Kierownictwo

Andrzej Spetel - Dyrektor Centrum Usług Współnych w Imielnie,

ul. Cmentarna 7A,

28-313 Imielno

tel. 41 385 11 83

cuw.imielno@interia.pl