Bilans Gminy Imielno za 2012 rok

Załączniki
Bilans z wykonania budżetu   166.124 KB
Rachunek zysków i strat   174.546 KB
Skonsolidowany bilans   181.820 KB
Zbiorcze Rb-WSa   200.660 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki   161.274 KB