Informacja

 

Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach http://bip.kielce.rio.gov.pl/ działalność kontrolna – wystąpienia pokontrolne znajduję się wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w tutejszym Urzędzie.
 

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   980.053 KB

Raport czynności kontrolnych

Raport czynności kontrolnych

Załączniki
Raport czynności kontrolnych   1.980 MB

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Załączniki
Protokół kontroli   2.045 MB

Protokół kontroli archiwum zakładowego

Protokół kontroli archiwum zakładowego

Załączniki
Protokół kontroli archiwum zakładowego   371.335 KB

Raport z czynności kontrolnych

Raport z czynności kontrolnych

Załączniki
Raport z czynności kontrolnych   1.128 MB

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna Nr POKL.09.01.01-26-060/12-01

Załączniki
Informacja pokontrolna   3.283 MB

Protokół z kontroli problemowej

 

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie
Załączniki
Protokół   4.495 MB

Protokół kontroli nr 23/14

Protokół kontroli nr 23/14

Załączniki
Protokół kontroli   987.968 KB