Petycje do Wójta Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie

z dnia 25 kwietnia 2016 roku

 

Petycje do Wójta Gminy

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacje
o sposobie załatwienia petycji

1. Prezes Zarządu Adam Szulc  Otwórz 06.02.2017r.      Udzielono odpowiedzi   w dniu 16.02.2017r.
2. Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Dzieci Otwórz 11.05.2017r.     Udzielono odpowiedzi w dniu 15.05.2017r.
3.

Wnioskodawca: Dr Bogusław J.Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Współwnioskodawca:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc

Otwórz 18.07.2017r.     Udzielono odpowiedzi   w dniu 25.07.2017r.
4.

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
Otwórz 5.09.2017r.     Udzielono odpowiedzi w dniu 5.09.2017r.