Zarządzenie Nr 58.2016

ZARZĄDZENIE Nr 58.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Imielno i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 59.2016

ZARZĄDZENIE NR 59.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 59.2016   699.311 KB
Załącznik   310.933 KB

Zarządzenie Nr 57.2016

Zarządzenie Nr 57.2016 Wójta Gminy w Imielnie Z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie upowaznlenla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 57.2016   24.534 KB

Zarządzenie Nr 56.2016

Zarządzenie Nr 56.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, określenia trybu jej pracy i szczegółowych zadań

Załączniki
Zarządzenie Nr 56.2016   42.681 KB

Zarządzenie Nr 55.2016

Zarządzenie Nr 55.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki
Zarządzenie Nr 55.2016   47.421 KB

Zarządzenie Nr 54.2016

ZARZĄDZENIE NR 54.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Załączniki
Zarządzenie Nr 54.2016   119.529 KB

Zarządzenie nr 53.2016

ZARZADZENIE Nr 53.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu
19 grudnia 2016 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie nr 53.2016   27.329 KB

Zarządzenie nr 52.2016

ZARZĄDZENIE NR 52.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie nr 52.2016   6.190 MB

Zarządzenie Nr 51.2016

ZARZĄDZENIE NR 51.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017 - 2026 oraz projektu Budżetu Gminy Imielno na rok 2017

Zarządzenie Nr 50.2016

ZARZĄDZENIE NR 50.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 10 listopada 2016 roku W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno-mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2016-2017"

Załączniki
Zarządzenie Nr 50.2016   638.651 KB

Zarządzenie Nr 49.2016

ZARZĄDZENIE NR 49.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 49.2016   3.007 MB
Załącznik   1.970 MB

Zarządzenie Nr 48.2016

Zarządzenie Nr 48.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki
Zarządzenie Nr 48.2016   535.157 KB

Zarządzenie Nr 45.2016

ZARZĄDZENIE NR 45.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 45.2016   1.945 MB
Załącznik   2.476 MB

Zarządzenie Nr 47.2016

ZARZĄDZENIE 47.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 10 października 2016 roku
w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy i remontów nawierzchni dróg
gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 47.2016   703.526 KB

Zarządzenie Nr 46.2016

ZARZĄDZENIE Nr 46.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 07 października 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu
10 października 2016 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 46.2016   736.600 KB

Zarządzenie Nr 44.2016

ZARZĄDZENIE Nr 44.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 21 września 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika do przenoszenia aktów stanu cywilnego

Załączniki
Zarządzenie Nr 44.2016   602.677 KB

Zarządzenie Nr 42.2016

ZARZĄDZENIE Nr 42.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
w Urzędzie Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 42.2016   808.670 KB
Załącznik   14.397 MB

Zarządzenie Nr 41.2016

ZARZĄDZENIE NR 41.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 41.2016   780.667 KB
Załącznik   1.668 MB

Zarządzenie Nr 40.2016

ZARZĄDZENIE Nr 40.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 19 sierpnia 2016 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 40.2016   47.117 KB

Zarządzenie Nr 38.2016

ZARZĄDZENIE NR 38.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 38.2016   936.266 KB
Załącznik   958.181 KB

Zarządzenie Nr 39.2016

ZARZĄDZENIE 39.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 05 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy i remontów nawierzchni dróg
gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 39.2016   634.480 KB

Zarządzenie Nr 37.2016

ZARZĄDZENIENr 37.2016 WÓJTA GMINY W IMIELNIE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 37.2016   34.527 KB

Zarządzenie nr 36.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 36.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 19 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych
nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych.

Załączniki
Zarządzenie nr 36.2016   650.106 KB

Zarządzenie Nr 34.2016

ZARZĄDZENIE NR 34.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 34.2016   1.635 MB
Załącznik Nr 1   1.957 MB

Zarządzenie Nr 35.2016

ZARZĄDZENIENr 35.2016 WÓJTA GMINY W IMIELNIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTAw Urzędzie
Gminy w Imielnie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 35.2016   5.725 MB

Zarządzenie Nr 33.2016

ZARZADZENIE Nr 33.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu
30 czerwca 2016 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 33.2016   877.211 KB

Zarządzenie Nr 32.2016

ZARZĄDZENIE Nr 32.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych.

Załączniki
Zarządzenie Nr 32.2016   738.978 KB

Zarządzenie Nr 31.2016

ZARZĄDZENIE NR 31.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno na lata 2016-2026

Załączniki
Zarządzenie Nr 31.2016   617.324 KB
Załącznik Nr 1   12.070 MB
Załącznik Nr 2   738.032 KB

Zarządzenie Nr 30.2016

ZARZĄDZENIE NR 30.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 30.2016   1.594 MB
Załącznik   1.907 MB

Zarządzenie Nr 29.2016

Załączniki
Zarządzenie Nr 29.2016   786.863 KB
Załącznik nr 1   556.642 KB
Załącznik nr 2   611.101 KB
Załącznik nr 3   1.436 MB
Załącznik nr 4   783.351 KB
Załącznik nr 5   1.647 MB

Zarządzenie Nr 26.2016

Zarządzenie Nr 26.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 26.2016   1.228 MB
Załącznik   1.625 MB

Zarządzenie Nr 28.2016

Zarządzenie Nr 28.2016 Wójta Gminy lmieIno z dnia 10 maja 2015 roku. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2015 przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 28.2016   716.735 KB
Załącznik Nr 1   7.248 MB

Zarządzenie Nr 27.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 04 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych nawykonanie zadań pn.: "Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653", "Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630"
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 27.2016   764.116 KB

Zarządzenie Nr 25.2016

Zarządzenie Nr 25.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 25.2016   1.415 MB
Załącznik   2.591 MB

Zarządzenie Nr 24.2016

Zarządzenie Nr 24.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwa narodowego w gminie Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 24.2016   1.442 MB

Zarządzenie Nr 23.2016

Zarządzenie Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu gminy

Załączniki
Zarządzenie Nr 23.2016   2.424 MB
Załącznik   683.254 KB

Zarządzenie Nr 22.2016

Zarządzenie Nr 22.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa na terenie Gminy Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 22.2016   1.764 MB

Zarządzenie Nr 14.2016

Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 14.2016   1.873 MB
Załącznik do 14.2016   1.724 MB

Zarządzenie Nr 21.2016

ZARZĄDZENIE Nr 21.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania organu administracji samorządowej Gminy Imielno w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Załączniki
Zarządzenie Nr 21.2016   1.747 MB
Załącznik Nr 1   8.377 MB

Zarządzenie Nr 20.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 20.2016   1.059 MB

Zarządzenie Nr 19.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 19.2016   1.862 MB

Zarządzenie Nr 8.2016

ZARZĄDZENIE Nr 8.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Załączniki
Zarządzenie Nr 8.2016   2.554 MB
Załącznik Nr 1   1.690 MB

Zarządzenie Nr 18.2016

ZARZĄDZENIE Nr 18.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno.
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 18.2016   1.839 MB

Zarządzenie Nr 17.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 17.2016   1.408 MB

Zarządzenie Nr 16.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 16.2016   1.429 MB

Zarządzenie Nr 15.2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 15.2016   1.104 MB

Zarządzenie Nr 13.2016

Zarządzenie Nr 13.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie upowaznlenia referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Agnieszki Miętka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 13.2016   645.940 KB

Zarządzenie Nr 12.2016

Zarządzenie Nr 12.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Iwony Błońskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 12.2016   638.613 KB

Zarządzenie Nr 10.2016

Zarządzenie Nr 10.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Marii Koźmińskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2016   655.970 KB

Zarządzenie Nr 9.2016

Zarządzenie Nr 9.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Iwony Błońskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 9.2016   647.038 KB

Zarządzenie Nr 11.2016

ZARZĄDZENIE NR 11.2016 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie upowaznlenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 11.2016   585.506 KB

Zarządzenie Nr 7.2016

Zarządzenie Nr 7.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 1 marca 2016 rokuw sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2016   2.572 MB

Zarządzenie Nr 6.2016

Zarządzenie Nr 6.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 6.2016   1.372 MB
Załącznik   1.899 MB

Zarządzenie Nr 5.2016

Zarządzenie Nr 5.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 5.2016   750.037 KB

Zarządzenie Nr 4.2016

Zarządzenie Nr 4.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

 

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2016   690.803 KB

Zarządzenie Nr 3.2016

Zarządzenie Nr 3.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów i budynków nabytych przez Gminę Imielno z mocy prawa

Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2016   862.091 KB

Zarządzenie Nr 2.2016

Zarządzenie Nr 2.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w lmielnie na 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2016   70.293 KB
Załącznik Nr 1   921.140 KB
Załącznik Nr 2   1.111 MB
Załącznik Nr 3   231.605 KB

Zarządzenie Nr 1.2016

Zarządzenie Nr 1.2016 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynnoscl oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest gmina Imielno.

Załączniki
Zarządzenie Nr 1.2016   720.069 KB
Załącznik Nr 1   461.542 KB
Załącznik Nr 2   449.711 KB