Uchwała Nr XI.72.2015

Uchwała Nr XI.72.2015 Rady Gminy w  Imielnie  z dnia 29 grudnia 2015rok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Załączniki
Uchwała Nr XI.72.2015   271.488 KB
Załącznik Nr 1   932.626 KB

Uchwała Nr XI.71.2015

 Uchwała Nr XI.71.2015 Rady Gminy w Imielnie  z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XI.71.2015   220.559 KB
Załącznik   602.521 KB

Uchwała Nr XI.70.2015

Uchwała  Nr XI.70.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet dla sołtysów

 

Załączniki
Uchwała Nr XI.70.2015   228.785 KB

Uchwała Nr XI.69.2015

Uchwała Nr XI.69.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

 

Załączniki
Uchwała Nr XI.69.2015   512.243 KB

Uchwała Nr XI.68.2015

Uchwała Nr XI.68.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XI.68.2015   224.550 KB
Załącznik Nr 1   3.935 MB
Załącznik Nr 2   1.038 MB
Załącznik Nr 3   172.220 KB

Uchwała Nr XI.67.2015

Uchwała Nr XI.67.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XI.67.2015   337.532 KB

Uchwała Nr X.66.2015

Uchwała Nr X.66.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów

 

Załączniki
Uchwała Nr X.66.2015   222.591 KB

Uchwała Nr X.65.2015

Uchwała Nr X.65.2015 Rady  Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr X.65.2015   222.633 KB
Załącznik   656.439 KB

Uchwała Nr X.64.2015

Uchwała Nr X.64.2015 Rady Gminy w  Imielnie z dnia 30 listopada 2015roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Załączniki
Uchwała Nr X.64.2015   300.963 KB
Załącznik Nr 1   923.218 KB
Załącznik Nr 2   806.201 KB
Załącznik Nr 3   1.298 MB

Uchwała Nr X.63.2015

Uchwała Nr X.63.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Załączniki
Uchwała Nr X.63.2015   235.670 KB
Załącznik   1.064 MB

Uchwała Nr X.62.2015

Uchwała Nr X.62.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 

Załączniki
Uchwała Nr X.62.2015   221.948 KB
Załącznik   602.815 KB

Uchwała Nr X.61.2015

Uchwała Nr X.61.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji  na podatek rolny

 

Załączniki
Uchwała Nr X.61.2015   224.344 KB
Załącznik   918.303 KB

Uchwała Nr X.60.2015

Uchwała Nr X.60.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza Informacji w sprawie Podatku od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego

 

Załączniki
Uchwała Nr X.60.2015   268.890 KB
Załącznik   1.513 MB

Uchwała Nr X.59.2015

Uchwała Nr X.59.2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

 

Załączniki
Uchwała Nr X.59.2015   210.778 KB
Załącznik   1.363 MB

Uchwała Nr X.58.2015

Uchwała Nr X.58.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Załączniki
Uchwała Nr X.58.2015   459.268 KB

Uchwała Nr X.57.2015

Uchwała Nr X.57.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr 57.2015   208.774 KB

Uchwała Nr X.56.2015

U C H W A Ł A Nr X.56.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015- 2026

Załączniki
Uchwała Nr X.56.2015   236.857 KB
Załącznik Nr 1   3.807 MB
Załącznik Nr 2   1.032 MB
Załącznik Nr 3   187.581 KB

Uchwała Nr X.55.2015

Uchwała Nr X.55.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok

Załączniki
Uchwała Nr X.55.2015   463.304 KB
Załącznik   484.957 KB

Uchwała Nr IX.54.2015

 

Uchwała Nr IX.54.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Imielno na lata 2015-2032”

 

Załączniki
Uchwała Nr IX.54.2015   169.822 KB
Załącznik   2.952 MB

Uchwała Nr IX.53.2015

Uchwała Nr IX.53.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej wraz z przyłączem

 

 

Załączniki
Uchwała Nr IX.54.2015   191.138 KB

Uchwała Nr IX.52.2015

 

Uchwała Nr IX.52.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr IX.52.2015   290.527 KB

Uchwała Nr IX.51.2015

 Uchwała Nr IX.51.2015

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 21 października 2015 roku 

 w sprawie wyboru ławników

 

 

Załączniki
Uchwała Nr IX.51.2015   162.638 KB

Uchwała Nr VIII.50.2015

 

UCHWAŁA Nr VIII.50.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr VIII.50.2015   185.226 KB

Uchwała Nr VIII.49.2015

 

Uchwała Nr VIII.49.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Imielno do Stowarzyszenia –  
Lokalna Grupa Działania pn.„Ziemia Jędrzejowska-GRYF”

 

 

Załączniki
Uchwała Nr VIII.49.2015   229.156 KB

Uchwała Nr VIII.48.2015

 

Uchwała Nr VIII.48.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 

 

Załączniki
Uchwała Nr VIII.48.2015   228.185 KB
Załącznik   1.694 MB

Uchwała Nr VIII.47.2015

U C H W A ł A Nr VIII.47.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015- 2026

Załączniki
Uchwała Nr VIII.47.2015   217.935 KB
Załącznik Nr 1   3.681 MB
Załącznik Nr 2   1.019 MB
Załącznik Nr 3   179.049 KB

Uchwała Nr VIII.46.2015

 

Uchwała Nr VIII.46.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

 

Załączniki
Uchwała Nr VIII.46.2015   219.770 KB

Uchwała Nr VIII.45.2015

 

Uchwała Nr VIII.45.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr VIII.45.2015   364.536 KB
Załącznik Nr 1   489.519 KB
Załącznik Nr 2   699.197 KB
Załącznik Nr 3   600.691 KB
Załącznik Nr 4   240.909 KB
Załącznik Nr 5   163.808 KB

Uchwała Nr VII.44.2015

Uchwała Nr VII.44.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno

Załączniki
Uchwała Nr VII.44.2015   220.596 KB
Załącznik   1.177 MB

Uchwała Nr VII.43.2015

Uchwała Nr VII.43.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
własność komunalną Gminy Imielno


Załączniki
Uchwała Nr VII.43.2015   179.811 KB

Uchwała Nr VII.42.2015

Uchwała Nr VII.42.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu
Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej


Załączniki
Uchwała Nr VII.42.2015   257.163 KB
Załącznik Nr 1   619.016 KB

Uchwała Nr VII.41.2015

Uchwała Nr VII.41.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników


Załączniki
Uchwała Nr VII.41.2015   194.466 KB

Uchwała Nr VII.40.2015

Uchwała Nr VII.40.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki
Publicznej w Imielnie


Załączniki
Uchwała Nr VII.40.2015   218.192 KB
Załącznik Nr 1   1.030 MB
Załącznik Nr 2   641.289 KB
Załącznik Nr 3   534.499 KB
Załącznik Nr 4   316.590 KB
Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 4   163.981 KB
Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 4   270.362 KB

Uchwała Nr VII.39.2015

Uchwała Nr VII.39.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie


Załączniki
Uchwała Nr VII.39.2015   207.319 KB
Załącznik Nr 1   1.180 MB
Załącznik Nr 2   590.774 KB
Załącznik Nr 3   319.736 KB
Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3   147.154 KB
Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 3   201.585 KB
Załącznik Nr 4   505.694 KB

Uchwała Nr VII.38.2015

U C H W A Ł A Nr VII.38.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015- 2026


Załączniki
Uchwała Nr VII.38.2015   222.735 KB
Załącznik Nr 1   3.713 MB
Załącznik Nr 2   1.009 MB
Załącznik Nr 3   193.191 KB

Uchwała Nr VII.37.2015

Uchwała Nr VI1.37.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na
2015 rok

Załączniki
Uchwała Nr VII.37.2015   301.272 KB
Załącznik Nr 1   476.959 KB
Załącznik Nr 2   707.615 KB

Uchwała Nr VII.36.2015

Uchwala Nr V11.36.201s
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok

Załączniki
Uchwała Nr VII.36.2015   197.985 KB

Uchwała Nr VII.35.2015

Uchwala Nr VII.35.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2014 rok

Załączniki
Uchwała Nr VII.35.2015   183.183 KB

Uchwała Nr VI.34.2015

 

Uchwała Nr VI.34.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr VI.34.2015   227.917 KB

Uchwała Nr VI.33.2015

 

Uchwała Nr VI.33.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2015 roku

 

Załączniki
Uchwała Nr VI.33.2015   394.603 KB

Uchwała Nr VI.32.2015

 

Uchwała Nr VI.32.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr VI.32.2015   157.688 KB
Załącznik   8.582 MB

Uchwała Nr VI.31.2015

 

Uchwała Nr VI.31.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych  w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr VI.31.2015   330.972 KB

Uchwała Nr VI.30.2015

 

Uchwała Nr VI.30.2015
Rady Gminy Imielno
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno”

 

Załączniki
Uchwała Nr VI.30.2015   248.603 KB
Załącznik Nr 1   467.699 KB
Załącznik Nr 2   408.479 KB
Załącznik Nr 3   398.627 KB
Załącznik Nr 4   353.037 KB
Załącznik Nr 5   303.871 KB
Załącznik Nr 6   411.090 KB
Załącznik Nr 7   279.904 KB
Załącznik Nr 8   332.366 KB
Załącznik Nr 9   512.885 KB

Uchwała Nr VI.29.2015

 

Uchwała Nr VI.29.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno

 

Uchwała Nr V.28.2015

 

Uchwała Nr V.28.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii na 2015 rok

 

 

Załączniki
Uchwała   225.277 KB
Załącznik Nr 1   1.902 MB
Załącznik Nr 2   686.341 KB

Uchwała Nr V.27.2015

 

Uchwała Nr V.27.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
 
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała   187.396 KB

Uchwała Nr V.26.2015

 

Uchwała Nr V.26.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
 
 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
 

 

Załączniki
Uchwała   255.463 KB

Załącznik Nr V.25.2015

 

Uchwała Nr V.25.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
 
w sprawie przystąpienia Gminy Imielno do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

 

 

Załączniki
Uchwała   239.884 KB

Uchwała Nr V.24.2015

 

Uchwała Nr V.24.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2015 roku

 

 

Załączniki
Uchwała   216.197 KB
Załącznik   613.546 KB

Uchwała Nr V.23.2015

 

UCHWAŁA Nr V.23.2015
  RADY GMINY IMIELNO
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 

Załączniki
Uchwała   526.671 KB

Uchwała Nr V.22.2015

 

Uchwała Nr V.22.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

 

Załączniki
Uchwała   171.153 KB

Uchwała Nr V.21.2015

U C H W A Ł A Nr V.21.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015- 2026

Załączniki
Uchwała   216.895 KB
Załącznik Nr 1   3.648 MB
Załącznik Nr 2   1.020 MB
Załącznik Nr 3   187.197 KB

Uchwała Nr V.20.2015

Uchwala Nr V.20.2015
Rady Gminy w lmielnie
z dnia 30 marca 20 I5 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015
rok
 

Załączniki
Uchwała   587.725 KB
Załącznik Nr 1   485.094 KB
Załącznik Nr 2   713.639 KB
Załącznik Nr 3   591.503 KB
Załącznik Nr 4   274.287 KB
Załącznik Nr 5   240.096 KB
Załącznik Nr 6   337.180 KB

Uchwała Nr IV.19.2015

 

Uchwała Nr IV.19.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.19.2015   186.338 KB

Uchwała Nr IV.18.2015

 

Uchwała Nr IV.18.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.18.2015   243.264 KB

Uchwała Nr IV.17.2015

 

UCHWAŁA Nr IV.17.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej od Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.17.2015   182.051 KB

Uchwała Nr IV.16.2015

 

 

 

 

Uchwała Nr IV.16.2015

Rady Gminy w Imielnie  

z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.16.2015   211.016 KB
Załącznik Nr 1   1.082 MB

Uchwała Nr IV.15.2015

 

 

 

  Uchwała Nr IV.15.2015

  Rady Gminy w Imielnie

  z dnia 30 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

 

 

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.15.2015   187.129 KB

Uchwała Nr IV.14.2015

Uchwała Nr IV.14.2015

RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015 - 2026

Załączniki
Uchwała Nr IV.14.2015   368.209 KB
Załącznik Nr 1   3.641 MB
Załącznik Nr 2   1,016.601 KB
Załącznik Nr 3   103.917 KB

Uchwała Nr IV.13.2015

Uchwała Nr IV.13.2015

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2015 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr IV.13.2015   736.887 KB
Założenia do budżetu   1.556 MB
Załącznik Nr 1   2.219 MB
Załącznik Nr 2   5.695 MB
Załącznik Nr 3   800.482 KB
Załącznik Nr 4   410.643 KB
Załącznik Nr 5   706.284 KB
Załącznik Nr 6   544.931 KB
Załącznik Nr 7   169.054 KB