Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   143.746 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.6733.1.2018

Załączniki
Obwieszczenie   99.929 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - Imielno   227.137 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - Jakubów   220.332 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - Kawęczyn   219.739 KB

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia się, iż w dniu 28.11.2017r. na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 06.11.2017r. i uzupełnienia wniosku z dnia 28.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr JED4425A w miejscowości Kawęczyn, na terenie części działki nr ewid. gruntu 127, gmina Imielno.

 

Załączniki
Obwieszczenie   333.125 KB

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia się, iż w dniu 28.11.2017r. na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 30.10.2017r. i uzupełnienia wniosku z dnia 28.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr JED4490A w miejscowości Jakubów, na terenie części działki nr ewid. gruntu 131/8, gmina Imielno.

 

Załączniki
Obwieszczenie   336.760 KB

Obwieszczenie

WÓJT GMINY IMIELNO zawiadamia, że w dniu 05.09.2017r. wydal decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.6733.3.2017 z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, A l . Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej (doziemnej) 15 kV. stacji transformatorowej 15/0.4 kV oraz linii napowietrznej 0,4 kV wraz z zabudową słupową w miejscowościach Bełk i Sobowice, na działkach nr ewid. gruntu: B e ł k - 251. 623. 304. 305. 314. 315/1. 315/2. 316/1. 320, 324. 590. 563. 572, 231/1, 626, 155/1. 414, 413/2. 552/1. 442/2. 442/1. 441, 440. 552/3, 439, Sobowice - 706, 725/1, 724/4. 724/3. 723/1. 722/3. 721/1, 720/1, 726. gmina Imielno.

Załączniki
Obwieszczenie   240.127 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (doziemnej) 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii napowietrznej 0,4 kV wraz z zabudową słupową w miejscowościach Bełk i Sobowice, na działkach nr ewid. gruntu: Bełk -
251,623,304,305,314,315/1,315/2,316/1,320,590, 563, 572,231/1,626, 155/1, 414,413/2,552/1,442/2,442/1,.441,440,552/3, 439, Sobowice - 706,725/1,724/4, 724/3, 723/1, 722/3, 721/1, 720/ l, gmina Imielno.

Załączniki
Obwieszczenie   1.250 MB

Obwieszczenie

WÓJT GMINY IMIELNO zawiadamia, że w dniu 13.07.2017r. wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.6733.2.2017 z wniosku Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno dla zamierzenia polegającego na rozbudowie "Wodociągu "Imielno" w miejscowości Sobowice na odcinku Sobowice -
Bełk Męcznik wraz z przyłączami" na działkach nr ewid. gruntu: Sobowice - 643, dr. 237, dr. 706, 666/1, 666/2, dr. 665, 712/5, 713/1, 714/1, 715/1, 720/1, Bełk - 154,
155/1,230/1, dr. 626, gmina Imielno.

Załączniki
Obwieszczenie   36.983 KB

Obwieszczenie

WÓJT GMINY IMIELNO zawiadamia, że w dniu 03.07.2017r. wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.6733.1.2017 z wniosku Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno dla zamierzenia polegającego na rozbudowie "Wodociągu "Imielno" w miejscowości Sobowice na odcinku Sobowice -
Bełk Kwasków wraz z przyłączami" w miejscowości Sobowice - Bełk Kwasków na działkach nr ewid. gruntu: Sobowice - dr. 235, dr. 236, dr. 206/2, 184, 192/1, Bełk-
136/1, 136/2, 137, gmina Imielno.

Załączniki
Obwieszczenie   1,015.516 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie: "Wodociągu "Imielno" w miejscowości Sobowice na odcinku Sobowice - Bełk Męcznik wraz z przyłączami, dz. nr Sobowicc - 643, dr. 237, dr. 706,666/1,66612, dr. 665, 712/5, 713/1, 714/1, 715/1, 720/1, Bełk - 154, 155/1,228, dr. 626, gmina Imielno".

Załączniki
Obwieszczenie   303.850 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie: "Wodociągu "Imielno" w miejscowości Sobowice na odcinku Sobowice - Bełk Kwasków wraz z przyłączami, dz. nr Sobowice - dr. 235, dr. 236, dr. 206/2, 184, 192/1, Bełk - 136/1, 136/2, 137, gmina Imielno".

Załączniki
Obwieszczenie   300.511 KB

Obwieszczenie

WÓJT GMINY IMIELNO zawiadamia. że dniu 07.02.2017r. wydał zmianę decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.6733.2.20 15.20 17 z wniosku Gminy Imielno. ul. Cmentarna 7. 28-3 J3 Imielno dla zamierzenia polegającego na przebudowie i remoncie budynku szkoły podstawowej ze świetlicą i częścią
mieszkalną. rozbudowa o schody zewnętrzne i wiatrołapy oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły - pomieszczeń szkolnych na cele mieszkaniowe,
na terenie działki o nr ewid. 40, położonej w miejscowości Helenówka, gmina Imielno.
Zmiana w/w decyzji polega na wprowadzeniu zapisu " ... oraz dodatkowe pomieszczenia świetlicy wiejskiej".

Załączniki
Obwieszczenie   230.721 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. inwestycji pn. "przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej ze świetlicą i częścią mieszkalną. rozbudowa o schody zewnętrzne i wiatrołapy oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły. pomieszczeń szkolnych na cele mieszkaniowe na terenie działki o nr ewid. 40. położonej w miejscowości Helenówka. gmina Imielno"
Zakres zmiany: przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej ze świetlicą i częścią mieszkalną. rozbudowa o schody zewnętrzne i wiatrołapy oraz zmiana
sposobu użytkowania części budynku szkoły pomieszczeń szkolnych na cele mieszkaniowe oraz dodatkowe pomieszczenia świetlicy wiejskiej na terenie działki
o nr ewid. 40. położonej w miejscowości Helenówka. gmina lmielno".

Załączniki
Obwieszczenie   412.934 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki
Obwieszczenie   958.337 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki
Obwieszczenie   684.976 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wodociągu: Imielno-Dzierszyn-Rajchotka - Karczunek

Załączniki
Obwieszczenie   318.611 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - wodociąg Wygoda   1.690 MB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   82.351 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   235.488 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   237.552 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno Znak: BGP.6733.1.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno Znak: BGP.6733.1.2015

Załączniki
Obwieszczenie   295.268 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno

BGP.6733.1.2014

Załączniki
Obwieszczenie   314.885 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Imielno

z dnia 16 czerwca 2014 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki
Obwieszczenie   364.623 KB

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Imielno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Imielno, 25.01.2010r.
GMINA IMIELNO
woj. Świętokrzyskie
 
Znak : BGP – 7331/1/CP/10
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Imielno
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wsi Motkowice wraz z urządzeniem części parkowej rekreacyjno – wypoczynkowej” na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 996/1, 997, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017/2, 1017/3, 1017/9, 1022/1, 1022/2, 1024.
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.
 
 
     Wójt Gminy Imielno
  Zygmunt Brzeziński
 
 
 
POUCZENIE:
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
 
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
 
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Imielno, 31.01.2008r.

 

 

Znak :  BGP – 7331/1/CP/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie istniejącej szkoły podstawowej: o salę sportową z zapleczem i łącznikiem   w kierunku południowo-wschodnim, o sale lekcyjne w kierunku północno-wschodnim; budowie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe, na działce o nr ewid. gruntu 99 położonej w miejscowości Imielno.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

WÓJT GMINY IMIELNO

    Zygmunt Brzeziński

 

 

 

 

 

POUCZENIE:

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

 

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

 

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Imielno, 24.10.2007r.

 

 

Znak :  IGP – 7331/20/CP/07

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie w kierunku północno-zachodnim istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie, na działce o nr ewid. gruntu 58/2 położonej w miejscowości Imielno.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

  WÓJT GMINY

  Zygmunt Brzeziński

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE:

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

 

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

 

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Obwieszczenie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY IMIELNO

    woj. świętokrzyskie

 

                                                                                                                                                       Imielno, 17.10.2006r.

 

Znak: IGP-7331/CP/1/06

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.      z 2003r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że prowadzone przez                  Urząd Gminy w Imielnie postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla ZEORK S.A. Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, spinającej dwie istniejące linie napowietrzne 15 kV, na terenie gruntów w obrębach geodezyjnych wsi Bełk i Sobowice,  zostało zakończone wydaniem pozytywnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

         Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 03.11.2006r.    

 

                                                                          

 

                                                   WÓJT GMINY IMIELNO

                                                         Zygmunt Brzeziński

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT  GMINY  IMIELNO

 

Imielno, 28.06.2006r.

Znak: IGP-7331/CP/1/06

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

        

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Pana Kazimierza Ginała – „Elektroprojekt S. A.” Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, reprezentującego przedsiębiorstwo ZEORK S.A. Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV Jędrzejów – Kije, odgałęzienie Sobowice,  w obrębach geodezyjnych Bełk i Sobowice, gmina Imielno.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

        

         W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                            Wójt Gminy Imielno

            Zygmunt Brzeziński

 

 

 

 

 

POUCZENIE:

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

 

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

 

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Imielno

woj. świętokrzyskie

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                    Imielno, 20.06.2006r

 

Znak: IGP-7331/CP/2/05-06

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

 

     o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z   późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że prowadzone przez Urząd Gminy w Imielnie postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2537 „Motkowice”, operatora sieci IDEA, poprzez budowę wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczymi oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji na działce o nr   ewidencyjnym   gruntu 143/7   położonej  w miejscowości   Motkowice

zostało zakończone wydaniem pozytywnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 05.07.2006r.

 

 

 

 

                                                                                WÓJT  GMINY

                                                                                  Zygmunt Brzeziński

Informacja i obwieszczenie

WÓJT  GMINY  IMIELNO

Imielno, 24.05.2005r.

 

 

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i 7 i na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że             w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2537 Motkowice, operatora sieci IDEA, poprzez budowę wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczymi oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 143/7 położonej w miejscowości Motkowice, oraz raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajduje się w Urzędzie Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9.

 

Podając powyższe, informuję, że każdy ma prawo składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie do                      17 czerwca 2005r.

Miejscem składania ewentualnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest siedziba Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9 (I piętro).

 

 

                                                                    Wójt Gminy Imielno

   Zygmunt Brzeziński

 

 

WÓJT  GMINY  IMIELNO

 

Imielno, 24.05.2005r.

Znak: IGP-7331/CP/2/2005

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Imielno

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

        

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Sebastiana Putowskiego, ul. Miłobędzka 13, 40-200 Sosnowiec, działającego na rzecz przedsiębiorstwa Polska Telefonia Komórkowa  CENTERTEL sp. z. o. o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2537 Motkowice, operatora sieci IDEA, poprzez budowę wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczymi oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji, na działce o nr ewid. gruntu 143/7 położonej w miejscowości Motkowice.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

        

         W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie,                przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                             Wójt Gminy Imielno

            Zygmunt Brzeziński

 

 

 

POUCZENIE:

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

 

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

 

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY IMIELNO                                                                                          Imielno, dn. 15.03.2005r

 

 

Znak: IGP-7323/1/2005

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno Nr 1

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Imielno Uchwały nr XIV/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony we wsi Stawy, dz. nr ewid. gruntu 325/2, 325/4, 325/8, 325/9. Teren zamierza się przeznaczyć na cele związane z realizacją inwestycji z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego i hodowli zwierząt.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, pokój nr 9  w terminie do dnia 15.04.2005r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

WÓJT GMINY IMIELNO

                                       Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO                                                                                          Imielno, dn. 15.03.2005r

 

Znak: IGP-7323/1/2005

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno Nr 1

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Imielno Uchwały nr XIV/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony we wsi Stawy, dz. nr ewid. gruntu 325/2, 325/4, 325/8, 325/9. Teren zamierza się przeznaczyć na cele związane z realizacją inwestycji z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego i hodowli zwierząt.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, pokój nr 9  w terminie do dnia 15.04.2005r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

WÓJT GMINY IMIELNO

                                       Zygmunt Brzeziński

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie i informacja

WÓJT GMINY IMIELNOImielno, 2004-04-23INFORMACJAStosownie do art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i 7 i na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej nr BT- 1 2155 „IMIELNO” operatora sieci PLUS GSM, poprzez budowę masztu stalowego wraz z urządzeniami nadawczymi oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji na działce o nr ewidencyjnym gruntu 58/2 położonej w miejscowości Opatkowice Murowane, oraz raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajduje się w Urzędzie Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9.Podając powyższe, informuję, że każdy ma prawo składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie do 17 maja 2004r. Miejscem składania ewentualnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest siedziba Urzędu Gminy w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9 (I piętro).Wójt Gminy Zygmunt BrzezińskiImielno, 2004-04-23Znak: IGP-7331/CP/1/2004OBWIESZCZENIEWójta Gminy Imielnoo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Pana Witolda Rogóża prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Technicznych „Goeprojekt”, ul. Zagnańska 27, 25-582 Kielce, reprezentującego przedsiębiorstwo POLKOMTEL S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej nr BT- 1 2155 „IMIELNO” operatora sieci PLUS GSM, poprzez budowę masztu stalowego wraz z urządzeniami nadawczymi oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących przedmiotowej inwestycji na działce o nr ewidencyjnym gruntu 58/2 położonej w miejscowości Opatkowice Murowane.W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.W trakcie trwania postępowania strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie,przy ul. Cmentarnej 7, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu. Wójt Gminy Zygmunt BrzezińskiPOUCZENIE:Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami): (wyciąg) Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.