główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

artykuł nr 3

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018r. nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

artykuł nr 4

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7

artykuł nr 5

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIAKOMISARZA WYBORCZEGOw KIELCACH Iz dnia 22 listopada 2014 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego