Uchwała Nr XXVI.190.2017

Uchwała Nr XXVI.190.2017 Rady Gminy w  Imielnie  z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Imielnie  z dnia  30 listopada  2015 roku  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości,  leśny, rolny, dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.190.2017   253.369 KB

Uchwała Nr XXVI.189.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.189.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.189.2017   231.277 KB

Uchwała Nr XXVI.188.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.188.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Motkowicach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Motkowicach

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.188.2017   230.930 KB

Uchwała Nr XXVI.187.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.187.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mierzwinie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Mierzwinie

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.187.2017   227.578 KB

Uchwała Nr XXVI.186.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.186.2017  RADY  GMINY  W  IMIELNIE  z dnia 29  grudnia  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.186.2017   215.159 KB

Uchwała Nr XXVI.185.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.185.2017  RADY  GMINY  W  IMIELNIE z dnia 29  grudnia  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.185.2017   212.847 KB

Uchwała Nr XXVI.184.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.184.2017 RADY  GMINY  W  IMIELNIE  z dnia 29  grudnia  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.184.2017   214.340 KB

Uchwała Nr XXVI.183.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.183.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.183.2017   245.006 KB
Załącznik   3.297 MB

Uchwała Nr XXVI.182.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.182.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i Komisji Rady Gminy w Imielnie na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.182.2017   314.986 KB
Załącznik Nr 1   389.684 KB
Załącznik Nr 2   270.891 KB
Załącznik Nr 3   267.387 KB
Załącznik Nr 4   275.479 KB
Załącznik Nr 5   270.676 KB

Uchwała Nr XXVI.181.2017

UCHWAŁA Nr XXVI.181.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.181.2017   313.313 KB
Załącznik   328.711 KB

Uchwała Nr XXVI.180.2017

UCHWAŁA NR XXVI.180.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.180.2017   316.180 KB
Załącznik Nr 1   4.435 MB
Załącznik Nr 2   1.365 MB
Załącznik Nr 3   262.098 KB

Uchwała Nr XXVI.179.2017

UCHWAŁA NR XXVI.179.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29  grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Uchwała Nr XXVI.179.2017   329.145 KB

Uchwała Nr XXV.178.2017

UCHWAŁA Nr XXV.178.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.178.2017   478.363 KB

Uchwała Nr XXV.177.2017

UCHWAŁA  Nr XXV.177.2017 RADY  GMINY  W IMIELNIE  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.177.2017   303.699 KB

Uchwała Nr XXV.176.2017

UCHWAŁA Nr XXV.176.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Statutu  Gminnej  Biblioteki Publicznej w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.176.2017   368.286 KB

Uchwała Nr XXV.175.2017

 UCHWAŁA Nr XXV.175.2017 RADY  GMINY  W  IMIELNIE z  dnia 29  listopada  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej garażu

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.175.2017   281.153 KB

Uchwała Nr XXV.174.2017

 UCHWAŁA Nr XXV.174.2017 RADY  GMINY  W  IMIELNIE z dnia 29 listopada  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej garażu

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.174.2017   288.635 KB

Uchwała Nr XXV.173.2017

UCHWAŁA Nr XXV.173.2017 RADY  GMINY  W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenia działalności gospodarczej

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.173.2017   297.987 KB

Uchwała Nr XXV.172.2017

UCHWAŁA Nr XXV.172.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.172.2017   337.437 KB

Uchwała Nr XXV.171.2017

UCHWAŁA Nr XXV.171.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Motkowicach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Motkowicach

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.171.2017   329.902 KB

Uchwała Nr XXV.170.2017

UCHWAŁA Nr XXV.170.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mierzwinie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Mierzwinie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.170.2017   326.196 KB

Uchwała Nr XXV.169.2017

UCHWAŁA Nr XXV.169.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.169.2017   305.477 KB
Załącznik   1,006.521 KB

Uchwała Nr XXV.168.2017

UCHWAŁA Nr XXV.168.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.168.2017   321.848 KB

Uchwała Nr XXV.167.2017

UCHWAŁA  Nr XXV.167.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  29 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017- 2026

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.167.2017   328.267 KB
Załącznik Nr 1   4.364 MB
Załącznik Nr 2   1.356 MB
Załącznik Nr 3   276.643 KB

Uchwała Nr XXV.166.2017

UCHWAŁA NR XXV.166.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno  na 2017 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXV.166.2017   643.423 KB
Załącznik   1.237 MB

Uchwała Nr XXIV.165.2017

UCHWAŁA NR XXIV.165.2017  RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.165.2017   222.770 KB
Załącznik   2.587 MB

Uchwała Nr XXIV.164.2017

UCHWAŁA  Nr XXIV.164.2017 RADY  GMINY  W  IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność komunalna Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.164.2017   202.678 KB

Uchwała Nr XXIV.163.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.163.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.163.2017   209.324 KB
Załącznik   583.704 KB

Uchwała Nr XXIV.162.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.162.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.162.2017   261.588 KB

Uchwała Nr XXIV.161.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.161.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.161.2017   216.228 KB

Uchwała Nr XXIV.160.2017

UCHWAŁA NR XXIV.160.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW  na lata 2014-2020

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.160.2017   300.962 KB

Uchwała Nr XXIV.159.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.159.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  29 września 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.159.2017   239.786 KB
Załącznik Nr 1   3.506 MB
Załącznik Nr 2   961.720 KB
Załącznik Nr 3   230.731 KB

Uchwała Nr XXIV.158.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.158.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIV.158.2017   520.968 KB
Załącznik Nr 1   878.303 KB
Załącznik Nr 2   746.961 KB
Załącznik Nr 3   313.621 KB

Uchwała Nr XXIII.157.2017

UCHWAŁA NR  XXIII.157.2017 RADY GMINY W IMIELNIE   z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Imielno

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXIII.157.2017   1.083 MB
Uzasadnienie   2.218 MB

Uchwała Nr XXII.156.2017

UCHWAŁA Nr XXII.156.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.156.2017   1,019.362 KB
Załącznik   5.268 MB

Uchwała Nr XXII.155.2017

UCHWAŁA Nr XXII.155.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.155.2017   785.729 KB

Uchwała Nr XXII.154.2017

UCHWAŁA Nr XXII.154.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017- 2026

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.154.2017   846.553 KB
Załącznik Nr 1   15.150 MB
Załącznik Nr 2   5.124 MB
Załącznik Nr 3   828.767 KB

Uchwała Nr XXII.153.2017

UCHWAŁA NR XXII.153.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
UCHWAŁA NR XXII.153.2017   1.799 MB
Załącznik Nr 1   4.427 MB
Załącznik Nr 2   3.298 MB
Załącznik Nr 3   1.077 MB
Załącznik Nr 4   1.321 MB

Uchwała Nr XXII.152.2017

UCHWAŁA Nr XXII.152.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Imielno

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.152.2017   767.475 KB

Uchwała Nr XXII.151.2017

UCHWAŁA Nr XXII.151.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Załączniki
Uchwała Nr XXII.151.2017   970.815 KB
Załącznik Nr 1   2.915 MB

Uchwała Nr XXII.150.2017

UCHWAŁA Nr XXII.150.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Motkowicach i Mierzwinie będących filiami Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.150.2017   709.824 KB

Uchwała Nr XXII.149.2017

UCHWAŁA Nr XXII.149.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.149.2017   714.105 KB

Uchwała Nr XXII.148.2017

UCHWAŁA Nr XXII.148.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Imielno

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.148.2017   660.701 KB
Załącznik str.1-15   14.497 MB
Załącznik str.16-34   18.955 MB

Uchwała Nr XXII.147.2017

UCHWAŁA Nr XXII.147.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.147.2017   810.858 KB
Załącznik   6.029 MB

Uchwała Nr XXII.146.2017

UCHWAŁA Nr XXII.146.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XXII.146.2017   827.210 KB
Załącznik Nr 1   4.263 MB
Załącznik Nr 2   2.098 MB
Załącznik Nr 3   1.862 MB
Załącznik Nr 4   3.294 MB

Uchwała Nr XXII.145.2017

UCHWAŁA Nr XXII.145.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn'ej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.145.2017   752.646 KB
Załącznik   19.452 MB

Uchwała Nr XXII.144.2017

UCHWAŁA Nr XXII.144.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.144.2017   859.886 KB
Załącznik Nr 1   5.270 MB
Załącznik Nr 2   2.040 MB
Załącznik Nr 3   2.641 MB
Zarządzenie Nr 4   2.259 MB

Uchwała Nr XXII.143.2017

UCHWAŁA Nr XXII.143.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.143.2017   813.528 KB

Uchwała Nr XXII.142.2017

UCHWAŁA Nr XXII.142.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2016 rok

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXII.142.2017   786.366 KB

Uchwała Nr XXI.141.2017

UCHWAŁA Nr XX1.141.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina lmielno

Załączniki
Uchwała Nr XXI.141.2017   173.788 KB
Załącznik   833.472 KB

Uchwała Nr XXI.140.2017

UCHWAŁA Nr XX1.140.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXI.140.2017   160.521 KB
Załącznik   631.471 KB

Uchwała Nr XXI.139.2017

UCHWAŁA Nr XXI.139.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XXI.139.2017   175.957 KB
Załącznik   1.319 MB

Uchwała Nr XXI.138.2017

UCHWAŁA Nr XXI.138.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2017 - 2022

Załączniki
Uchwała Nr XXI.138.2017   169.071 KB
Załącznik Nr 1   6.026 MB
Załącznik Nr 2   862.146 KB

Uchwała Nr XXI.137.2017

UCHWAŁA Nr XX1.137.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXI.137.2017   166.114 KB

Uchwała Nr XXI.136.2017

UCHWAŁA Nr XXI.136.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017r.w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXI.136.2017   255.128 KB

Uchwała Nr XXI.135.2017

UCHWAŁA Nr XXI.135.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 

Załączniki
Uchwała Nr XXI.135.2017   203.091 KB
Załącznik Nr 1   175.030 KB
Załącznik Nr 2   160.412 KB
Załącznik Nr 3   174.246 KB

Uchwała Nr XXI.134.2017

U C H W A Ł A  Nr XXI. 134.2017 Rady Gminy w lmielnie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lmielno na lata 2017- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XXI.134.2017   215.597 KB
Załącznik Nr 1   2.826 MB
Załącznik Nr 2   772.067 KB
Załącznik Nr 3   135.348 KB

Uchwała Nr XXI.133.2017

UCHWAŁA NR XXI.133.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Uchwała Nr XXI.133.2017   259.430 KB

Uchwała Nr XX.132.2017

UCHWAŁA Nr XX.132.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 

Załączniki
Uchwała Nr XX.132.2017   580.924 KB
Załącznik Nr 1   222.489 KB
Załącznik Nr 2   242.529 KB
Załącznik Nr 3   222.202 KB

Uchwała Nr XX.131.2017

UCHWAŁA Nr XIX.131.2017 RADY GMINY W IMIELNIEz dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Imielno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenówce

Załączniki
Uchwała Nr XX.131.2017   181.692 KB

Uchwała Nr XX.130.2017

UCHWAŁA Nr XX.130.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załączniki
Uchwała Nr XX.130.2017   207.975 KB
Załącznik Nr 1   1.982 MB
Załącznik Nr 2   228.648 KB

Uchwała Nr XX.129.2017

UCHWAŁA XX.129.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego
 

Załączniki
Uchwała Nr XX.129.2017   245.454 KB

Uchwała Nr XX.128.2017

UCHWAŁA Nr XX.128.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki
 

Załączniki
Uchwała Nr XX.128.2017   159.756 KB

Uchwała Nr XX.127.2017

UCHWAŁA Nr XX.127.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2017 - 2026

Załączniki
Uchwała Nr XX.127.2017   273.194 KB
Załącznik Nr 1   3.533 MB
Załącznik Nr 2   960.602 KB
Załącznik Nr 3   673.729 KB

Uchwała Nr XX.126.2017

UCHWAŁA Nr XX.126.2017 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Uchwała Nr XX.126.2017   762.361 KB
Załącznik Nr 1   2.291 MB
Załącznik Nr 2   6.178 MB
Załącznik Nr 3   680.159 KB
Załącznik Nr 4   675.860 KB
Załącznik Nr 5   324.728 KB
Załącznik Nr 6   686.522 KB
Załącznik Nr 7   260.064 KB
Załącznik Nr 8   444.294 KB
Załącznik Nr 9   167.897 KB
Załącznik Nr 10   231.302 KB
Założenia do Budżetu Gminy na 2017 rok   1.557 MB