główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje do Rady Gminy w Imielnie

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016
Wójta Gminy w Imielnie
 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
 
Petycje do Rady Gminy
 
L.p.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje   (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy   o petycjach)
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacje
o sposobie załatwienia petycji
1.
Polska wolna od 5G
 
 Petycja Nr 1.2020
25.03.2020r.
 
 
 
2.
Renata Sutor
Petycja Nr 3.2020.pdf
03.04.2020