Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Imielno za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Imielno za 2015 rok

Uchwała Nr IV.13.2015

Uchwała Nr IV.13.2015

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2015 rok