Uchwała Nr III.12.2014

 

Uchwała Nr III.12.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2014roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr III.12.2014   105.708 KB
Załącznik   145.023 KB

Uchwała Nr III.11.2014

 

Uchwała Nr III.11.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

 

 

Załączniki
Uchwała Nr III.11.2014   133.238 KB
Załącznik   289.335 KB

Uchwała Nr III.10.2014

Uchwała Nr III.10.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014 -2019

Załączniki
Uchwała Nr III.10.2014   128.998 KB
Załącznik Nr 1   105.710 KB
Załącznik Nr 2   96.162 KB
Załącznik Nr 3   125.215 KB

Uchwała Nr III.9.2014

 

Uchwała Nr III.9.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr III.9.2014   50.147 KB

Uchwała Nr III.10.2014

Załączniki
Projekt uchwały   128.998 KB
Załącznik nr 1   105.710 KB
Załącznik nr 2   96.162 KB
Załącznik nr 3   125.215 KB

Uchwała Nr II.8.2014

 

Uchwała Nr II.8.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania
Załączniki
Uchwała Nr II.8.2014   558.099 KB

Uchwała Nr II.7.2014

 

Uchwała Nr II.7.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania
Załączniki
Uchwała Nr II.7.2014   587.654 KB

Uchwała Nr II.6.2014

 

Uchwała Nr II.6.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania
Załączniki
Uchwała Nr II.6.2014   650.038 KB

Uchwała Nr II.5.2014

 

Uchwała Nr II.5.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załączniki
Uchwała Nr II.5.2014   195.735 KB

Uchwała Nr II.4.2014

 

Uchwała Nr II.4.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy
Załączniki
Uchwała Nr II.4.2014   206.581 KB

Uchwała Nr II.3.2014

 

Uchwała Nr II.3.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 grudnia 2014 roku
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr II.3.2014   232.201 KB

Uchwała Nr I.2.2014

 

Uchwała Nr I.2.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 1 grudnia 2014 roku
 
 
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Imielnie
 
Załączniki
Uchwała Nr I.2.2014   150.612 KB

Uchwała Nr I.1.2014

 

Uchwała Nr I.1.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 1 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie
 
Załączniki
Uchwała Nr I.1.2014   150.125 KB

Uchwała Nr XXXV.219.2014

Uchwała Nr XXXV.219.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej

Załączniki
Uchwała Nr XXXV.219.2014   193.349 KB

Uchwała Nr XXXV.218.2014

Uchwała Nr XXXV.218.2014

Rady Gminy w Imielnie

 z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej-centrala telefoniczna

Załączniki
Uchwała Nr XXXV.218.2014   180.740 KB

Uchwała Nr XXXV.217.2014

Uchwała Nr XXXV.217.2014

Rady Gminy w Imielnie

 z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXXV.217.2014   214.570 KB

Uchwała Nr XXXV.216.2014

Uchwała Nr XXXV.216.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie pomocy finanoswej dla Powiatu Jędrzejowskiego

Załączniki
Uchwała Nr XXXV.216.2014   226.778 KB

Uchwała Nr XXXV.215.2014

Uchwała Nr XXXV.215.2014

Rady Gminy w Imielnie

 z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014-2019

Załączniki
Uchwała Nr XXXV.215.2014   210.023 KB
Załącznik Nr 1   3.789 MB
Załącznik Nr 2   1.303 MB
Załącznik Nr 3   157.593 KB

Uchwała Nr XXXV.214.2014

 

Uchwała Nr XXXV.214.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
Załączniki
Uchwała Nr XXXV.214.2014   319.251 KB
Załącznik Nr 1   635.870 KB
Załącznik Nr 2   385.196 KB

Uchwała Nr XXXIV.213.2014

Uchwała Nr XXXIV.213.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 8 października 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV.213.2014   568.745 KB

Uchwała Nr XXXIV.212.2014

Uchwała Nr XXXIV.212.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 8 października 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV.212.2014   481.658 KB

Uchwała Nr XXXIV.211.2014

Uchwała Nr XXXIV.211.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 8 października 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV.211.2014   230.026 KB
Zał. Nr 1 do 211.2014   3.403 MB
Zał. Nr 2 do 211.2014   1.317 MB
Zał. Nr 3 do 211.2014   202.700 KB

Uchwała Nr XXXIV.210.2014

Uchwała Nr XXXIV.210.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 8 października 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV.210.2014   613.215 KB
Zał. Nr 1 do 210.2014   349.553 KB
Zał. nr 2 do 210.2014   463.810 KB
Zał. nr 2 do 210.2014   885.074 KB
Zał. nr 4 do 210.2014   1.054 MB

Uchwała Nr XXXIII.209.2014

Uchwała Nr XXXIII.209.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała nr XXXIII.209.2014   209.112 KB

Uchwała Nr XXXIII.208.2014

Uchwała Nr XXXIII.208.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.208.2014   193.293 KB

Uchwała Nr XXXIII.207.2014

Uchwała Nr XXXIII.207.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.207.2014   193.845 KB

Uchwała Nr XXXIII.206.2014

Uchwała Nr XXXIII.206.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.206.2014   197.845 KB

Uchwała Nr XXXIII.205.2014

Uchwała Nr XXXIII.205.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.205.2014   222.493 KB
Uchwała Nr XXXIII.205.2014   222.493 KB

Uchwała Nr XXXIII.204.2014

Uchwała Nr XXXIII.204.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.204.2014   180.505 KB

Uchwała Nr XXXIII.203.2014

Uchwała Nr XXXIII.203.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Załącznik   322.689 KB

Uchwała Nr XXXIII.202.2014

 

Uchwała Nr XXXIII.202.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 

Załączniki
Załącznik   235.533 KB

Uchwała Nr XXXIII.201.2014

 

Uchwała Nr XXXIII.201.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 

Uchwała Nr XXXIII.200.2014

Uchwała Nr XXXIII.200.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIII.199.2014

Uchwała Nr XXXIII.199.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.199.2014   235.890 KB

Uchwała Nr XXXII.198.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Imielno na lata 2009-2015

 

Uchwała Nr XXXII.198.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Imielno na lata 2009-2015
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.198.2014   949.872 KB

Uchwała Nr XXXII.197.2014

 

Uchwała Nr XXXII.197.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.197.2014   281.597 KB

Uchwała Nr XXXII.196.2014

 

 Uchwała Nr XXXII.196.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Imielno
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.196.2014   158.854 KB
Załącznik   1.144 MB

Uchwała Nr XXXII.195.2014

 

 
Uchwała Nr XXXII.195.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.195.2014   179.433 KB
Załącznik Nr 1   905.932 KB

Uchwała Nr XXXII.194.2014

 

Uchwała Nr XXXII.194.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.194.2014   206.289 KB
Załącznik Nr 1   270.094 KB
Załącznik Nr 2   1,007.569 KB
Załącznik Nr 3   615.050 KB
Załącznik Nr 4   602.969 KB
Oświadczenie   183.941 KB

Uchwała Nr XXXII.193.2014

 

Uchwała Nr XXXII.193.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.193.2014   182.180 KB
Załącznik Nr 1   1.134 MB
Załącznik Nr 2   567.938 KB
Załącznik Nr 3   590.385 KB

Uchwała Nr XXXII.192.2014

 

Uchwała Nr XXXII.192.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Załączniki
Uchwała Nr XXXII.192.2014   186.141 KB

Uchwała Nr XXXII.191.2014

 

Uchwała Nr XXXII.191.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2013 rok

Uchwała Nr XXXI.190.2014

 

Uchwała Nr XXXI.190.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Imielno dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Mierzwinie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki
Uchwała Nr XXXI.190.2014   236.278 KB

Uchwała Nr XXXI.189.2014

Uchwała Nr XXXI.189.2014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 09 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014-2019

Załączniki
Uchwała Nr XXXI.189.2014   107.316 KB
Załącznik Nr 1   124.575 KB
Załącznik Nr 1a   104.761 KB
Załącznik Nr 2   80.462 KB

Uchwała Nr XXXI.188.2014

 

Uchwała Nr XXXI.188.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 9 maja 2014 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na  2014 rok
Załączniki
Uchwała Nr XXXI.188.2014   106.107 KB
Załącznik Nr 1   167.162 KB
Załącznik Nr 2   140.040 KB

Uchwała Nr XXX.187.2014

 

Uchwała Nr XXX.187.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
Załączniki
Uchwała Nr XXX.187.2014   264.587 KB

Uchwała Nr XXX.186.2014

 

Uchwała Nr XXX.186.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
 
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Imielno nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Załączniki
Uchwała Nr XXX.186.2014   294.313 KB

Uchwała Nr XXX.185.2014

 

Uchwała Nr XXX.185.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XV/101/12  w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki
Uchwała Nr XXX.185.2014   254.790 KB

Uchwała Nr XXX.184.2014

 

Uchwała Nr XXX.184.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2014 roku
Załączniki
Uchwała Nr XXX.184.2014   801.742 KB

Uchwała Nr XXX.183.2014

Uchwała Nr XXX.183.1014

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014-2019

Załączniki
Uchwała Nr XXX.183.2014   221.523 KB
Załącznik Nr 1   2.802 MB
Załącznik Nr 1a   343.062 KB
Załącznik Nr 2   1.115 MB

Uchwała Nr XXX.182.2014

 

Uchwała Nr XXX.182.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno
na 2014 rok
Załączniki
Załącznik Nr 1   424.568 KB
Załącznik Nr 2   350.137 KB
Załącznik Nr 3   585.178 KB
Załącznik Nr 4   245.957 KB
Załącznik Nr 5   874.368 KB
Załącznik Nr 6   1,015.887 KB
Uchwała Nr XXX.182.2014   481.293 KB

Uchwała Nr XXX.181.2014

 

Uchwała Nr XXX.181.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
Załączniki
Uchwała Nr XXX.181.2014   447.566 KB

Uchwała Nr XXIX.180.2014

 

Uchwała Nr XXIX.180.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
Załączniki
Uchwała   370.466 KB

Uchwała Nr XXIX.179.2014

 

Uchwała Nr XXIX.179.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno
Załączniki
Uchwała   291.298 KB

Uchwała Nr XXIX.178.2014

 

Uchwała Nr XXIX.178.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok
Załączniki
Uchwała   165.649 KB

Uchwała Nr XXIX.177.2014

 

Uchwała Nr XXIX.177.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Załączniki
Uchwała   2.726 MB

Uchwała Nr XXIX.176.2014

 

UCHWAŁA Nr XXIX.176.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki
Uchwała   1.371 MB

Uchwała Nr XXIX.175.2014

 

Uchwała Nr XXIX.175.2014   Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki
Uchwała   265.614 KB

Uchwała Nr XXIX.174.2014

 

UCHWAŁA Nr XXIX.174.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki
Uchwała   255.505 KB

Uchwała Nr XXIX.173.2014

 

U C H W A Ł A Nr XXIX.173.2014
RADY GMINY IMIELNO
z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014 - 2019
Załączniki
Uchwała   4.827 MB

Uchwała Nr XXIX.172.2014

 

Uchwała Nr XXIX.172.2014
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2014 rok
Załączniki
Uchwała   783.358 KB
Załącznik Nr 1   2.210 MB
Załącznik Nr 2   4.915 MB
Załącznik Nr 3   880.564 KB
Załącznik Nr 4   924.546 KB
Załącznik Nr 5   339.515 KB
Załącznik Nr 6   520.397 KB
Załącznik Nr 7   279.835 KB
Załącznik Nr 8   162.396 KB
Założenia do budżetu   275.496 KB
Dochody budżetowe   349.529 KB
Wydatki budżetowe   246.024 KB
Wydatki budżetowe   768.257 KB