Zarządzenie Nr 87.2015

Zarządzenie Nr 87.2015 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Załączniki
Zarządzenie Nr 87.2015   178.014 KB

Zarządzenie Nr 86.2015

Zarządzenie Nr 86.2015Wójta Gminy w Imielnie                                 z dnia 31 grudnia 2015 roku                                           w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 86.2015   896.843 KB

Zarządzenie Nr 85.2015

Zarządzenie Nr 85.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 85.2015   504.284 KB

Zarządzenie Nr 83.2015

Zarządzenie Nr 83.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 83.2015   844.626 KB
Załącznik   242.025 KB

Zarządzenie Nr 84.2015

Zarządzenie Nr 84.015 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 grudnia  2015 roku 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania ”Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno – mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2015-2016”

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 84.2015   216.031 KB

Zarządzenie Nr 82.2015

Zarządzenie Nr 82.2015 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki
Zarządzenie Nr 82.2015   400.731 KB

Zarządzenie Nr 81.2015

Zarządzenie Nr 81.2015 Wójta Gminy Imielno z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Marii Koźmińskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 81.2015   242.122 KB

Zarządzenie Nr 80.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E 80.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni dróg gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 80.2015   206.173 KB

Zarządzenie Nr 79.2015

Zarządzenie Nr 79.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania "Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic
OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon
grzewczy 2015-2016"


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 79.2015   225.624 KB

Zarządzenie Nr 75.2015

Zarządzenie Nr 75.2015
Wójta Gminy Imiełno
z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 20 I5 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 75.2015   466.264 KB
Załącznik   245.443 KB

Zarządzenie Nr 78.2015

Zarządzenie Nr 78.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 13 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno
na lata 2016 - 2026 oraz projektu Budżetu Gminy Imielno na rok 2016


Załączniki
Zarządzenie Nr 78.2015   172.380 KB
Projekt uchwały budżetowej   806.364 KB
Załącznik Nr 1   2.200 MB
Załącznik Nr 2   5.601 MB
Załącznik Nr 3   855.148 KB
Załącznik Nr 4   479.655 KB
Załącznik Nr 5   578.394 KB
Załącznik Nr 6   637.216 KB
Załącznik Nr 7   165.832 KB
Załącznik Nr 8   276.442 KB
Założenia budżetowe   1.520 MB
Projekt uchwały WPF   356.702 KB
Załącznik Nr 1 do WPF   3.576 MB
Załącznik Nr 2 do WPF   1.251 MB
Załącznik Nr 3 do WPF   896.853 KB

Zarządzenie Nr 77.2015

Zarządzenie Nr 77.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie z siedzibą w Imielnie

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 77.2015   250.993 KB
Załącznik   858.425 KB

Zarządzenie Nr 76.2015

ZARZĄDZENIE NR 76.Z015
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 10.11.2015 roku
w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami
wspierającymi oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


Załączniki
Zarządzenie Nr 76.2015   189.823 KB

Zarządzenie Nr 73.2015

Zarządzenie Nr 73.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 73.2015   1.146 MB
Załącznik   522.514 KB

Zarządzenie Nr 74.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 74.2015   213.836 KB

Zarządzenie Nr 72.2015

Zarządzenie Nr 72.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad Uczniami w czasie ich
przewozu do i ze szkól na terenie Gminy Imielno


Załączniki
Zarządzenie Nr 72.2015   211.899 KB
Załącznik   1,016.308 KB

Zarządzenie Nr 71.2015

ZARZĄDZENIE Nr 71.2015
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 października
2015 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 71.2015   255.535 KB

Zarządzenie Nr 70.2015

ZARZĄDZENIE Nr 70.2015
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 13 października 2015 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 października 2015
roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 70.2015   233.453 KB

Zarządzenie Nr 69.2015

 

Zarządzenie Nr 69.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie zapewnienia ochrony lokali wyborczych na czas przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 69.2015   296.748 KB

Zarządzenie Nr 68.2015

 

Zarządzenie Nr 68.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 68.2015   311.563 KB
Załącznik Nr 1   432.317 KB
Załącznik Nr 2   415.309 KB

Zarządzenie Nr 65.2015

Zarządzenie Nr 65.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 65.2015   923.997 KB
Załącznik   344.188 KB

Zarządzenie Nr 67.2015

Zarządzenie Nr 67.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 5 października 2015 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Załączniki
Zarządzenie Nr 67.2015   220.793 KB
Załącznik   216.759 KB

Zarządzenie Nr 57.2015

Zarządzenie Nr 57.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 13 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji do litrażowania, tzn. ustalenia normy zużycia paliwa płynnego silnika zaburtowego Tohatsu 14,7 Kw będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 57.2015   210.613 KB
Załącznik   266.709 KB

Zarządzenie Nr 66.2015

 

Zarządzenie Nr 66.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 1 października 2015 roku
 
w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 66.2015   226.732 KB

Zarządzenie Nr 64.2015

 

Zarządzenie Nr 64.2015 
Wójta Gminy Imielno    
z dnia 24 września 2015 roku
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 64.2015   315.773 KB

Zarządzenie Nr 63.2015

Zarządzenie Nr 63.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Imielnie


Załączniki
Zarządzenie Nr 63.2015   269.370 KB

Zarządzenie Nr 62.2015

Zarządzenie Nr 62.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 62.2015   360.919 KB
Załącznik   298.857 KB

Zarządzenie Nr 61.2015

ZARZĄDZENIE NR 61.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 03 września 20151 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników     i materiałów edukacyjnych


Załączniki
Zarządzenie Nr 61.2015   200.345 KB
Załącznik   840.973 KB

Zarządzenie Nr 60.2015

Zarządzenie Nr 60.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 60.2015   664.932 KB
Załącznik   318.334 KB

Zarządzenie Nr 59.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E 59.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28.08.2015 roku
w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru remontów nawierzchni dróg gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 59.2015   186.993 KB

Zarządzenie Nr 58.2015

 

Zarządzenie Nr 58.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
 
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 58.2015   200.811 KB

Zarządzenie Nr 56.2015

ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 56.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 13 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Imielno

Załączniki
Załącznik   404.899 KB
Zarządzenie Nr 56.2015   330.470 KB

Zarządzenie Nr 55.2015

ZARZĄDZENIE Nr 55.2015

 

 

Wójta Gminy Imielno    

 

z dnia 13 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 55.2015   277.444 KB

Zarządzenie Nr 54.2015

 

Zarządzenie Nr 54.2015   Wójta Gminy Imielno   z dnia 13 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego oraz operatorów do obsługi Komisji Obwodowych do spraw Referendum, zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 54.2015   219.289 KB

Zarządzenie Nr 53.2015

 

 

 

Zarządzenie Nr 53.2015

 

 Wójta Gminy w Imielnie

 

 z dnia 13 sierpnia 2015 roku

 

 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy  w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 53.2015   236.239 KB

Zarządzenie Nr 52.2015

 

 

Zarządzenie Nr 52.2015

 

 

 

Wójta Gminy Imielno

 

z dnia 11 sierpnia 2015 roku 
 
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do Spraw Referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 52.2015   189.186 KB
Załącznik   227.736 KB

Zarządzenie Nr 51.2015

 

Zarządzenie Nr 51.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 10 sierpnia 2015 roku
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 51.2015   244.141 KB
Załącznik Nr 1   1.012 MB

Zarządzenie Nr 50.2015

 

Zarządzenie Nr 50.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 10 sierpnia 2015 roku
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 50.2015   243.567 KB
Załącznik Nr 1   1.008 MB

Zarządzenie Nr 49.2015

Zarządzenie Nr 49.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 3 sierpnia 2015 roku
zmieniające REGULAMIN PRACY URZĘDUGMINY w IMIELNIE

Załączniki
Zarządzenie Nr 49.2015   183.392 KB

Zarządzenie Nr 48.2015

Zarządzenie Nr 48.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 23 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Załączniki
Zarządzenie Nr 48.2015   391.282 KB

Zarządzenie Nr 47.2015

Zarządzenie Nr 47.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 47.2015   585.908 KB
Załącznik   451.642 KB

Zarządzenie Nr 46.2015

Zarządzenie Nr 46.2015

Wójta Gminy Imielno

z dnia 22 lipca 2015 roku

 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Imielnie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 46.2015   240.369 KB
Załącznik Nr 1   624.897 KB

Zarządzenie Nr 45.2015

Zarządzenie Nr 45.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 45.2015   182.177 KB

Zarządzenie Nr 42.2015

Załączniki
Zarządzenie Nr 42 2015   540.581 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 42 2015   267.372 KB

Zarządzenie Nr 44.2015

Załączniki
Zarządzenie Nr 44 2015   203.548 KB

Zarządzenie Nr 43.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 03 lipca 2015 roku
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność
komunalną gminy Imielno
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 43.2015   513.803 KB

Zarządzenie Nr 41.2015

Zarządzenie Nr 41.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 41.2015   243.115 KB

Zarządzenie Nr 40.2015

Zarządzenie Nr 40.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok
 

Załączniki
Załącznik   239.295 KB
Zarządzenie Nr 40.2015   394.828 KB

Zarządzenie Nr 39.2015

Zarządzenie Nr 39.2015
Wójta Gminy Imielno z dnia 26.05.2015r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Załączniki
Zarządzenie Nr 39.2015   242.892 KB

Zarządzenie Nr 38.2015

 

Zarządzenie Nr 38.2015   Wójta Gminy Imielno             z dnia 20 maja 2015 roku
 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2014 rok

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 38.2015   269.257 KB
Załącznik Nr 1   200.880 KB
Załącznik Nr 2   236.417 KB
Załącznik Nr 3   177.292 KB
Załącznik Nr 4   203.785 KB
Załącznik Nr 5   259.166 KB
Załącznik Nr 6   170.502 KB

Zarządzenie Nr 34.2015

Zarządzenie Nr 34.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 34.2015   370.312 KB
Załącznik   281.956 KB

Zarządzenie Nr 37.2015

Zarządzenie Nr 37.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 13 maja 2015 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Załączniki
Zarządzenie Nr 37.2015   397.535 KB

Zarządzenie Nr 36.2015

Zarządzenie Nr 36.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 13 maja 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, określenia trybu jej pracy i szczegółowych zadań

Załączniki
Zarządzenie Nr 36.2015   380.719 KB

Zarządzenie Nr 35.2015

Zarządzenie Nr 35.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 11 maja 2015 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2014
przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 35.2015   227.125 KB
Załącznik   2.246 MB

Zarządzenie Nr 33.2015

 

Zarządzenie Nr 33.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 5 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 33.2015   198.681 KB

Zarządzenie Nr 32.2015

 

Zarządzenie Nr 32.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 5 maja 2015 roku   w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, udzielenia upoważnień  do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 32.2015   677.152 KB

Zarządzenie Nr 31.2015

 

Zarządzenie Nr 31.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 4 maja 2015 roku
 
w sprawie cofnięcia upoważnienia dla specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 31.2015   184.484 KB

Zarządzenie Nr 30.2015

Zarządzenie Nr 30.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 4 maja 2015 roku
w sprawie cofnięcia upoważnienia dla specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Imielnie do wydawania decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 30.2015   261.290 KB

Zarządzenie Nr 27.2015

Zarządzenie Nr 27.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 27.2015   408.770 KB
Załącznik Nr 1   251.608 KB

Zarządzenie Nr 28.2015

 

Zarządzenie Nr 28.2015
 Wójta Gminy Imielno   z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 28.2015   211.444 KB

Zarządzenie Nr 29.2015

ZARZĄDZENIE Nr 29.2015
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 08 maja 2015 roku na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 29.2015   240.741 KB

Zarządzenie Nr 26.2015

 

Zarządzenie Nr 26.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie wyznaczenia operatorów do obsługi Komisji Obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 26.2015   194.995 KB

Zarządzenie Nr 25.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 25.2015   196.164 KB

Zarządzenie Nr 23.2015

 Zarządzenie Nr 23.2015

 Wójta Gminy w Imielnie

 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 23.2015   236.904 KB

Zarządzenie nr 24.2015

ZARZĄDZENIE Nr 24.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno"

Załączniki
Zarządzenie nr 24.2015   223.139 KB

Zarządzenie Nr 22.2015

 

Zarządzenie Nr 22.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku


 

Załączniki
Zarządzenie Nr 22.2015   164.784 KB

Zarządzenie Nr 21.2015

 

 

Zarządzenie Nr 21.2015

Wójta Gminy Imielno

z dnia 20 kwietnia 2015 roku 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015 roku

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 21.2015   208.931 KB
Załącznik   296.927 KB

Zarządzenie Nr 20.2015

Zarządzenie Nr 20.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia trybu i zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy
organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno

obrazek
Załączniki
Zarządzenie Nr 20.2015   199.275 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20.2015   1.483 MB
Załącznik Nr 2   119.000 KB
Załącznik nr 3   121.000 KB

Zarządzenie Nr 16.2015

Zarządzenie Nr 16.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 16.2015   487.836 KB
Załącznik   357.731 KB

Zarządzenie Nr 18.2015

Zarządzenie Nr 18.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 9 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie.

Załączniki
Zarządzenie Nr 18.2015   283.536 KB

Zarządzenie Nr 19.2015

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 09 kwietnia 2015  roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszego przy zabytkowym kościele p.w. św. Mikołaja w Imielnie”

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 19.2015   201.601 KB

Zarządzenie Nr 17.2015

Zarządzenie Nr 17.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 15.2015

Zarządzenie Nr 15.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 marca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 15.2015   249.238 KB
Załącznik Nr 1   1.301 MB

Zarządzenie Nr 14.2015

 

ZARZĄDZENIE Nr 14.2015
Wójta Gminy Imielno z dnia 23 marca 2015 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych   i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 14.2015   280.825 KB

Zarządzenie Nr 13.2015

 

Zarządzenie Nr 13.2015
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 16 marca 2015 roku
w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do wydawania decyzji administracyjnych

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 13.2015   261.289 KB

Zarządzenie Nr 3.2015

Zarządzenie Nr 3.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie upoważnienia Specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Imielnie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2015   186.991 KB

Zarządzenie Nr 7.2015

Zarządzenie Nr 7.2015

Wójta Gminy Imielno
z dnia 18 lutego 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2015 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2015   175.578 KB
Załącznik Nr 1   2.495 MB
Załącznik Nr 2   2.680 MB

Zarządzenie Nr 12.2015

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12.2015

 

Wójta Gminy Imielno
z dnia 4 marca 2015 roku
w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 12.2015   204.337 KB

Zarządzenie Nr 11.2015

ZARZĄDZENIE Nr 11.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania czynności rejestracji ról i uprawnień
użytkowników w aplikacji ŹRÓDLO
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 11.2015   262.711 KB

Zarządzenie Nr 10.2015

ZARZĄDZENIE Nr 10.2015
Wójta Gminy lmielno
Z dnia 27 lutego 2015 roku
W sprawie upoważnienia użytkowników w Rejestrze PESEL prowadzonego w aplikacji
ŻRÓDLO do przetwarzania danych osobowych

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2015   247.743 KB

Zarządzenie Nr 9.2015

ZARZĄDZENIE Nr 9.2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie upoważnienia użytkowników w Rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych
i Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonego w aplikacji ŹRÓDLO do przetwarzania danych
osobowych
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 9.2015   258.397 KB

Zarządzenie Nr 8.2015

Zarządzenie Nr 8.2015

Wójta Gminy lmielno
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie upoważnienia użytkowników w Rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych
i Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonego w aplikacji ŹRÓDŁO do przetwarzania danych
osobowych

Załączniki
Zarządzenie Nr 8.2015   261.104 KB

Zarządzenie Nr 6.2015

ZARZĄDZENIE Nr 6.2015
Wójta Gminy lmielno
z dnia 18 lutego 2015 roku
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną
Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 6.2015   549.755 KB

Zarządzenie Nr 5.2015

ZARZĄDZENIE Nr 5.2015
Wójta Gminy lmielno
z dnia 18 lutego 2015 roku
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną
Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 5.2015   314.610 KB

Zarządzenie Nr 4.2015

ZARZĄDZENIE Nr 4.2015
Wójta Gminy lmielno
z dnia 18 lutego 2015 roku
w sprawie zbycia w drodze przetargu niemchomości stanowiących własność komunalną
Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2015   518.688 KB

Zarządzenie Nr 2.2015

 

Zarządzenie Nr 2. 2015
Wójta Gminy Imielno
z dnia 02 lutego 2015 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2015   360.077 KB

Zarządzenie Nr 1.2015

Zarządzenie Nr 1.2015

Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 19 stycznia 2015 roku

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

Załączniki
Zarządzenie Nr 1.2015   755.590 KB