główna zawartość
artykuł nr 1

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Załączniki:
Obowiązek informacyjny 448 KB
artykuł nr 2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Załączniki:
Inspektor Ochrony Danych 421 KB
artykuł nr 3

Film informacyjny ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/


Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
 

artykuł nr 4

Wydawanie paczek żywnościowych - pomoc żywnościowa

 O G Ł O S Z E N I E

==================

 Wydawanie paczek żywnościowych /III cia tura/ dla osób objętych programem pomocy żywnościowej Caritas, skierowanych przez GOPS IMIELNO oraz MGOPS  JĘDRZEJÓW odbędzie się w dniu 02.04.2019r./wtorek/ w godz. od 13-tej do 17-tej z magazynu na terenie tut. parafii.

 

Jasionna 21.03.2019 r.   Zespół CARITAS

artykuł nr 5

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Jędrzejów, dnia 28.01.2019r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro - pokój nr 9 w godzinach od 7.15 do 15.15 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2018r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2018r.  

 

Z poważaniem

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Maciej Tomczyk

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów

tel. 41 380-23-74 fax 41 386-38-93

e-mail: kije@praca.gov.pl

  http://jedrzejow.praca.gov.pl