główna zawartość
artykuł nr 1

Rb-27Ssprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

artykuł nr 2

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

artykuł nr 3

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

 

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

 

artykuł nr 4

Sprawozdania jednostek z osobowością prawną za IV kw.2014 roku

Sprawozdania jednostek z osobowością prawną za IV kw.2014 roku
 

Załączniki:
Rb-Z instutycja kultury 296 KB
Rb-Z zoz 296 KB
Rb-Z 224 KB
Rb-UZ instytucja kultury 267 KB
Rb-UZ zoz 267 KB
Rb-UZ 134 KB
Rb-UN instytucja kultury 210 KB
Rb-UN zoz 210 KB
Rb-UN 211 KB
Rb-N instytucja kultury 284 KB
Rb-N zoz 284 KB
Rb-N 285 KB
artykuł nr 5

Sprawozdania za IV kw.2014 roku

Sprawozdania za IV kw.2014 roku

Załączniki:
Rb-ZN KBW 148 KB
Rb-ZN 193 KB
Rb-Z 94 KB
Rb-UZ 134 KB
Rb-ST 200 KB
Rb-PDP 235 KB
Rb-NDS 265 KB
Rb-N 348 KB
Rb-50W KBW 369 KB
Rb-50W 296 KB
Rb-50D KBW 231 KB
Rb-50D 282 KB
Rb-27ZZ 224 KB
Rb-28S MB
Rb-27S 768 KB