główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Imielno dnia: 2020-07-09
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek  Zdrowia w Imielnie
Informacja
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek  Zdrowia w Imielnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu  w dniu 2020-07-06  na stanowisko zastępcy kierownika do spraw lecznictwa został zatrudniony Pan Jerzy Derdaś,  który spełniał określone wymagania.
 
Kierownik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                                                                                                      Gminny Ośrodek  Zdrowia w Imielnie
                                                                                                  (-) Ewa Rogowska
 
 
 
artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Kierownika GOZ

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W IMIELNIE   
ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, tel.413851222, e-mail: gozimielno@onet.pl

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA DO SPRAW LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W IMIELNIE, UL. CMENTARNA 5, 28-313 IMIELNO, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYNIKACH II KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKACH II KONKURSU
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Imielnie
 Wójt Gminy Imielno informuje, że w II konkursie ogłoszonym w dniu 03 grudnia 2019r. na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej nie został wybrany kandydat.
Uzasadnienie:
W konkursie złożono jedną ważną ofertę. Komisja konkursowa stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu z powodu braku co najmniej dwóch ważnych  ofert.
Komisja konkursowa w dniu 17 grudnia 2019r. stwierdziła, że na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Imielnie nie zostało zakwalifikowanych  co najmniej dwóch kandydatów  (jeden  kandydat nie spełnił wymogów formalnych).   W związku z powyższym Komisja Konkursowa nie wszczęła postępowania w celu wyłonienia kandydata na Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie.
Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) do konkursu nie zakwalifikowało się  co najmniej dwóch kandydatów i w związku z tym nie został wybrany kandydat na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie.
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Imielno
 
                                                                                                                              (-) Zbigniew Huk
 
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 75.2019

 Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie  z siedzibą w Imielnie
Załączniki:
Zarządzenie Nr 75.2019 258 KB
Załącznik 975 KB
artykuł nr 5

Informacja o wynikach konkursu - Kierownik GOZ

   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Imielnie
 Wójt Gminy Imielno informuje, że w konkursie ogłoszonym w dniu 07 listopada  2019r. na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej nie został wybrany kandydat.
Uzasadnienie:
W konkursie złożono jedną ważną ofertę. Komisja konkursowa stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu z powodu braku co najmniej dwóch ważnych ofert.
Komisja konkursowa w dniu 20 listopada 2019r. stwierdziła, że na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Imielnie wpłynęły trzy oferty, z czego dwie oferty nie spełniały wymagań formalnych.
Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) do konkursu nie zakwalifikowało się  co najmniej dwóch kandydatów i w związku z tym nie został wybrany kandydat na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie.
 
 Wójt Gminy Imielno
  (-) Zbigniew Huk
 
 
Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut