główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje do Wójta Gminy Imielno

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016

Wójta Gminy w Imielnie

 z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Petycje do Wójta Gminy

 

Lp.

Imię  i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego   petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy  o petycjach)

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacje
o sposobie załatwienia petycji

1.Prezes Zarządu Adam SzulcOtwórz.pdf29.05.2019r.  Odpowiedzi udzielono dnia 4.06.2019 r.
2.Prezes Zarządu Adam SzulcOtwórz.pdf5.06.2019r.  
Udzielono odpowiedzi 02.07.2019r.