Korekta Oświadczenia majątkowego Kierownik GOZ - Beata Sdura

Kośmider Tadeusz - korekta oświadczenia

Załączniki
Kośmider Tadeusz korekta oświadczenia   4.960 MB

Śzumiał Marta - korekta oświadczenia

Załączniki
Śzumiał Marta - korekta oświadczenia   5.269 MB

Oświadczenie majątkowe Kierownik GOZ - Beata Sdura

Oświadczenie majątkowe Kierownika Jednostki 30.09.2015

Załączniki
Czekajska-Bem Krystyna   1.615 MB

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok

Załączniki
Cebulski Dariusz   1.586 MB
Deka Gabriela   1.545 MB
Domagała Adam   1.495 MB
Domagała Stanisław   1.527 MB
Kośmider Tadeusz   1.523 MB
Krążek Michał   1.555 MB
Kukuryk Stanisław   1.512 MB
Kwapień Beata   1.515 MB
Misztal Michał   1.477 MB
Segieta Kazimierz   1.552 MB
Świetlik Józef   1.651 MB
Węglowski Zbigniew   1.517 MB
Zawada Jan   1.450 MB
Zygan Zdzisław   1.585 MB
Grzelec Jan   1.751 MB
Domagała Adam oświadczenie majątkowe - korekta   1.500 MB

Oświadczenie majątkowe pracowników za 2014 rok

obrazek
Załączniki
Będkowska Urszula   1.489 MB
Czekajska-Bem Krystyna   1.571 MB
Faryna Halina   1.544 MB
Grad Mirosław   1.498 MB
Janowska Barbara   1.481 MB
Latkowska Barbara   1.606 MB
Majdanik Henryk   1.555 MB
Nowak Dorota   1.534 MB
Powałka Ewa   1.564 MB
Seweryn Ewa   1.608 MB
Spetel Andrzej   1.533 MB
Szumiał Marta   1.608 MB
Tutaj Anna   1.589 MB
Koźmińska Maria   1.573 MB
Koźmińska Maria - rezygnacja   1.558 MB
Huk Zbigniew - Wójt Gminy Imielno   1.701 MB

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki grudzień 2014

Załączniki
Tutaj Anna   1.561 MB

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy grudzień 2014

Oświadczenia majątkowe radnych grudzień 2014

Załączniki
Cebulski Dariusz   1.556 MB
Deka Gabriela   1.536 MB
Domagała Adam   1.442 MB
Domagała Stanisław   1.504 MB
Kośmider Tadeusz   1.456 MB
Krążek Michał   1.477 MB
Kukuryk Stanisław   1.489 MB
Kwapień Beata   1.485 MB
Segieta Kazimierz   1.510 MB
Świetlik Józef   1.589 MB
Węglowski Zbigniew   1.463 MB
Zawada Jan   1.417 MB
Zygan Zdzisław   1.519 MB
Grzelec Jan   1.539 MB
Misztal Michał   1.167 MB
Grzelec Jan - korekta oświadczenia   1.754 MB

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy wrzesień 2014

Oświadczenia majątkowe Radnych wrzesień 2014

Załączniki
Antas Ryszard   1.492 MB
Biernacki Daniel   1.552 MB
Błaszkiewicz Elżbieta   1.527 MB
Cebulski Dariusz   1.547 MB
Domagała Adam   1.431 MB
Domagała Stanisław   1.500 MB
Karakowski Michał   1.410 MB
Krążek Michał   1.466 MB
Kukuryk Stanisław   1.545 MB
Lniak Jerzy   1.484 MB
Szczepański Bogumił   1.288 MB
Świetlik Józef   1.565 MB
Tutaj Jan   1.506 MB
Węglowski Zbigniew   1.459 MB
Zygan Zdzisław   1.500 MB

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Radnych Gminy

Załączniki
Antas Ryszard   1.306 MB
Biernacki Daniel   1.347 MB
Błaszkiewicz Elżbieta   1.297 MB
Cebulski Dariusz   1.278 MB
Domagała Adam   1.267 MB
Domagała Stanisław   1.298 MB
Krakowski Michał   1.219 MB
Krążek Michał   1.298 MB
Kukuryk Stanisław   1.316 MB
Lniak Jerzy   1.269 MB
Szczepański Bogumił   1.295 MB
Świetlik Józef   1.323 MB
Tutaj Jan   1.296 MB
Węglowski Zbigniew   1.261 MB
Zygan Zdzisław   1.303 MB

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok pracowników i Wójta Gminy

Załączniki
Zygmunt Brzeziński - Wójt Gminy   1.572 MB
Czekajska-Bem Krystyna   1.353 MB
Faryna Halina   1.334 MB
Grad Mirosław   1.306 MB
Huk Zbigniew   1.320 MB
Janowska Barbara   1.250 MB
Koźmińska Maria   1.383 MB
Latkowska Barbara   1.390 MB
Majdanik Henryk   1.397 MB
Nowak Dorota   1.302 MB
Powałka Ewa   1.357 MB
Seweryn Ewa   1.488 MB
Spetel Andrzej   1.394 MB
Szumiał Marta   1.356 MB
Nowak Dorota - korekta ośw. maj. za 2013 rok   1.481 MB

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników i Wójta Gminy

Załączniki
Czekajska Bem Krystyna   251.074 KB
Faryna Halina   233.842 KB
Grad Mirosław   252.752 KB
Huk Zbigniew   250.271 KB
Janowska Barbara   234.887 KB
Koźmińska Maria   267.467 KB
Latkowska Barbara Główny księgowy GBP   267.086 KB
Latkowska Barbara Z-ca Skarbnika Gminy   276.201 KB
Majdanik Henryk   274.225 KB
Nowak Dorota   253.928 KB
Powałka Ewa   266.871 KB
Seweryn Ewa   269.125 KB
Spetel Andrzej   255.816 KB
Szumiał Marta   265.943 KB
Zygmunt Brzeziński   270.045 KB
Soja Katarzyna   254.822 KB

Oświdczenia majatkowe za 2012 rok Radnych Gminy

Załączniki
Antas Ryszard   249.236 KB
Biernacki Daniel   270.684 KB
Błaszkiewicz Elżbieta   259.762 KB
Cebulski Dariusz   273.359 KB
Domagała Adam   249.334 KB
Domagała Stanisław   254.143 KB
Krakowski Michał   247.094 KB
Krążek Michał   258.291 KB
Kukuryk Stanisław   289.803 KB
Lniak Jerzy   255.957 KB
Szczepański Bogumił   219.330 KB
Świetlik Józef   268.381 KB
Tutaj Jan   257.979 KB
Węglowski Zbigniew   245.752 KB
Zygan Zdzisław   256.133 KB
Bogumił Szczepański KOREKTA   3.402 MB

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Radnych Gminy

Załączniki
Antas Ryszard   271.510 KB
Biernacki Daniel   270.029 KB
Błaszkiewicz Elżbieta   267.494 KB
Cebulski Dariusz   273.557 KB
Domagała Adam   254.752 KB
Domagała Stanisław   261.984 KB
Krakowski Michał   255.643 KB
Krążek Michał   256.541 KB
Kukuryk Stanisław   283.557 KB
Lniak Jerzy   255.186 KB
Szczepański Bogumił   203.848 KB
Świetlik Józef   283.945 KB
Tutaj Jan   257.021 KB
Węglowski Zbigniew   249.080 KB
Zygan Zdzisław   255.396 KB
Korekta oświadczenia Antas Ryszard   270.840 KB
Korekta oświadczenia Domagała Adam   263.762 KB

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników i Wójta

Załączniki
Brzeziński Zygmunt   291.703 KB
Czekajska- Bem Krystyna   252.822 KB
Faryna Halina   252.086 KB
Grad Mirosław   255.348 KB
Huk Zbigniew   258.037 KB
Janowska Barbara   236.488 KB
Koźmińska Maria   285.057 KB
Powałka Ewa   280.574 KB
Seweryn Ewa   268.666 KB
Spetel Andrzej   265.061 KB
Szumiał Marta   273.896 KB
Żytniewska Grażyna   281.793 KB
Korekta Oświadczenia Janowska Barbar   249.438 KB

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy sierpień 2011rok

Załączniki
Ewa Seweryn   248.217 KB

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok radnych gminy

Załączniki
Antas Ryszard   252.916 KB
Biernacki Daniel   252.058 KB
Błaszkiewicz Elżbieta   246.753 KB
Cebulski Dariusz   252.885 KB
Domagała Adam   234.073 KB
Krakowski Michał   232.348 KB
Domagała Stanisław   235.166 KB
Krążek Michał   249.825 KB
Kukuryk Stanisław   251.351 KB
Lniak Jerzy   236.855 KB
Szczepański Bogumił   197.486 KB
Świetlik Józef   244.680 KB
Tutaj Jan   240.345 KB
Węglowski Zbigniew   244.655 KB
Zygan Zdzisław   256.386 KB
korekta Domagała Stanisław   241.164 KB

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników i wójta

Załączniki
Brzeziński Zygmunt   254.188 KB
Czekajska-Bem Krystyna   237.000 KB
Faryna Halina   243.521 KB
Grad Mirosław   233.482 KB
Grymbosz Stanisław   312.966 KB
Huk Zbigniew   236.332 KB
Janowska Barbara   256.410 KB
Koźmińska Maria   263.777 KB
Powałka Ewa   282.793 KB
Spetel Andrzej   238.935 KB
Szumiał Marta   268.348 KB
Żytniewska Grażyna   280.586 KB

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - grudzień 2010

Załączniki
Załącznik   4.963 MB

Oświadczenia majątkowe radnych grudzień 2010

Załączniki
Antas Ryszard   4.963 MB
Biernacki Daniel Edward   4.963 MB
Błaszkiewicz Elżbieta   4.963 MB
Cebulski Dariusz   4.963 MB
Domagała Adam   4.963 MB
Domagała Stanisław   4.963 MB
Krakowski Michał Paweł   4.963 MB
Krążek Michał Antoni   4.963 MB
Kukuryk Stanisław Leszek   4.963 MB
Lniak Jerzy Marian   4.963 MB
Szczepański Bogumił Jan   4.963 MB
Świetlik Józef   4.963 MB
Tutaj Jan   4.963 MB
Węglowski Zbigniew Mirosław   4.963 MB
Zygan Zdzisław   4.963 MB

Oświadczenia majątkowe radynch wrzesień 2010

Załączniki
Domagała Adam   2.502 MB
Dąbek Mariusz   3.339 MB
Fiuk Artur   3.396 MB
Krzystek Tomasz   3.273 MB
Kukuryk Stanisław   2.882 MB
Lniak Jerzy   3.420 MB
Pak Zenon   3.319 MB
Pietras Irena   3.293 MB
Stachurski Kazimierz   3.600 MB
Tutaj Jan   3.291 MB
Węglowski Zbigniew   3.104 MB
Winkler Zdzisław   3.464 MB
Woliński Bogusław   3.582 MB
Zarzycki Rafał   3.244 MB
Zieliński Grzegorz   3.749 MB

Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy - wrzesień 2010

Załączniki
Wójt Gminy Imielno   2.755 MB

Oświadczenia majątkowe za rok 2009 radnych rady gminy.

Załączniki
Dąbek Mariusz   255.988 KB
Domagała Adam   265.502 KB
Fiuk Artur   271.998 KB
Krzystek Tomasz   242.254 KB
Kukury Stanisław   274.803 KB
Lniak Jerzy   250.102 KB
Pak Zenon   258.273 KB
Pietras Irena   250.141 KB
Stachurski Kazimierz   262.146 KB
Tutaj Jan   259.254 KB
Węglowski Zbigniew   250.367 KB
Winkler Zdzisław   251.025 KB
Woliński Bogusław   245.770 KB
Zarzycki Rafał   250.787 KB
Zieliński Grzegorz   263.701 KB
Korekta oświadczenia majątkowego Kukuryk Stanisław   3.303 MB
Domagała Adam Korekta   3.401 MB

Oświadczenie majątkowe za rok 2009 pracowników urzędu.

Załączniki
Brzeziński Zygmunt - Wójt Gminy Imielno   277.178 KB
Czekajska-Bem Krystyna   251.590 KB
Faryna Halina   261.209 KB
Grad Mirosław   246.184 KB
Grymbosz Stanisław   344.031 KB
Huk Zbigniew   260.770 KB
Janowska Barbara   237.063 KB
Koźmińska Maria   297.783 KB
Powałka Ewa   273.188 KB
Spetel Andrzej   257.270 KB
Szumiał Marta   271.422 KB
Żytniewska Grażyna   280.574 KB
Grad Mirosław Korekta   3.036 MB

Oświadczenie majątkowe Wójta za 2004 rok

Załączniki
Wójt Gminy   1.505 MB

Oświadczenie majątkowe Wójta

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe w formacie *.tiff
Załączniki
Wójt Gminy   805.855 KB