Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

 

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

 

Sprawozdania jednostek z osobowością prawną za IV kw.2014 roku

Sprawozdania jednostek z osobowością prawną za IV kw.2014 roku
 

Załączniki
Rb-N   284.740 KB
Rb-N zoz   283.559 KB
Rb-N instytucja kultury   283.762 KB
Rb-UN   210.590 KB
Rb-UN zoz   210.311 KB
Rb-UN instytucja kultury   210.000 KB
Rb-UZ   134.396 KB
Rb-UZ zoz   267.049 KB
Rb-UZ instytucja kultury   266.887 KB
Rb-Z   223.554 KB
Rb-Z zoz   296.477 KB
Rb-Z instutycja kultury   296.464 KB

Sprawozdania za IV kw.2014 roku

Sprawozdania za IV kw.2014 roku

Załączniki
Rb-27S   767.660 KB
Rb-28S   1.118 MB
Rb-27ZZ   224.199 KB
Rb-50D   282.183 KB
Rb-50D KBW   230.508 KB
Rb-50W   295.877 KB
Rb-50W KBW   369.369 KB
Rb-N   347.532 KB
Rb-NDS   265.281 KB
Rb-PDP   235.065 KB
Rb-ST   199.820 KB
Rb-UZ   134.396 KB
Rb-Z   94.287 KB
Rb-ZN   192.579 KB
Rb-ZN KBW   147.986 KB

Sprawozdania za III kw.2014 roku

 

Sprawozdania za III kw.2014 roku
Załączniki
Rb-27S   240.029 KB
Rb-28S   303.838 KB
Rb-N   163.289 KB
Rb-NDS   127.010 KB
Rb-Z   98.177 KB

Sprawozdania jednostek z osobowością prawną za III kw.2014 roku

 

Sprawozdania jednostek z osobowością prawną za III kw.2014 roku
Załączniki
prbn2602012   207.997 KB
prbz2602012   223.262 KB

Sprawozdania za III kw.2014 roku z tytułu zadań zleconych

 

Sprawozdania za III kw.2014 roku z tytułu zadań zleconych
Załączniki
Rb-27ZZ   141.174 KB
Rb-27ZZ-Załącznik   231.524 KB
Rb-50D   144.080 KB
Rb-50D KBW   149.593 KB
Rb-50W   137.136 KB
Rb-50W KBW   225.383 KB
Rb-ZN   148.444 KB
Rb-ZN KBW   213.910 KB

Sprawozdanie za II kwartał 2014 roku

Załączniki
Rb-27S   710.967 KB
Rb-27ZZ   349.088 KB
Rb-28NWS   260.781 KB
Rb-28S   1.052 MB
Rb-50D   184.484 KB
Rb-50D ŚUW   142.533 KB
Rb-50W KBW   240.182 KB
Rb-50W ŚUW   146.574 KB
Rb-N   353.909 KB
Rb-NDS   271.338 KB
Rb-Z   93.129 KB
Rb-ZN   213.743 KB
PRBN   207.914 KB
PRBZ   224.937 KB

Sprawozdanie za I kwartał 2014 roku jednostek z osobowością prawną

Załączniki
Sprawozdanie instutucji kultury   108.867 KB
Sprawozdanie zbiorczo   90.781 KB
Sprawozdanie ZOZ   108.977 KB
Sprawozdanie instytucji kultury   115.527 KB
Sprawozdanie zbiorczo   90.781 KB
Sprawozdanie ZOZ   91.876 KB

Sprawozdania za I kwartał 2014 roku

Załączniki
Sprawozdanie Rb-27S   587.874 KB
Sprawozdanie Rb-28NWS   143.253 KB
Sprawozdanie Rb-28S   912.874 KB
Sprawozdanie Rb-N   291.537 KB
Sprawozdanie Rb-NDS   208.447 KB
Sprawozdanie Rb-Z   82.286 KB

Sprawozdania za I kwartał 2014 roku

Załączniki
Sprawozdanie Rb-27S   556.973 KB
Sprawozdanie Rb-28S   893.995 KB