główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 25 kwietnia 2016 roku

 

 

Petycje do Wójta Gminy

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacje
o sposobie załatwienia petycji

 1.

Prezes Zarządu Adam Szulc

Otwórz  21.04.2016     Udzielono odpowiedzi   w dniu 05.05.2016r.
2. Prezes Zarządu Adam Szulc

 

Otwórz

 21.04.2016     Udzielono odpowiedzi w dniu 05.05.2016r.

 

 3.

Prezes Zarządu Adam Szulc Otwórz  25.04.2016    

 Udzielono odpowiedzi w dniu 05.05.2016r.

4.

Prezes Zarządu

Adam Szulc

Otwórz 12.09.2016     Udzielono odpowiedzi w dniu 15.09.2016r.
5.

Prezes Zarządu

Adam Szulc

Otwórz 15.10.2016     Udzielono odpowiedzi w dniu 20.10.2016r.
6.

Preses Zarządu Adam Szulc

Otwórz 4.10.2016     Udzielono odpowiedzi w dniu 08.11.2016r.
7.

Prezes Zarządu Adam Szulc

 Otwórz  7.11.2016     Odpowiedzi udzielono w dniu 14.11.2016r.
8. Prezes Zarządu Adam Szulc  Otwórz  3.11.2016     Odpowiedzi udzielono w dniu 14.11.2016