Zarządzenie Nr 7.2014

 

Zarządzenie Nr 7.2014   Wójta Gminy w Imielnie                   z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Imielno w 2015 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2014   531.991 KB

Zarządzenie Nr 6.2014

Zarządzenie Nr 6.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki
Zarządzenie Nr 6.2014   245.194 KB

Zarządzenie Nr 5.2014

Zarządzenie Nr 5.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 5.2014   538.665 KB

Zarządzenie Nr 4.2014

Zarządzenie Nr 4.2014

Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2014   833.735 KB

Zarządzenie Nr 3.2014

Zarządzenie Nr 3.2014
Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2014   608.866 KB

Zarządzenie Nr 2.2014

Zarządzenie Nr 2.2014

Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Tutaj pełniącej obowiązki Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2014   278.310 KB

Zarządzenie Nr 1.2014

 Zarządzenie Nr 1.2014

Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

 

 

 
Załączniki
Zarządzenie Nr 1.2014   194.479 KB

Zarządzenie Nr 246.2014

 Zarządzenie Nr 246.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 246.2014   1.062 MB

Zarządzenie Nr 245.2014

 

Zarządzenie Nr 245.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn.: "Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków
strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno.
Sezon grzewczy 2014 - 2015"

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 245.2014   223.568 KB

Zarządzenie Nr 242.2014

Zarządzenie Nr 242.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 31 październiaka 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 242.2014   450.911 KB

Zarządzenie Nr 244.2014

Zarządzenie Nr 244.2014

Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Imielno na lata 2015-2026 oraz projektu Budżetu Gminy Imielno na rok 2015

Załączniki
Zarządzenie Nr 244.2014   171.238 KB
Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok   718.269 KB
Załącznik Nr 1   718.269 B
Załącznik Nr 3   718.269 B
Załącznik Nr 4   718.269 B
Załącznik Nr 5   718.269 B
Załącznik Nr 6   718.269 B
Załącznik Nr 7   718.269 B
Projekt uchwały WPF   351.472 KB
Załącznik Nr 1   351.472 B
Załącznik Nr 2   351.472 B
Załącznik Nr 3   850.534 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej   850.534 B

Zarządzenie Nr 243.2014

Zarządzenie Nr 243.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej na wybór agenta emisji obligacji

Załączniki
Zarządzenie Nr 243.2014   176.203 KB

Zarządzenie Nr 241.2014

 

Zarządzenie Nr 241.2014 Wójta Gminy Imielno
z dnia 29 października 2014 roku
 
 
w sprawie upoważnienia podinspektora do spraw obywatelskich i wydawania dowodów osobistych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 241.2014   242.776 KB

Zarządzenie Nr 240.2014

 

Zarządzenie Nr 240.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 października 2014 roku
 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie
Załączniki
Zarządzenie Nr 240.2014   215.571 KB

Zarządzenie Nr 239.2014

Zarządzenie Nr 239.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia  28 października 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzenia Pracowników w Urzędzie Gminy w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 239.2014   398.840 KB

Zarządzenie Nr 237.2014

Zarządzenie Nr 237.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 237.2014   1.083 MB

Zarządzenie Nr 238.2014

Zarządzenie Nr 238.2014

Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 października 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Załączniki
Zarządzenie Nr 238.2014   253.145 KB

Zarządzenie Nr 236.2014

Zarządzenie Nr 236.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie ustalenia minimalnych wysokości miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność komunalną  Gminy Imielno

 

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 236.2014   199.686 KB

Zarządzenie Nr 235.2014

Zarządzenie Nr 235.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzni dróg gminnych

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 235.2014   197.631 KB

Zarządzenie Nr 234.2014

 

Zarządzenie Nr 234.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 16 października 2014 roku
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Imielnie
Załączniki
Zarządzenie Nr 234.2014   184.881 KB

Zarządzenie Nr 231.2014

Zarządzenie Nr 231.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 231.2014   299.797 KB

Zarządzenie Nr 233.2014

 

Zarządzenie Nr 233.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki
Zarządzenie Nr 233.2014   263.412 KB

Zarządzenie Nr 232.2014

Zarządzenie Nr 232.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 10 października 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanej nawierzchni drogi gminnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 232.2014   212.527 KB

Zarządzenie Nr 230.2014

 

Zarządzenie Nr 230.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 29 września 2014 roku
 
zmieniające  REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY w IMIELNIE
Załączniki
Zarządzenie Nr 230.2014   283.684 KB

Zarządzenie Nr 225.2014

Zarządzenie Nr 225.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 225.2014   713.366 KB

Zarządzenie Nr 229.2014

 

ZARZĄDZENIE 229.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 04 września 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru robót na zadaniu pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełk, gm. Imielno.
Załączniki
Zarządzenie Nr 229.2014   188.105 KB

Zarządzenie Nr 228.2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 228.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 4 września 2014 roku
 
w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki
Zarządzenie Nr 228.2014   174.508 KB

Zarządzenie Nr 227.2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 227.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów   i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.
Załączniki
Zarządzenie Nr 227.2014   307.960 KB

Zarządzenie Nr 226.2014

Zarządzenie Nr 226.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 01 września 2014 roku

w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru robót na inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 226.2014   195.104 KB

Zarządzenie Nr 224.2014

Zarządzenie Nr 224.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 224.2014   194.888 KB

Zarządzenie Nr 222.2014

Zarządzenie Nr 222.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 222.2014   663.822 KB

Zarządzenie Nr 223.2014

Zarządzenie Nr 223.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni  dróg gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 223.2014   190.387 KB

Zarządzenie Nr 221.2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 221.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 lipca 2014 roku
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki
Zarządzenie Nr 221.2014   1.358 MB

Zarządzenie Nr 220.2014

 

Zarządzenie Nr 220.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 lipca 2014 roku
 
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty upoważnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Załączniki
Zarządzenie Nr 220.2014   241.259 KB

Zarządzenie Nr 219.2014

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 219.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 lipca 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
„Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Mierzwinie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w roku szkolnym 2014/2015”
Załączniki
Zarządzenie Nr 219.2014   201.746 KB

Zarządzenie Nr 218.2014

Zarządzenie Nr 218.2014

Wójta Gminy Imielno

 z dnia 25 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni dróg gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 218.2014   199.034 KB

Zarządzenie Nr 217.2014

ZARZĄDZENIE Nr 217.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 17 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanej
nawierzchni drogi gminnej

Załączniki
ZARZĄDZENIE Nr 217.2014   200.941 KB

Zarządzenie Nr 216.2014

Zarządzenie Nr 216.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

 

Załączniki
Zarządzenie nr 216.2014   981.089 KB

Zarządzenie Nr 215.2014

Zarządzenie Nr 215.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 215.2014   267.591 KB

Zarządzenie Nr 214.2014

Zarządzenie Nr 214.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanej nawierzchni drogi gminnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 214.2014   200.978 KB

Zarządzenie Nr 212.2014

Zarządzenie Nr 212.2014

Wójta Gminy Imielno
 
z dnia 28 maja 2014 roku
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2013 rok
Załączniki
Zarządzenie Nr 212.2014   251.854 KB
Załącznik Nr 1   190.359 KB
Załącznik Nr 2   256.530 KB
Załącznik Nr 3   144.552 KB
Załącznik Nr 4   210.292 KB
Załącznik Nr 5   257.871 KB
Załącznik Nr 6   636.851 KB

Zarządzenie Nr 210.2014

Zarządzenie Nr 210.2014

Wójta Gminy Imielno

 z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 210.2014   1.046 MB

Zarządzenie Nr 213.2014

 

Zarządzenie Nr 213.2014
 
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 maja 2014 roku
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Imielno
Załączniki
Zarządzenie Nr 213.2014   717.348 KB

Zarządzenie Nr 211.2014

Zarządzenie Nr 211.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Marii Koźmińskiej do wydawania decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 211.2014   223.668 KB

Zarządzenie Nr 209.2014

Zarządzenie Nr 209.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 209.2014   189.208 KB

Zarządzenie Nr 207.2014

 

Zarządzenie Nr 207.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 kwietnia 2014 roku.
 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2013 przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Załączniki
Zarządzenie Nr 207.2014   228.104 KB

Zarządzenie Nr 208.2014

 

Zarządzenie Nr 208.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 5 maja 2014 roku
 
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Załączniki
Zarządzenie Nr 208.2014   572.386 KB

Zarządzenie Nr 206.2014

Zarządzenie Nr 206.2014

Załączniki
Zarządzenie Nr 206.2014   816.679 KB

Zarządzenie Nr 205.2014

Zarządzenie Nr 205.2014

Wójta Gminy Imielno

 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 205.2014   212.439 KB

Zarządzenie Nr 204.2014

 

Zarządzenie Nr 204.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
 
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Imielno
Załączniki
Zarządzenie Nr 204.2014   2.148 MB

Zarządzenie Nr 203.2014

Zarządzenie Nr 203.2014

Wójta Gminy Imielno

 z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 203.2014   199.499 KB

Zarządzenie Nr 202.2014

 

Zarządzenie Nr 202.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 16 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego oraz operatorów do obsługi Komisji Obwodowych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Załączniki
Zarządzenie Nr 202.2014   35.546 KB

Zarządzenie Nr 201.2014

 

Zarządzenie Nr 201.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki
Zarządzenie Nr 201.2014   108.714 KB

Zarządzenie Nr 200.2014

 

Zarządzenie Nr 200.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanej
nawierzchni drogi gminnej
Załączniki
Zarządzenie Nr 200.2014   187.528 KB

Zarządzenie Nr 199.2014

Zarządzenie Nr 199.2014

Wójta Gminy Imielno

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 199.2014   776.962 KB

Zarządzenie Nr 198.2014

Zarządzenie Nr  198.2014 Wójta Gminy Imielno z dnia 31 marca 2014 roku

 
w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Gminy w Imielnie
Załączniki
Zarządzenie Nr 198.2014   952.449 KB

Zarządzenie Nr 197.2014

 

Zarządzenie Nr 197.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 marca 2014 roku
 
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Gminy Imielno
Załączniki
Zarządzenie Nr 197.2014   244.062 KB

Zarządzenie Nr 196.2014

 

Zarządzenie Nr 196.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 24 marca 2014 roku
 
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Załączniki
Zarządzenie Nr 196.2014   259.719 KB
Załącznik Nr 1   7.694 MB
Załączniki   3.125 MB

Zarządzenie Nr 195.2014

 

Zarządzenie Nr 195.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 24 marca 2014 roku
 
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji  w Urzędzie Gminy w Imielnie i określenia zadań
Załączniki
Zarządzenie Nr 195.2014   184.544 KB
Załącznik Nr 1   552.942 KB

Zarządzenie Nr 192.2014

 

Zarządzenie Nr 192.2014
Wójta Gminy lmielno
z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
Załączniki
Zarządzenie Nr 192.2014   782.540 KB

Zarządzenie Nr 194.2013

 

ZARZĄDZENIE Nr 194.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach na Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku.
Załączniki
Zarządzenie Nr 194.2014   318.570 KB

Zarządzenie Nr 193.2014

 

Zarządzenie Nr 193.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 3 marca 2014 roku
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Imielnie
Załączniki
Regulamin naboru pracowników   3.628 MB

Zarządzenie Nr 189.2014

 

Zarządzenie Nr  189.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2014 rok
Załączniki
Zarządzenie Nr 189.2014   171.235 KB
Zalącznik Nr 1   2.082 MB
Załącznik Nr 2   2.558 MB

Zarządzenie Nr 191.2014

 

Zarządzenie Nr 191.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy
Załączniki
Zarządzenie Nr 191.2014   278.636 KB

Zarządzenie Nr 190.2014

 

Zarządzenie Nr 190.2014
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 stycznia 2014 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
Załączniki
Zarządzenie   460.311 KB