Uchwała Nr III.22.2018

UCHWAŁA Nr III.22.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i Komisji Rady Gminy w Imielnie na 2019 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr III.22.2018   111.375 KB
Załącznik Nr 1   165.043 KB
Załącznik Nr 2   129.405 KB
Załącznik Nr 3   95.571 KB
Załącznik Nr 4   127.261 KB
Załącznik Nr 5   125.791 KB
Załącznik Nr 6   126.460 KB
Protokół głosowania   122.701 KB

Uchwała Nr III.21.2018

UCHWAŁA Nr III.21.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Załączniki
Uchwała Nr III.21.2018   111.990 KB
Załącznik   307.986 KB
Protokół głosowania   126.632 KB

Uchwała Nr III.20.2018

UCHWAŁA Nr III.20.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Załączniki
Uchwała Nr III.20.2018   141.535 KB
Protokół głosowania   131.125 KB

Uchwała Nr III.19.2018

UCHWAŁA Nr III.19.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Załączniki
Uchwała Nr III.19.2018   145.249 KB
Protokół głosowania   133.338 KB

Uchwała Nr III.18.2018

UCHWAŁA Nr III.18.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr III.18.2018   211.725 KB
Protokół głosowania   128.650 KB

Uchwała Nr III.17.2018

UCHWAŁA Nr III.17.2018 RADY GMINY W IMILENIE z dnia  28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

Załączniki
Uchwała Nr III.17.2018   112.633 KB
Załącznik Nr 1   1.605 MB
Załącznik Nr 2   470.207 KB
Załącznik Nr 3   85.060 KB
Protokół głosowania   123.853 KB

Uchwała Nr III.16.2018

UCHWAŁA NR III.16.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr III.16.2018   222.553 KB
Załącznik Nr 1   159.104 KB
Załącznik Nr 2   546.568 KB
Protokół głosowania   121.217 KB

Uchwała Nr II.15.2018

UCHWAŁA NR II.15.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr II.15.2018   111.858 KB
Załącznik   635.894 KB
Protokół głosowania   236.383 KB

Uchwała Nr II.14.2018

UCHWAŁA NR II.14.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Imielno na lata 2018-2023

 

Załączniki
Uchwała Nr II.14.2018   94.464 KB
Załącznik   9.010 MB
Protokół głosowania   236.629 KB

Uchwała Nr II.13.2018

UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

 

Załączniki
Uchwała Nr II.13.2018   93.928 KB
Załącznik   3.713 MB
Protokół głosowania   237.578 KB

Uchwała Nr II.12.2018

UCHWAŁA Nr II.12.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr II.12.2018   111.021 KB
Protokół głosowania   234.997 KB

Uchwała Nr II.11.2018

UCHWAŁA NR II.11.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr II.11.2018   107.015 KB
Protokół głosowania   235.736 KB

Uchwała Nr II.10.2018

UCHWAŁA NR II.10.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr II.10.2018   142.779 KB
Protokół głosowania   235.659 KB

Uchwała Nr II.9.2018

UCHWAŁA Nr II.9.2018 RADY GMINY W IMILENIE z dnia  29 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

 

Załączniki
Uchwała Nr II.9.2018   106.818 KB
Załącznik Nr 1   1.595 MB
Załącznik Nr 2   466.020 KB
Załącznik Nr 3   90.216 KB
Protokół głosowania   236.250 KB

Uchwała Nr II.8.2018

UCHWAŁA NR II.8.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działania

 

Załączniki
Uchwała Nr II.8.2018   108.639 KB
Załącznik   118.395 KB
Protokół głosowania   236.747 KB

Uchwała Nr II.7.2018

UCHWAŁA NR II.7.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i określenia przedmiotu działania

 

Załączniki
Uchwała Nr II.7.2018   103.377 KB
Załącznik   126.582 KB
Protokół głosowania   236.412 KB

Uchwała Nr II.6.2018

UCHWAŁA NR II.6.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i określenia przedmiotu działania

 

Załączniki
Uchwała Nr II.6.2018   105.468 KB
Załącznik   152.081 KB
Protokół głosowania   238.366 KB

Uchwała Nr II.5.2018

UCHWAŁA NR II.5.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Załączniki
Uchwała Nr II.5.2018   96.045 KB
Protokół głosowania   236.046 KB

Uchwała Nr II.4.2018

UCHWAŁA NR II.4.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

 

Załączniki
Uchwała Nr II.4.2018   101.080 KB
Protokół głosowania   236.385 KB

Uchwała Nr II.3.2018

Uchwała N II.3.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr II.3.2018   214.887 KB
Załącznik Nr 1   280.385 KB
Załącznik Nr 2   1,023.282 KB
Protokół głosowania   235.495 KB

Uchwała Nr I.2.2018

 UCHWAŁA NR I.2.2018 RADY GMINY W IMIELNIEz dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Imielnie

 

Uchwała Nr I.1.2018

UCHWAŁA NR I.1.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie

 

Uchwała Nr XXXIII.228.2018

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.228.2018   122.664 KB
Załącznik Nr 1   531.194 KB
Załącznik Nr 2   109.045 KB

Uchwała Nr XXXIII.227.2018

UCHWAŁA Nr XXXIII.227.2018 RADY GMINY W IMILENIE z dnia 16 października 2018 r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.227.2018   108.760 KB
Załącznik Nr 1   1.573 MB
Załącznik Nr 2   459.123 KB
Załącznik Nr 3   85.055 KB

Uchwała Nr XXXIII.226.2018

UCHWAŁA  Nr XXXIII. 226.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 16 października 2018r.w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno wraz ze zmianą oraz aktualności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII.226.2018   164.498 KB

Uchwała Nr XXXII.225.2018

UCHWAŁA NR XXXII.225.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 września 2018 r.   w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.225.2018   121.968 KB

Uchwała Nr XXXII.224.2018

UCHWAŁA NR XXXII.224.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 września 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.224.2018   220.650 KB
Załącznik Nr 1   542.254 KB
Załącznik Nr 2   209.755 KB
Załącznik Nr 3   108.119 KB

Uchwała Nr XXXII.223.2018

UCHWAŁA Nr XXXII.223.2018 RADY GMINY W IMILENIE z dnia  26 września 2018 r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.223.2018   110.715 KB
Załącznik Nr 1   1.570 MB
Załącznik Nr 2   461.606 KB
Załącznik Nr 3   87.402 KB

Uchwała Nr XXXII.222.2018

UCHWAŁA NR XXXII.222.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 września 2018r.w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.222.2018   162.871 KB
Załącznik   109.066 KB

Uchwała Nr XXXII.221.2018

UCHWAŁA Nr XXXII.221.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.221.2018   99.545 KB

Uchwała Nr XXXII.220.2018

UCHWAŁA NR XXXII.220.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26  września 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXII.220.2018   850.013 KB

Uchwała Nr XXXI.219.2018

UCHWAŁA NR XXXI.219.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXI.219.2018   145.611 KB
Załącznik   523.133 KB

Uchwała Nr XXXI.218.2018

UCHWAŁA  Nr XXXI.218.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  27 lipca 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

 

Załączniki
Uchwała Nr XXXI.218.2018   115.582 KB
Załącznik Nr 1   1.563 MB
Załącznik Nr 2   466.802 KB
Załącznik Nr 3   90.991 KB

Uchwała Nr XXX.217.2018

UCHWAŁA NR XXX.217.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXX.217.2018   117.210 KB

Uchwała Nr XXX.216.2018

UCHWAŁA Nr XXX.216.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXX.216.2018   129.549 KB

Uchwała Nr XXX.215.2018

UCHWAŁA Nr XXX.215.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  29 czerwca 2018 r. w sprawie budowy pomnika pamięci w centrum wsi Imielno w formie kamiennego obelisku

 

Załączniki
Uchwała Nr XXX.215.2018   115.673 KB
Załącznik Nr 1   228.279 KB
Załącznik Nr 2   79.442 KB

Uchwała Nr XXX.214.2018

UCHWAŁA Nr XXX.214.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

 

Załączniki
Uchwała Nr XXX.214.2018   105.164 KB

Uchwała Nr XXX.213.2018

UCHWAŁA  Nr XXX.213.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XXX.213.2018   101.720 KB

Uchwała Nr XXX.212.2018

UCHWAŁA  Nr XXX.212.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2017 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XXX.212.2018   96.431 KB

Uchwała Nr XXIX.211.2018

UCHWAŁA NR XXIX.211.2018 RADY GMINY W IMIELNIE  z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.211.2018   116.553 KB

Uchwała Nr XXIX.210.2018

UCHWAŁA NR XXIX.210.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody do zaopiniowania przez  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.210.2018   989.440 KB

Uchwała Nr XXIX.209.2018

UCHWAŁA NR XXIX.209.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.209.2018   89.621 KB
Załącznik   611.791 KB

Uchwała Nr XXIX.208.2018

UCHWAŁA NR XXIX.208.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.208.2018   104.765 KB
Załącznik   1.536 MB

Uchwała Nr XXIX.207.2018

UCHWAŁA NR XXIX.207.2018 RADY GMINY W IMIELNIE  z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.207.2018   121.521 KB
Załącznik Nr 1   407.421 KB
Załącznik Nr 2   177.486 KB
Załącznik Nr 3   279.550 KB
Załącznik Nr 4   350.490 KB
Załącznik Nr 5   276.130 KB

Uchwała Nr XXIX.206.2018

UCHWAŁA NR XXIX.206.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 22  maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.206.2018   220.687 KB
Załącznik Nr 1   464.055 KB
Załącznik Nr 2   197.835 KB
Załącznik Nr 3   101.161 KB

Uchwała Nr XXIX.205.2018

Uchwała Nr XXIX.205.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia  22 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XXIX.205.2018   110.360 KB
Załącznik Nr 1   1.588 MB
Załącznik Nr 2   467.297 KB
Załącznik Nr 3   86.218 KB

Uchwała Nr XXVIII.204.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.204.2018   121.303 KB

Uchwała Nr XXVIII.203.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.203.2018   96.898 KB

Uchwała Nr XXVIII.202.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.202.2018   131.704 KB
Załącznik nr 1 do XXVIII.202.2018   542.209 KB

Uchwała Nr XXVIII.201.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.201.2018   135.802 KB

Uchwała Nr XXVIII.200.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.200.2018   166.751 KB
Załącznik nr 1 do XXVIII.200.2018   105.767 KB

Uchwała Nr XXVIII.199.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.199.2018   155.094 KB
Załącznik nr 1 do XXVIII.199.2018   124.855 KB

Uchwała Nr XXVIII.198.2018

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.198.2018   102.005 KB
Załącznik nr 1 do XXVIII.198.2018   548.601 KB

Uchwała Nr XXVIII.197.2018

Uchwała Nr XXVIII.196.2018

Uchwała Nr XXVII.196.2018

UCHWAŁA Nr XXVII.196.2018 RADY GMINY W IMIELNIE  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia apelu dotyczącego odstąpienia od zawieszenia działalności  i zaprzestania udzielania świadczeń Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVII.196.2018   249.319 KB
Załącznik   262.932 KB

Uchwała Nr XXVII.195.2018

UCHWAŁA XXVII.195.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

Załączniki
Uchwała Nr XXVII.195.2018   233.209 KB

Uchwała Nr XXVII.194.2018

UCHWAŁA Nr XXVII.194.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Załączniki
Uchwała Nr XXVII.194.2018   240.397 KB
Załącznik Nr 1   1.944 MB
Załącznik Nr 2   245.146 KB

Uchwała Nr XXVII.193.2018

UCHWAŁA Nr XXVII.193.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Uchwała Nr XXVII.193.2018   207.150 KB

Uchwała Nr XXVII.192.2018

UCHWAŁA Nr XXVII.192.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2018 rok

Załączniki
Uchwała Nr XXVII.192.2018   841.675 KB
Załącznik Nr 1   2.350 MB
Załącznik Nr 2   5.520 MB
Załącznik Nr 3   733.893 KB
Załącznik Nr 4   904.507 KB
Załącznik Nr 5   323.584 KB
Załącznik Nr 6   686.540 KB
Załącznik Nr 7   477.966 KB
Załącznik Nr 8   202.636 KB
Załącznik Nr 9   222.465 KB

Uchwała Nr XXVII.191.2018

Uchwała Nr XXVII.191.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2018-2026

Załączniki
Uchwała Nr XXVII.191.2018   274.175 KB
Załącznik Nr 1   3.298 MB
Załącznik Nr 2   997.762 KB
Załącznik Nr 3   841.944 KB