główna zawartość
artykuł nr 1

Kierownictwo

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Beata Sdura ul. Cmentarna 5 28-313 Imielno

tel. 41 385-12-22

goz@imielno.pl

artykuł nr 2

GOZ

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Krystyna Czekajska-Bem ul. Cmentarna 5 28-313 Imielno tel.(041) 385-12-22 Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Jerzy Derdaś Opatkowice Murowane 22 28-313 Imielno tel. (041) 385-21-28
Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut