Rejestr umów 2019

REJESTR UMÓW

 

2019

Lp.

Data zawarcia umowy

Numer umowy

Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”

 

Przedmiot umowy

Wartość umowy

Okres obowiązywania

Uwagi/

Aneks

1.

02.01.2019

ORG.272.1.2019

Pracownia Psychoprofilaktyki i  Psychoedukacji

Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla ofiar oraz świadków przemocy domowej

 

490,00 zł/mc

od 01.01.2019

do 31.12.2019

 

2.

02.01.2019

ORG.272.2.2019

Szymon Kiziński

Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień   i Przemocy

 

490,00 zł/mc

 

od 01.01.2019

do 31.12.2019

 

3.

08.01.2019

 

 

 

Orange Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

 

Od 08.01.2019 do 08.01.2021

 

Aneks do umowy

4.

10.01.2019

ORG.272.3.2019

Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik

 

Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Imielno w zakresie opieki nad zwierzętami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz właściwymi aktami prawa miejscowego

 

378,00/mc

 

Od 10.01.2019

Do 31.12.2019

 

5.

14.01.2019

ORG.272.4.2019

ELEKTROTECH

Ewelina Mucha

 

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2019 roku

 

r/g 30,00 zł bez VAT

Od 14.01.2019r do

31.12.2019

 

6.

14.01.2019

ORG.272.5.2019

JUKO Sp. z o.o.

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki na nimi w schronisku dla bezdomnych  zwierząt

1 pies

1845,00 zł

Od 14.01.2019r

Do 31.12.2019

 

7.

14.01.2019

ORG.272.6.2019

ATM Energetics

Tomasz Mazur

 

Opracowanie audytu oświetlenia ulicznego gminy Imielno

 

7000,00 zł

Do 15.02.2019r

 

8.

17.01.2019

----------

„”KROKUS” Sławomir Wierzba

Obsługa muzyczna Dnia Kobiet

 

1600,00 zł

02.03.2019

 

9.

25.01.2019

ORG.272.7.2019

Rafał Graczkowski DOTACJE

 

Wykonanie dokumentów dla projektu „ Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno”

 

7500,00 zł

Do 26.02.2019

 

10.

06.02.2019

ORG.272.8.2019

Osoba fizyczna

Najem lokalu mieszkalnego ul. Cmentarna 6

 

124,01 zł/mc

od 06.02.2019

 

11.

25.02.2019

 

 

MAKABU Milena Michałkiewicz –Krzyżyk

 

Montaż klimatyzatora

3000,00 zł

25.02.2019

 

12.

15.02.2019

ORG.9.2019

Kancelaria Adwokacka Paweł Pszeniczny

Pomoc prawna w Rodzinnym Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym do spraw uzależnień i przemocy w Imielnie

 

150,00 zł/mc

Od 01.03.2019 do 31.07.2019

 

13.

15.02.2019

TEL000121878813/2019

Orange Polska S.A.

Świadczenie usług ISDN

 

89,00 zł

Od 01.03.2019 do 28.02.2021

 

 

14.

15.02.2019

1/2019

Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego

Pomoc finansowa dla Powiatu na wykonanie inwestycji drogowych

 

120000,00 zł

Do 31.12.2019r.

 

15.

01.03.2019

ORG.272.11.2019

 

-----

------

------

-----

 

16.

04.03.2019

ORG.272.12.2019

Gminy Klub Sportowy Imielno

Realizacja zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Imielno

45000,00 zł

Od 04.03.2019 do 31.12.2019

 

 

17.

12.03.2019

 

Wojewoda Świętokrzyski

Dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 roku

 

2000,00 zł

Do 31.12.2019

 

18.

22.01.2019

Nr 46/M/2019

Świętokrzyski Kurator Oświaty

dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Kwota na podstawie wniosku Gminy

Do 10.01.2020

 

19.

11.03.2019

 

Usługi Geodezyjne „GEODESTA”

Wiktor Szkadłubowicz

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 563 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach

 

4500,00 zł

Do 31.12.2019

 

20.

11.03.2019

ORG.272.13.2019

Usługi Geodezyjne „GEODESTA”

Wiktor Szkadłubowicz

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 574 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach

 

4500,00 zł

Do 31.12.2019

 

21.

11.03.2019

ORG.272.14.2019

Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”

S. Majcher

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 576 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach

 

3000,00 zł

Do 31.12.2019

 

22.

11.03.2019

ORG.272.15.2019

Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”

S. Majcher

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 578 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach

 

3000,00 zł

Do 31.12.2019

 

23.

11.03.2019

ORG.272.16.2019

Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”

S. Majcher

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 575 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach

 

3000,00 zł

Do 31.12.2019

 

24.

22.03.2019

ORG.272.17.2019

Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy

Nadzór formalny i merytoryczny przy udzieleniu zamówienia publicznego „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”

 

4000,00 zł

Do czasu zakończenia postepowania

 

25.

04.03.2019

ORG.272.10.2019

MTINWEST M. Tompolski

Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych oraz wewnętrznych

 

3000,00 zł

Do 10.05.2019

 

26.

01.03.2019

ORG.272.18.2019

Centrum Zabezpieczenia Informacji

S. Cieśla

 

Świadczenie usług w charakterze Inspektora Ochrony Danych

450,00 zł/mc

Do 31.12.2020

 

27.

10.04.2019

ORG.272.19.2019

 

Osoba fizyczna

Umowa sprzedaży garażu blaszanego

 

3000,00 zł

10.04.2019

 

28.

10.04.2019

ORG.272.20.2019

SOUNDTECH

D. Gołąb

Usługa realizacji przedsięwzięcia pn. „ XI Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”

 

30000,00 zł

14.07.2019