główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

 

Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach http://bip.kielce.rio.gov.pl/ działalność kontrolna – wystąpienia pokontrolne znajduję się wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w tutejszym Urzędzie.
 
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 980 KB
artykuł nr 3

Raport czynności kontrolnych

Raport czynności kontrolnych

Załączniki:
Raport czynności kontrolnych MB
artykuł nr 4

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 5

Protokół kontroli archiwum zakładowego

Protokół kontroli archiwum zakładowego