- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok,- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno,- Informacja o pracy Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku- Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie,- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,- Pełnomocnik Wójta Gminy,- Kierownik GOPS, 2.Czerwiec- Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok, - Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,- Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych w Motkowicach i Opatkowicach Murowanych,- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,- Skarbnik Gminy,- Kierownik GOZ,- Kierownik GBP,- Pełnomocnik Wójta Gminy, 3.Sierpień- Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2004 roku,- Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok,- Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005,- Informacja o działalności Posterunku Policji w zakresie zwalczania przestępczości,- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,- Kierownik GZOEAS,- Kierownik PP,4.Grudzień- Uchwalenie budżetu Gminy Imielno na 2004 rok,- Podjęcie uchwał około budżetowych o wysokości stawek podatkowych na 2005 rok,- Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok,- Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2005 rok.- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,- Skarbnik Gminy,Plan pracy Rady Gminy jest planem otwartym, Rada rozpatrywać będzie sprawy zgodnie z potrzebami.________________________________________________________________