główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XVIII.109.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.109.2016

RADY GMINY W IMIELNIE

z dnia 18 listopada 2016 r.

 

w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Imielnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Imielnie