Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 roku

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 roku