Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno na lata 2016-2022 przyjęty uchwałą Nr XVII.105.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 września 2016 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno - projekt

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno na lata 2016-2022 - projekt

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno