Zarządzenie Nr 60.2018

Zarządzenie Nr 60.2018 Wójta Gminy Imielnio z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 60.2018   322.051 KB

Zarządzenie Nr 59.2018

Zarządzenie Nr 59.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Załączniki
Zarządzenie Nr 59.2018   244.103 KB
Załącznik Nr 1   93.751 KB
Załącznik Nr 2   116.453 KB

Zarządzenie Nr 2.2018

ZARZĄDZENIE Nr 2. 2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2018   2.781 MB

Zarządzenie Nr 58.2018

Zarządzenie Nr 58.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 58.2018   427.387 KB

Zarządzenie Nr 57.2018

Zarządzenie Nr 57.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Załączniki
Zarządzenie Nr 57.2018   438.857 KB

Zarządzenie Nr 56.2018

Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 56.2018   237.160 KB
Załącznik   280.662 KB

Zarządzenie Nr 55.2018

ZARZĄDZENIE NR 55.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia  20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 55.2018   228.601 KB
Załącznik Nr 1   697.134 KB
Załącznik Nr 2   135.340 KB
Załącznik Nr 3   97.028 KB

Zarządzenie Nr 54.2018

Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Imielno na lata 2019-2026 oraz projektu budżetu Gminy Imielno na 2019 rok

Zarządzenie Nr 53.2018

Zarządzenie Nr 53.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 53.2018   247.962 KB

Zarządzenie Nr 52.2018

Zarządzenie Nr 52.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych samozrądowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków

Załączniki
Zarządzenie Nr 52.2018   116.545 KB

Zarządzenie Nr 51.2018

Zarządzenie Nr 51.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 51.2018   160.917 KB
Zał. nr 1 do 51.2018   341.940 KB
Zał. Nr 2 do 51.2018   422.652 KB
Zał. nr 3 do 51.2018   378.021 KB
Zał. Nr 4 do 51.2018   224.981 KB

Zarządzenie Nr 50.2018

Zarządzenie Nr 50.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 50.2018   321.180 KB
Załącznik   148.442 KB

Zarządzenie Nr 47.2018

ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 47.2018   284.436 KB
Załącznik   142.992 KB

Zarządzenie Nr 49.2018

ZARZĄDZENIE NR 49.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uzupełniającego naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę  Imielno

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 49.2018   92.105 KB
Załącznik   1.370 MB

Zarządzenie Nr 48.2018

Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zapewnienia ochrony lokali wyborczych na czas przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 48.2018   161.421 KB

Zarządzenie Nr 47.2018

Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 01 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy nawierzchni dróg gminnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 47.2018   119.984 KB

Zarządzenie Nr 46.2018

ZARZĄDZENIE Nr 46.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Dostawę opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2018-2019.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 46.2018   103.961 KB

Zarządzenie Nr 45.2018

Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 45.2018   94.515 KB

Zarządzenie Nr 44.2018

ZARZĄDZENIE Nr 44.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 44.2018   110.378 KB

Zarządzenie Nr 43.2018

ZARZĄDZENIE Nr 43.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  21 października 2018 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 43.2018   109.168 KB

Zarządzenie Nr 42.2018

Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Imielnio z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 42.2018   241.890 KB
Załącznik   112.236 KB

Zarządzenie nr 38.2018

ZARZĄDZENIE NR 38.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Zarządzenie 38.2018   151.055 KB
Zał. do Zarządzenia 38.2018   141.966 KB

Zarządzenie Nr 41.2018

Załączniki
Zarządzenie Nr 41.2018   95.081 KB

Zarządzenie Nr 40.2018

Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 40.2018   148.934 KB

Zarządzenie Nr 36.2018

ZARZĄDZENIE NR 36.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 36.2018   233.456 KB
Załącznik   136.036 KB

Zarządzenie Nr 39.2018

Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20 sierpnia 2018 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 39.2018   111.762 KB

Zarządzenie Nr 37.2018

Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki
Zarządzenie Nr 37.2018   124.266 KB
Załącznik   463.876 KB

Zarządzenie Nr 35.2018

 Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 7 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok.

Zarządzenia Nr 34.2018

Zarządzenie Nr 34.2018 z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych.

Załączniki
Zarzadzenie Nr 34.2018   102.327 KB

Zarządzenie Nr 33.2018

ZARZĄDZENIE NR 33.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie 33.2018   544.184 KB
Załącznik do Zarządzenia nr 33.2018   156.927 KB

Zarządzenie Nr 32.2018

Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 32.2018   158.533 KB
Załącznik   247.006 KB

Zarządzenie Nr 31.2018

Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie Nr 31.2018   116.604 KB

Zarządzenie Nr 30.2018

ZARZĄDZENIE NR 30.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 30.2018   97.231 KB

Zarządzenie Nr 29.2018

Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego so spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki
Zarządzenie Nr 29.2018   161.738 KB

Zarządzenie Nr 28.2018

ZARZĄDZENIE NR 28.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 28.2018   102.354 KB

Zarządzenie Nr 26.2018

Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 26.2018   159.481 KB
Załącznik   123.774 KB

Zarządzenie Nr 27.2018

Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach i w Imielnicy, gm. Imielno"

Załączniki
Zarządzenie Nr 27.2018   99.052 KB

Zarządzenie Nr 25.2018

ZARZĄDZENIE NR 25.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 25.2018   114.098 KB
Załącznik Nr 1   251.455 KB
Załącznik Nr 2   227.795 KB
Załącznik Nr 3   220.979 KB
Załącznik Nr 4   391.187 KB
Załącznik Nr 5   302.252 KB

Zarządzenie Nr 24.2018

ZARZĄDZENIE NR 24.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 24.2018   92.199 KB
Załącznik   580.374 KB

Zarządzenie Nr 23.2018

Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2017 przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 23.2018   112.846 KB
Załącznik Nr 1   1.091 MB

Zarządzenie Nr 22.2018

Zarządzenie Nr 22.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pani Martyny Nowak do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Załączniki
Zarządzenie Nr 22.2018   115.268 KB

Zarządzenie nr 18.2018

ZARZĄDZENIE NR 18.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2017 rok

Zarządzenie Nr 21.2018

Zarządzenie Nr 21.2018Wójta Gminy Imielno z dnia 14 maja 2018 roku  w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 21.2018   252.296 KB

Zarządzenie Nr 20.2018

Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zbycia w drodze bezpreztargowej nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 20.2018   258.681 KB

Zarządzenie nr 19.2018

Zarządzenie nr 19.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy nawierzchni dróg gminnnych 

Załączniki
Zarządzenie nr 19.2018   96.818 KB

Zarządzenie nr 17.2018

Zarządzenie nr 17.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 17.2018   290.822 KB
Zał. do Zarządzenia nr 17.2018   151.300 KB

Zarządzenie nr 16.2018

Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnej biblioteki Publicznej w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie 16.2018   90.668 KB
Załącznik do Zarządzenia 16.2018   780.862 KB

Zarządzenie nr 15.2018

Zarządzenie nr 15.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie 15.2018   157.485 KB
Załącznik do Zarządzenia 15.2018   110.818 KB

Zarządzenie Nr 6.2018

Zarządzenie nr 6.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie nr 6.2018   287.833 KB

Zarządzenie Nr 1.2018

Zarządzenie nr 1.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Imielno w 2018 roku

Załączniki
Zarządzenie 1.2018   160.309 KB

Zarządzenie nr 14.2018

Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego

Załączniki
Zarządzenie nr 14.2018   92.545 KB

Zarządzenie Nr 13.2018

Zarządzenie numer 13.2018 Wójta Gminy Imielno z dnia 06.03.2018 w sprawie określenia kryteriów oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli lub innch form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznyh szkół podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Imielno

Załączniki
Zał. nr 1   172.464 KB
Zał. nr 2   170.065 KB
Zał. nr 3   83.326 KB
Zał. nr 4   152.949 KB
Zał. nr 5   103.178 KB
Zarządzenie 13.2018   147.349 KB

Zarządzenie Nr 12.2018

ZARZĄDZENIE NR 12.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 12.2018   112.925 KB

Zarządzenie Nr 11.2018

ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki
Zarządzenie Nr 11.2018   112.988 KB

Zarządzenie Nr 10.2018

ZARZĄDZENIE NR 10.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2018   114.162 KB

Zarządzenie Nr 9.2018

ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Imielnie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki
Zarządzenie Nr 9.2018   113.023 KB

Zarządzenie Nr 8.2018

ZARZĄDZENIE NR 8.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 8.2018   113.682 KB

Zarządzenie Nr 7.2018

ZARZĄDZENIE NR 7.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierowników Jednostek Budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków w roku budżetowym 2018

Załączniki
Załącznik Nr 7.2018   107.538 KB

Zarządzenie Nr 5.2018

ZARZĄDZENIE  NR 5.2018 WÓJTA GMINY  IMIELNO z dnia  16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2018 rok

 

Załączniki
Załącznik Nr 5.2018   85.800 KB
Załącznik Nr 1   1.202 MB
Załącznik Nr 2   1.148 MB
Załącznik Nr 3   339.827 KB

Zarządzenie Nr 4.2018

ZARZĄDZENIE NR 4.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej strażnicą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnicy

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2018   218.177 KB

Zarządzenie Nr 3.2018

Zarządzenie Nr 3.2018 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2018   454.683 KB