główna zawartość
artykuł nr 1

Program "AURA"

Program „AURA”

Nabór wniosków nr 2 dla zadań realizowanych w ramach programu "AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 2 dla zadań realizowanych w ramach programu dla osób fizycznych pn.: "AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018

Więcej informacji na stronie:

http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/830-program-aura-2018