Sprawozdania finanoswe IV kwartał 2011 rok

Sprawozdania finanoswe IV kwartał 2011 rok

Załączniki
Rb-27S IV kw 2011   635.881 KB
Rb-28S IV kw 2011   975.972 KB
Rb-N IV kw 2011   289.664 KB
Rb-NDS IV kw 2011   184.926 KB
Rb-PDP IV kw 2011   182.280 KB
Rb-ST roczne 2011   150.826 KB
Rb-UN roczne 2011   183.311 KB
Rb-UZ roczne 2011   273.198 KB
Regulamin Świadczenia usług Pocztowych   8.884 MB
Rb-Z IV kw 2011   293.335 KB

Sprawozdania finansowe III kwartał 2011 rok

Sprawozdania finansowe III kwartał 2011 rok

Załączniki
Załącznik Rb-27S   633.716 KB
Załącznik Rb-28S   977.416 KB
Załącznik Rb-N   290.164 KB
Załącznik Rb-NDS   184.976 KB
Załącznik Rb-Z   293.362 KB

Sprawozdania finansowe II kwartał 2011 rok

Sprawozdania finansowe II kwartał 2011 rok

Załączniki
Załącznik Rb-27S   627.017 KB
Załącznik Rb-28S   948.092 KB
Załącznik Rb-N   291.566 KB
Załącznik Rb-NDS   185.014 KB
Załącznik Rb-Z   293.475 KB

Sprawozdania finanoswe I kwartał 2011 rok

Sprawozdania finanoswe I kwartał 2011 rok

Załączniki
Załącznik Rb-27S   592.148 KB
Załącznik Rb-28S   871.553 KB
Załącznik Rb-N   290.201 KB
Załącznik Rb-NDS   184.812 KB
Załącznik Rb-Z   293.164 KB