Dyżury radnych

Przewodniczący Rady Gminy oraz radni Rady Gminy pełnią dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania - Urząd Gminy (41)385-12-10 lub (41)385-12-25 wew.31 - Biuro obsługi Rady Gminy (pokój Nr 17).

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie: - wtorki od 12.00 do 14.00

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie:

- wtorki od 12.00 do 14.00

Dużury radnych

Przewodniczący Rady Gminy oraz radni Rady Gminy są dyspozycyjni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania - Urząd Gminy (041)385-12-10 lub (041)385-12-25 - Biuro obsługi Rady Gminy (pokój Nr 17).

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

1. Przewodniczący Rady Gminy w Imielnie pełni dyżur: - wtorki 12.00 - 14.00