Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku