Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

 

 

Skład Rady Gminy kadencji 2010-2014

 

1. Antas Ryszard
2. Biernacki Daniel Edward
3. Błaszkiewicz Elżbieta Helena
4. Cebulski Dariusz
5. Domagała Adam Leszek - Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
6. Domagała Stanisław
7. Krakowski Michał Paweł
8. Krążek Michał Antoni
9. Kukuryk Stanisław Leszek – Przewodniczący Rady Gminy,
10. Lniak Jerzy Marian - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska,
11. Szczepański Bogumił Jan - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
12. Świetlik Józef – W-ce Przewodniczący Rady Gminy
13. Tutaj Jan
14. Węglowski Zbigniew Mirosław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
15. Zygan Zdzisław
 

Skład Rady Gminy kadencji 2006-2010

1. Stanisław Kukuryk (Przewodniczący Rady Gminy)
2. Artur Fiuk (Wiceprzewodniczący Rady Gminy)
3. Zenon Pak (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
4. Mariusz Dąbek (Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu,   Finansów i Rolnictwa)
5. Tomasz Krzystek (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych)
6. Zbigniew Węglowski (Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska)
7. Woliński Bogusław 

8. Zieliński Grzegorz
9. Pietras Irena
10.Domagała Adam
11.Stachurski Kazimierz
12.Lniak Jerzy
13.Tutaj Jan
14.Zarzycki Rafał
15.Zdzisław Winkler

Skład Rady Gminy

SKŁAD RADY GMINY IMIELNO w kadencji 2002 - 20061. Edward Miśkiewicz (Przewodniczący Rady)2. Józef Świetlik (Wiceprzewodniczący Rady)3. Marian Czarnecki (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)4. Jan Sowula (Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa)5. Franciszka Sutowicz (Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych)6. Zbigniew Węglowski (Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska)7. Zenon Pak8. Artur Fiuk9. Adam Żur10.Mirosław Grad11.Jan Kielesiński12.Jan Domagała13.Witold Prusicki14.Henryk Kowalczyk15.Zdzisław Winkler