Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 roku

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 roku