główna zawartość
artykuł nr 1

Centralny rejestr umów 2020

CENTRALNY REJESTR UMÓW
2020
Nr CRU
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
02.01.2020
 
Szymon Kiziński
Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień  i Przemocy
490,00 zł/mc
od 01.01.2020
do 31.12.2020
 
2.
02.01.2020
 
Pracownia Psychoprofilaktyki i  Psychoedukacji
Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla ofiar oraz świadków przemocy domowej w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
490,00 zł/mc
 
od 01.01.2020
do 31.12.2020
 
3.
23.01.2020
 
 
BGP.272.1.2020
Osoba fizyczna
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Imielno
13.000,00 zł
Od 23.01.2020 do 31.03.2020
 
4.
17.01.2020
OŚR.272.1.2020
Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik
 
Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Imielno w zakresie opieki nad zwierzętami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz właściwymi aktami prawa miejscowego
432,00 zł/mc
 
Od 17.01.2020
Do 31.12.2020
 
5.
 
17.01.2020
OŚR.272.2.2020
  JUKO Sp. z o.o.
 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki na nimi w schronisku dla bezdomnych  zwierząt
1 pies
2.000,00 zł
Od 17.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
 
6.
17.01.2020
DOŚ.272.1.2020
ELPRIM   Stanisław Sobierajski
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2020 roku
r/g 25,00 zł bez VAT
Od 17.01.2020r do
31.12.2020
 
7.
31.01.2020
 
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji sędziego zawodów podczas Turnieju piłki halowej w Puchar Wójta Gminy Imielno
205,00 zł
02.02.2020.
 
8.
24.01.2020
OZD.272.1.2020
Biuro wycen Majątkowych „TAKSOR”
Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości obręb Jakubów nr 135/1
500,00 zł
Do 30.01.2020r
 
9.
13.02.2020
 
 
 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Umowa na korzystanie z utworów do tańca
196,80 zł
22.02.2020r.
 
10.
13.02.2020
----------
„”KROKUS” Sławomir Wierzba
Obsługa muzyczna Dnia Kobiet
1600,00 zł
22.02.2020
 
11.
25.01.2019
PKZ.272.1.2020
SOUNDTECH
D. Gołąb
Usługa realizacji przedsięwzięcia pn.   „ XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
32.000,00 zł
12.07.2020
 
12.
19.02.2020
 
ITLU Sp. zo.o.
Zaprojektowanie i wykonanie strony www
3.936,00 zł
Do 13.03.2020r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 2

Rejestr umów 2019

REJESTR UMÓW
2019
Lp.
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
02.01.2019
ORG.272.1.2019
Pracownia Psychoprofilaktyki i  Psychoedukacji
Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla ofiar oraz świadków przemocy domowej
490,00 zł/mc
od 01.01.2019
do 31.12.2019
 
2.
02.01.2019
ORG.272.2.2019
Szymon Kiziński
Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy
490,00 zł/mc
 
od 01.01.2019
do 31.12.2019
 
3.
08.01.2019
 
 
Orange Polska S.A.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 
Od 08.01.2019 do 08.01.2021
Aneks do umowy
4.
10.01.2019
ORG.272.3.2019
Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik
Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Imielno w zakresie opieki nad zwierzętami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz właściwymi aktami prawa miejscowego
378,00/mc
 
Od 10.01.2019
Do 31.12.2019
 
5.
14.01.2019
ORG.272.4.2019
ELEKTROTECH
Ewelina Mucha
 
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2019 roku
r/g 30,00 zł bez VAT
Od 14.01.2019r do
31.12.2019
 
6.
14.01.2019
ORG.272.5.2019
JUKO Sp. z o.o.
 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki na nimi w schronisku dla bezdomnych  zwierząt
1 pies
1845,00 zł
Od 14.01.2019r
Do 31.12.2019
 
7.
14.01.2019
ORG.272.6.2019
ATM Energetics
Tomasz Mazur
 
Opracowanie audytu oświetlenia ulicznego gminy Imielno
7000,00 zł
Do 15.02.2019r
 
8.
17.01.2019
----------
„”KROKUS” Sławomir Wierzba
Obsługa muzyczna Dnia Kobiet
1600,00 zł
02.03.2019
 
9.
25.01.2019
ORG.272.7.2019
Rafał Graczkowski DOTACJE
 
Wykonanie dokumentów dla projektu „ Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno”
7500,00 zł
Do 26.02.2019
 
10.
06.02.2019
ORG.272.8.2019
Osoba fizyczna
Najem lokalu mieszkalnego ul. Cmentarna 6
124,01 zł/mc
od 06.02.2019
 
11.
25.02.2019
 
 
MAKABU Milena Michałkiewicz –Krzyżyk
Montaż klimatyzatora
3000,00 zł
25.02.2019
 
12.
15.02.2019
ORG.9.2019
Kancelaria Adwokacka Paweł Pszeniczny
Pomoc prawna w Rodzinnym Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym do spraw uzależnień i przemocy w Imielnie
150,00 zł/mc
Od 01.03.2019 do 31.07.2019
 
13.
15.02.2019
TEL000121878813/2019
Orange Polska S.A.
Świadczenie usług ISDN
89,00 zł
Od 01.03.2019 do 28.02.2021
 
 
14.
15.02.2019
1/2019
Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego
Pomoc finansowa dla Powiatu na wykonanie inwestycji drogowych
120000,00 zł
Do 31.12.2019r.
 
15.
01.03.2019
ORG.272.11.2019
 
-----
------
------
-----
 
16.
04.03.2019
ORG.272.12.2019
Gminy Klub Sportowy Imielno
Realizacja zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Imielno
45000,00 zł
Od 04.03.2019 do 31.12.2019
 
 
17.
12.03.2019
 
Wojewoda Świętokrzyski
Dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 roku
2000,00 zł
Do 31.12.2019
 
18.
22.01.2019
Nr 46/M/2019
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Kwota na podstawie wniosku Gminy
Do 10.01.2020
 
19.
11.03.2019
 
Usługi Geodezyjne „GEODESTA”
Wiktor Szkadłubowicz
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 563 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
4500,00 zł
Do 31.12.2019
 
20.
11.03.2019
ORG.272.13.2019
Usługi Geodezyjne „GEODESTA”
Wiktor Szkadłubowicz
 
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 574 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
4500,00 zł
Do 31.12.2019
 
21.
11.03.2019
ORG.272.14.2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”
S. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 576 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
3000,00 zł
Do 31.12.2019
 
22.
11.03.2019
ORG.272.15.2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”
S. Majcher
 
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 578 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
3000,00 zł
Do 31.12.2019
 
23.
11.03.2019
ORG.272.16.2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”
S. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 575 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
3000,00 zł
Do 31.12.2019
 
24.
22.03.2019
ORG.272.17.2019
Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy
Nadzór formalny i merytoryczny przy udzieleniu zamówienia publicznego „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
4000,00 zł
Do czasu zakończenia postępowania
 
25.
04.03.2019
ORG.272.10.2019
MTINWEST M. Tompolski
Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych oraz wewnętrznych
3000,00 zł
Do 10.05.2019
 
26.
01.03.2019
ORG.272.18.2019
Centrum Zabezpieczenia Informacji
S. Cieśla
 
Świadczenie usług w charakterze Inspektora Ochrony Danych
450,00 zł/mc
Do 31.12.2020
 
27.
10.04.2019
ORG.272.19.2019
 
Osoba fizyczna
Umowa sprzedaży garażu blaszanego
3000,00 zł
10.04.2019
 
28.
10.04.2019
ORG.272.20.2019
SOUNDTECH
D. Gołąb
Usługa realizacji przedsięwzięcia pn.  „ XI Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
30000,00 zł
14.07.2019
 
29.
15.04.2019
ORG.272.21.2019
PUH M. Podolski
Usługa transportowa przewozu materiału kamiennego
20,91 zł brutto za 1 tonę
Do 31.12.2019
 
30.
07.05.2019
ORG.272.23.2019
Osoba fizyczna
Koordynator gminny ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego
548,00 zł
Do 27.05.2019
 
31.
07.05.2019
ORG.272.24.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
32.
07.05.2019
ORG.272.25.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
33.
07.05.2019
ORG.272.26.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
34.
07.05.2019
ORG.272.27.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
35.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 1
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
36.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 2
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
37.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 3
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
38.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 4
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
39.
06.05.2019
 
Biuro Usług Geodezyjnych KRUK-GEO
Ustalenie przebiegu granic drogi gminnej Mierzwin– Bełk- Kwasków   dz. nr ew. 554
2.200,00 zł
Do 28.06.2019
 
40.
15.05.2019
ORG.272.32.2019
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji  M. Tkacz
Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnień dla uczniów szkół na terenie gminy
3.600,00 zł
Do 28.05.2019
 
41.
15.05.2019
ORG.272.33.2019
Brzozowski Geodezja, Inżynieria, Nieruchomości Ł. Brzozowski
Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości dz. nr ew. 287 z dz. nr ew. 288
4.024,39 zł
31.12.2019
 
42.
17.05.2019
ORG.272.34.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do PE
300,00 zł
26.05.2019
 
43.
17.05.2019
ORG.272.35.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w dniu wyborów do PE
150,00 zł
26.05.2019
 
44.
17.05.2019
ORG.272.36.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w dniu wyborów do PE
150,00 zł
26.05.2019
 
45.
17.05.2019
ORG.272.37.2019
Rafał Graczkowski Dotacje
Opracowanie dokumentacji do ubiegania się o dotacje Nr RPSW.09.02.01-IŻ.00-26- 251/19
6.500,00 zł
30.05.2019
 
46.
24.04.2019
ORG.272.22.2019
New Power Sp. z o.o.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
2.700,00 zł
31.12.2020
 
47.
28.05.2019
ORG.272.38.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1117 ul. Kresowa w Motkowicach”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
48.
28.05.2019
ORG.272.39.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi gminnej nr ew. 360 w Dzierszynie”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
49.
28.05.2019
ORG.272.40.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 451 ul. Cmentarna w Motkowicach”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
50.
28.05.2019
ORG.272.41.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  nr ew.  38/1, 33, 293 w Helenówce”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
51.
03.06.2019
ORG.272.43.2019
Zakład Robót Drogowych „DUKT”
„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  nr ew.  38/1, 33, 293 w Helenówce”
80.171,40 zł
Do
31.08.2019r.
 
52.
03.06.2019
ORG.272.42.2019
Zakład Robót Drogowych „DUKT”
„Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów- kamieniec- Dzierszyn nr ew. 360 w Dzierszynie”
35.662,62 zł
Do
31.08.2019r.
 
53.
03.06.2019
ORG.272.44.2019
Zakład Robót Drogowych „DUKT”
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 451 ul. Cmentarna w Motkowicach”
45.202,50 zł
Do
31.08.2019r.
 
54.
03.06.2019
ORG.272.45.2019
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1117 ul. Kresowa w Motkowicach”
34.070,02 zł
Do
31.08.2019r.
 
55.
18.06.2019
RPSW.07.04.00-26-0041/18-00
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
„Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno”
Wartość projektu:  817.797,72 zł Dofinansowanie: 500.000,00 zł
Do 31.12.2021r.
 
56.
28.06.2019
 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
„Szkolne Pracownie Informatyczne województwa świętokrzyskiego”
Dotacja celowa 5.703,96 zł
Do 30.09.2019r.
 
57.
24.06.2019
ORG.272.46.2019
Biuro Wycen Majątkowych „TAKSOR”
Wycena nieruchomości
700,00 zł
Do 15.07.2019r.
 
58.
24.06.2019
ORG.272.47.2019
Biuro Wycen Majątkowych „TAKSOR”
Wycena nieruchomości
1.200,00 zł
Do
15.07.2019r.
 
59.
25.06.2019
ORG.272.49.2019
Rafał Graczkowski Dotacje
Opracowanie dokumentacji do ubiegania się o dotacje z poddziałania 9.2.1
4.000,00 zł
Do 12.07.2019r.
 
60.
03.07.2019
ORG.272.50.2019
Fundacja  „Bądź między nami”
Udział dzieci w kolonii profilaktycznej
8.500,00 zł
Do 19.08.2019r.
 
61.
24.06.2019
ORG.272.48.2019
„EKOM” Maciejczyk Sp. j.
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Imielno”
528.000,00 zł
Do 30.06.2020r.
 
62.
31.07.2019
Umowa Nr 44/FDS-1/2019
Wojewoda Świętokrzyski
Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 326001T Mierzwin- Bełk- Kwasków od km 1+728 do km 2+882”
122.197,00 zł
Do 31.12.2019r.
 
63.
30.07.2019
ORG.272.51.2019
HUBER Wieczorek Hubert
Realizacja usługi w zakresie „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”
 
Do 15.10.2019r.
 
64.
01.08.2019
Aneks do umowy ORG.9.2019
Kancelaria Adwokacka Paweł Pszeniczny
Pomoc prawna w Rodzinnym Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym do spraw uzależnień i przemocy w Imielnie
 
Do 31.12.2019r.
 
65.
06.08.2019
ORG.272.53.2019
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
 Wykonanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej 326001T Mierzwin- Bełk- Kwasków od km 1+728 do km 2+882”
204.828,27 zł
Do 10.10.2019r.
 
66.
07.08.2019
ORG.272.54.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru „Przebudowa drogi gminnej 326001T Mierzwin- Bełk- Kwasków od km 1+728 do km 2+882”
3.000,00 zł
Do 31.10.2019r.
 
67.
08.08.2019
ORG.272.55.2019
Osoba fizyczna
Przygotowanie do malowania i malowanie samochodu strażackiego oraz zakup i montaż zaczepu
2.000,00 zł
Do 30.08.2019r.
 
68.
06.08.2019
Umowa nr 2019/0380/1417/SubA/DIS/OSA
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności”
139.900,00 zł
Do 15.10.2019r.
 
69.
12.08.2019
ORG.272.56.2019
Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe KRAL Sp. J.
„Dowóz i odwóz uczniów do samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie w roku szkolnym 2019/2020”
68,85 zł/os
Do 30.06.2020r.
 
70.
28.08.2019
ORG.272.52.2019
AKCESS-NET F.H.U
Cezary Małota
Usługa publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
1.760,00 zł
Do
30.06.2021r.
 
71.
29.08.2019
OWŚ/OSP/13/2019
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Dotacja projektu „ Doposażenie OSP Opatkowice Murowane”
Dotacja 6.000,00 zł
Do 15.11.2019r.
 
72.
29.08.2019
OGR/8/2019
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Helenówce odcinek 408m”
28.000,00 zł
Do 30.11.2019r.
 
73.
20.08.2019
ORG.272.57.2019
Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
400,00 zł mc
Do 20.08.2021r.
 
74.
04.09.2019
ORG.272.58.2019
Oficyna Profilaktyczna w Krakowie
Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Imielno
3.300,00 zł
Do 15.11.2019r.
 
75.
16.09.2019
ORG.272.60.2019
FIT Park sp. zo.o. sp.k.
Wykonanie zadania: „Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno – edycja 2019”
121.893,00 zł
Do 11.10.2019r.
 
76.
25.09.2019
 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Umowa dofinansowania projektu „ Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno”
1.200.913,58 zł
Do
31.12.2021r.
 
77.
10.09.2019
 
Fundacja Pomocy osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”
Finansowanie kosztów dowożenia dzieci
1 km- 1,00 zł
Do 26.06.2019r.
 
78.
16.09.2019
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie
Finansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego
1 km- 1,40 zł
Do 26.06.2019r.
 
79.
08.10.2019
ORG.272.69.2019
MadiTech Sp. z o.o. Kielce
„Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno- przyrodniczej”
29.039,26 zł
Do 29.11.2019r.
 
80.
01.10.2019
ORG.272.61.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu RP
600,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
81.
01.10.2019
ORG.272.62.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
82.
01.10.2019
ORG.272.63.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
83.
01.10.2019
ORG.272.64.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
84.
01.10.2019
ORG.272.65.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
85.
01.10.2019
ORG.272.66.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
86.
01.10.2019
ORG.272.67.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
87.
01.10.2019
ORG.272.68.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
88.
01.10.2019
ORG.272.69.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
89.
01.10.2019
ORG.272.70.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do Sejmu i Senatu RP
300,00 zł
13.10.2019r.
 
90.
01.10.2019
ORG.272.71.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
13.10.2019r.
 
91.
01.10.2019
ORG.272.72.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
13.10.2019r.
 
92.
11.09.2019
ORG.272.59.2019
Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
Dot. doradztwa podatkowego Mechanizmu Podzielonej Płatności
6.000,00 zł
 
 
93.
25.10.2019
ORG.272.74.2019
Usługi Transportowo- Budowlane „Trans-Bud” Łukasz Janiga
Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych oraz ulic
Od 30 zł do 170 zł w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
Od 01.11.2019r. do 31.03.2020r.
 
94.
04.11.2019
ORG.272.75.2019
FHU BUD-KOS Małgorzata Kośmider
Usługi w zakresie odśnieżania
90,00 zł/h
Od 04.11.2019r. do 31.03.2020r.
 
95.
26.09.2019
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap V
Dotacja 32.119,20 zł
Do 14.11.2019r.
 
96.
21.10.2019
ORG.272.73.2019
Pracownia Badań Społecznych SONDA
Szkolenie   ” Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców”
1.500,00 zł
Od 20.11.2019r. do 22.11.2019r.
 
97.
27.11.2019
ORG.272.77.2019
Osoba fizyczna
Umowa najmu  lokalu sklep spożywczo-przemysłowy
254,00 zł netto/mc
Od 01.12.2019r. do 30.10.2022r.
 
 
98.
25.11.2019
 
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Busku- Zdroju
Wykonanie badań wody
Wg. obowiązującego cennika
Od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
99.
05.12.2019
ORG.272.78.2019
„WĘGLOPASZ” Sp. zo.o.  Poznań
Dostarczenie węgla kamiennego
571.95zł brutto za 1T
Od 05.12.2019r. do 30.04.2020r.
 
100
14.11.2019
ORG.272.76.2019
PGE Obrót S.A.
Sprzedaż energii elektrycznej
0,3060 zł netto 1 kWh
Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
101
16.12.2019
ORG.272.79.2019
Rafał Graczkowski DOTACJE
Opracowanie wniosku
od  3.500 zł
Do 10.01.2020r.
 
 
102
18.12.2019
 
PGE Obrót S.A.
Sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x
wg. obowiązującego cennika
Na czas nieokreślony
 
103
18.12.2019
 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 
Pomocy dydaktyczne do „Szkolnych Pracowni informatycznych Województwa Świętokrzyskiego”
2.136,00 zł
 
 
104
13.12.2019
 
Poczta Polska S.A.
Usługi pocztowe
wg. obowiązującego cennika
Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
 
105
30.12.2019
ORG.272.80.2019
MTINWEST Marcin Tompolski
 
Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych
1.840,00 zł
Do 14.02.2020r.
 
106
31.12.2019
 
Brzozowski Geodezja, Inżynieria, Nieruchomości             Ł. Brzozowski
Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości dz. nr ew. 287 z dz. nr ew. 288
 
Do 30.04.2020r.
Aneks do umowy ORG.272.33.2019