główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/2020 RIO w Kielcach

Uchwała Nr 101/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Imielno w sprawie absolutorium
artykuł nr 2

Uchwała Nr 47/2020

Uchwała Nr 47/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2019 rok
Załączniki:
Uchwała Nr 47/2020 RIO 315 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 66/2019 RIO

Uchwała Nr 66/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawIe opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Imielnie w sprawie absolutorium

Załączniki:
Uchwała Nr 66/2019 RIO 364 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 38/2019

Uchwała Nr 38/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawIe opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Załączniki:
Uchwała Nr 38/2019 383 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 160.2018

Uchwała Nr 160/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Imielno na 2019 rok

Załączniki:
Uchwała Nr 160.2018 347 KB