Obwieszczenie

Obwieszczenie SKO w Kielcach w sprawie utrzymania w mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z
niezbędną infrastrukturą".

Załączniki
Obwieszczenie   210.932 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   232.431 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   239.744 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   227.911 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   312.065 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   206.615 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   319.141 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   191.649 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   291.443 KB

Obwieszczenie

 

Znak DOŚ.6220.6.15.2013.2014   Imielno 15.01.2014 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 

  zawiadamia, że w dniu 14.01.2014 r. zostało wydane postanowienie DOŚ.6220.6.13.2013.2014 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz w gminie Imielno”

Załączniki
Obwieszczenie   303.000 KB