główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII.192.2018

UCHWAŁA Nr XXVII.192.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2018 rok