Uchwała Nr 160.2018

Uchwała Nr 160/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Imielno na 2019 rok

Załączniki
Uchwała Nr 160.2018   346.563 KB

Uchwała Nr 161/2018

Uchwała Nr 161/2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o prjekcie uchwały Rady Gminy w Imielnie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2019 rok i lata następne

Załączniki
Uchwała Nr 161/2018   307.235 KB

Uchwała RIO Nr 79/2017

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przesyła w załączeniu Uchwałę IV Składu Orzekającego Nr 79/2017 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 roku.

Załączniki
Uchwała RIO Nr 79/2017   1,013.275 KB

Uchwała Nr 53.2017

Uchwała Nr 53/2017 l Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Załączniki
Uchwała Nr 53.2017   667.495 KB

Uchwała Nr 80/2016

Uchwała Nr 80/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 Gminy.

Załączniki
Uchwała Nr 80/2016   2.609 MB

Uchwała Nr 79/2016

Uchwała Nr 79/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 79/2016   3.832 MB

Uchwała Nr 80/2016

Uchwała Nr 80/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 Gminy

Załączniki
Uchwała Nr 80/2016   2.609 MB

Uchwała Nr 79/2016

Uchwała Nr 79/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Uchwała Nr 79/2016   3.832 MB

Uchwała Nr 42/2016

Uchwała Nr 42/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

Załączniki
Uchwała Nr 42/2016   129.581 KB

Uchwała Nr 25/2015

Uchwała Nr 25/2015 I SkładuOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawIe opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Załączniki
Uchwała Nr 25/2015   1.452 MB

Uchwała Nr 57/2016

Uchwała Nr 57/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Załączniki
Opinia RIO   2.722 MB

Uchwała Nr 105.2015

Uchwała Nr 105.2015

Załączniki
Uchwała Nr 105.2015   606.899 KB

Uchwała Nr 104.2015

Uchwała Nr 104.2015

Załączniki
Uchwała Nr 104.2015   1,001.172 KB

Uchwała Nr 68/2015

Uchwała Nr 68/2015
I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze
2015 roku

Załączniki
Uchwała Nr 68/2015   736.160 KB

Uchwała Nr 62/2015

Uchwała Nr 62/2015
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Załączniki
Uchwała Nr 62/2015   385.192 KB

Uchwała Nr 29/2015

Uchwala Nr 29/2015
Kielce 15 kwietnia 2015 roku I.Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
290339370 z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Załączniki
Opinia   786.921 KB

Uchwała Nr 104/2014

Uchwała Nr 104/2014

I Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finanoswej na lata 2015-2026 Gminy.

Załączniki
Uchwała Nr 104/2014   614.331 KB

Uchwała Nr 103/2014

Uchwała Nr 103/2014

I składu Orzekającego RIO w Kielcach

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr 103/2014   791.198 KB

Uchwała Nr 23.2014

Uchwała Nr 23.2014

Załączniki
Uchwała Nr 23.2014   466.536 KB

Uchwała Nr 24.2014

Uchwała Nr 24.2014

Załączniki
Uchwała Nr 24.2014   481.401 KB

Uchwała Nr 37.2014

Uchwała Nr 37.2014

Załączniki
Uchwała Nr 37.2014   1.021 MB

Uchwała Nr 76.2014

Uchwała Nr 76.2014

Załączniki
Uchwała Nr 76.2014   844.312 KB

Uchwała Nr 128/2013

Uchwała Nr 128/2013

Załączniki
Uchwała Nr 128/2013   978.632 KB

Uchwała Nr 129/2013

Uchwała Nr 129/2013

Załączniki
Uchwała Nr 129/2013   1.176 MB

Uchwała Nr 130/2013

Uchwała Nr 130/2013

Załączniki
Uchwała Nr 130/2013   511.723 KB