XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie   126.897 KB

XXXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXXII Sesja Rady Gminy w Imielnie   156.246 KB

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXX Sesja Rady Gminy w Imielnie   160.283 KB

XXIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXIX Sesja Rady Gminy w Imielnie   154.652 KB

XXVIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXVIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Informacja o sesji XXVIII   181.930 KB

XXVII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXVII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXVII Sesja Rady Gminy w Imielnie   324.162 KB

XXVI Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXVI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXVI Sesja Rady Gminy w Imielnie   385.011 KB

XXV Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXV Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXV Sesja Rady Gminy w Imielnie   408.081 KB

XXIV Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXIV Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXIV Sesja Rady Gminy w Imielnie   521.715 KB

XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXIII Sesja Rady Gminy w Imielnie   29.704 KB

XXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXII Sesja Rady Gminy w Imielnie   313.415 KB

XXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XXI Sesja Rady Gminy w Imielnie   1.424 MB

XX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XX Sesja Rady Gminy w Imielnie   391.548 KB

XIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

XIX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XIX Sesja Rady Gminy w Imielnie   291.159 KB

XVIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XVIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XVIII sesja Rady Gminy w Imielnie   1.247 MB

XVII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XVII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XVII Sesja Rady Gminy w Imielnie   921.737 KB

XVI Sesja Rady Gminy w Imielnie

XVI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XVI Sesja Rady Gminy w Imielnie   1,022.736 KB

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie

XIV Sesja Rady Gminy w Imielnie

XIV Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XIV Sesja Rady Gminy w Imielnie   1,004.651 KB

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie

XII Sesja Rady Gminy w Imielnie

XII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XII Sesja Rady Gminy w Imielnie   502.317 KB

XI Sesja Rady Gminy w Imielnie

XI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
XI Sesja Rady Gminy w Imielnie   307.266 KB

X Sesja Rady Gminy w Imielnie

X Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
X Sesja Rady Gminy w Imielnie   394.415 KB

IX Sesja Rady Gminy w Imielnie

IX Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
IX Sesja Rady Gminy w Imielnie   186.567 KB

VIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

VIII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
VIII Sesja Rady Gminy w Imielnie   300.497 KB

VII Sesja Rady Gminy w Imielnie

VII Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Informacja   495.583 KB

VI Sesja Rady Gminy w Imielnie

VI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
VI Sesja Rady Gminy w Imielnie   185.480 KB

V Sesja Rady Gminy w Imielnie

V Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
V Sesja Rady Gminy w Imielnie   191.686 KB

IV Sesja Rady Gminy w Imielnie

IV Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
IV Sesja Rady Gminy w Imielnie   273.111 KB

III Sesja Rady Gminy w Imielnie

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594; z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 roku (wtorek) na godz. 900 III Sesję Rady Gminy w Imielnie, która odbędzie się w Zespole Szkół w Mierzwinie.Porządek posiedzenia : 1.Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie protokołu Nr II.2014, 3.Przyjęcie porządku obrad, 4.Interpelacje i zapytania radnych, 5.Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2015 rok, 6.Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok Nr III. 9.2014, - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2014 -2019 Nr III.10.2014, - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Nr III.11.2014, - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno Nr III.12.2014, 7.Dyskusja, 8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 9.Sprawy różne, 10.Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Rady Gminy Jan Grzelec

II Sesja Rady Gminy w Imielnie

II Sesja Rady Gminy w Imielnie

Załączniki
Postanowienie Komisarza Wyborczego   572.278 KB

I Sesja Rady Gminy w Imielnie

 

Imielno, dnia: 2014-11-28  
Znak: RG.0002. I.1.2014  
 
Pan/i/................................................................
zam…................................................................
 
Uprzejmie zapraszam na I Sesję Rady Gminy w Imielnie, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I na dzień 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.
W załączeniu przesyłam:
-Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Imielnie,
- Proponowany porządek I Sesji Rady Gminy w Imielnie,
- Uzasadnienie.
Wójt Gminy Imielno
Zygmunt Brzeziński
 
Załączniki
Postanowienie Komisarza Wyborczego   592.869 KB