INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Załączniki
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU   401.398 KB

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO

REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

głównego księgowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie

 

Załączniki
OGŁOSZENIE O NABORZE   22.644 KB

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO

REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

 

Zarządzenie Nr 7.2016

Zarządzenie Nr 7.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2016   2.572 MB

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Nabór na stanowisko KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

Nabór na stanowisko KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE

Infomacja o wynikach

 

INFORMACJA O  WYNIKACH
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie, ul. Cmentarna 6, 28-313 Imielno  informuje, że w dniu 20.06.2013 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert, postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Imielno”.
Załączniki
Informacja   278.472 KB

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1.

 

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Imielno"
Załączniki
Informacja dla Wykonawców Nr 1   391.192 KB

Ogłoszenie

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Imielno

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   183.752 KB
SIWZ   1.534 MB
Załącznik Nr 1   484.294 KB
Załącznik Nr 2   331.417 KB
Załącznik Nr 3   188.219 KB
Załącznik Nr 4   510.156 KB
Załącznik Nr 5   214.742 KB
Załącznik Nr 6   337.008 KB
Załącznik Nr 7   212.064 KB
Załącznik Nr 8   201.686 KB
Załącznik Nr 9   228.450 KB